ћир lat eng
 
 
   Јавне набавке  
ЈАВНE НАБАВКE
План јавних набавки
План јавних набавки за 2020. годину Портал јавних набавки
План јавних набавки за 2020. годину - измена 1
План јавних набавки за 2020. годину - измена 2
 
Списак јавних набавки по врстама поступка
 
1.    Отворени поступак
Број јавне набавке Назив јавне набавке Документација Рок за достављање понуда Статус набавке
15/20 Нискофреквентни уређај за испитивање на електромагнетну компатибилност са анализатором квалитета снаге Документација 06. aвгуст 2020. године до 9:30 Обавештење о закљученом уговору
 
2.    Јавна набавка мале вредности
Број јавне набавке Назив јавне набавке Документација Рок за достављање понуда Статус набавке
02/20 Канцеларијски материјал Документација
Питање 1
21. мај 2020. године до 10.00 часова Обавештење о закљученом уговору
03/20 Горива и мазива Документација 20. маj 2020. године, до 9:30 часова Обавештење о закљученом уговору
04/20 Метални жигови Документација 20. мај 2020. године, до 11:30 часова Обавештење о закљученом уговору
05/20 Фреквенцметар Документација 17. јун 2020. године до 11:30 Обавештење о закљученом уговору
06/20 Авионске карте и смештај Документација
Питања 1
Документација 1
22. јун 2020. године до 10:30 Обавештење о закљученом уговору
07/20 Преносиви еталон електричне енергије Документација 22. јун 2020. године до 8:30 Обавештење о закљученом уговору
10/20 Набавка електричног виљушкара и мобилне порталне дизалице Документација 23. јун 2020. године до 9:30 Обавештење о закљученом уговору
11/20 Набавка и уградња батеријског сета за систем непрекидног напајања Документација
Питања 1
Питање 2
Питање 3
23. јун 2020. године до 11:30 Одлука о обустави поступка
09/20 Софтвер - Процесни систем за ефикасније издавање решења и сертификата ДМДM Документација
Документација 1
25. јун 2020. године до 9:30 Обавештење о закљученом уговору
12/20 Дијагностика и сервисирање сигнал генератора SMF 100A Документација 29. јун 2020. године до 9:30 Обавештење о закљученом уговору
13/20 Уређај за испитивање импулсним електричним напоном и наизменичним електричним напоном Документација 6. јул 2020. године до 9:30 Обавештење о закљученом уговору
14/20 Набавка и уградња батеријског сета за систем непрекидног напајања Документација 13. јул 2020. године до 11:30 Обавештење о закљученом уговору
08/20 Дигитални мултиметар Документација
Питања 1
1. септембар 2020. године до 9:30 Обавештење о закљученом уговору
 
3.    Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Број јавне набавке Назив јавне набавке Документација Рок за достављање понуда Статус набавке
01/20 Oдржавање књиговодственог софтвера NextBIZ Мишљење Управе за јавне набавке

Документација

18. маj 2020. До 09:00 Обавештење о закљученом уговору
 
 
Спроведене јавне набавке
 
Периодични тромесечни извештаји за 2020. годину
Први квартал
Други квартал
 
Периодични тромесечни извештаји за 2019. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал
 
Периодични тромесечни извештаји за 2018. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал
 
Периодични тромесечни извештаји за 2017. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал
 
Периодични тромесечни извештаји за 2016. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал
 
Периодични тромесечни извештаји за 2015. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал
 
Периодични тромесечни извештаји за 2014. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал
 
Периодични тромесечни извештаји за 2013. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал
 
Периодични тромесечни извештаји за 2012. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал