ћир lat eng
 
 
 
   О нама > Организација > Сектор за развој метрологије > Група за масу силу и притисак > Лабораторија за еталонирање тегова  
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕТАЛОНИРАЊЕ ТЕГОВА
Послови и задаци
  • Чување и одржавање националног еталона масе;
  • Пренос јединице масе са међународног на ниже хијерархијске нивое, тегове класе тачности Е2 и F1;
  • Учешће у међулабораторијским поређењима;
  • Развој метода за пренос јединице масе.
Следивост у области мерења масе остварује се помоћу еталона килограма број 33 направљеног од челика Nicral D и две гарнитуре тегова класе тачности Е1 у мерном опсегу од 1 mg до 10 kg. Тегови се редовно еталонирају у Међународном бироу за тегове и мере (BIPM) и препознатљивим националним метролошким институтима.
У раду са странкама лабраторија врши:
  • Еталонирање тегова класе тачности Е2 у мерном опсегу од 1 mg до 10 kg и тегова класе тачности F1 у мерном опсегу од 1 mg до 20 kg;
  • Оверавање тегова класе тачности Е2 у мерном опсегу од 1 mg до 10 kg и тегова класе тачности F1 у мерном опсегу од 1 mg до 20 kg;
  • Еталонирање нестандардних тегова који нису у складу са препоруком OIML R 111 у мерном опсегу од 1 mg до 50 kg.
Могућности мерења и еталонирања
Мерне могућности при еталонирању тегова за клијенте једнаке су 1/3 максимално дозвољене грешке тегова класе тачности Е2 до 10 kg и тегова класе тачности F1 зa 20 kg и износе.
Условна маса Несигурност (k=2) Условна маса Несигурност (k=2)

20 kg

30 mg

2 g

0,012 mg

10 kg

5 mg

1 g

0,010 mg

5 kg

2,5 mg

500 mg

0,008 mg

2 kg

1 mg

200 mg

0,006 mg

1 kg

0,5 mg

100 mg

0,005 mg

500 g

0,25 mg

50 mg

0,004 mg

200 g

0,1 mg

20 mg

0,003 mg

100 g

0,05 mg

10 mg

0,003 mg

50 g

0,03 mg

5 mg

0,003 mg

20 g

0,025 mg

2 mg

0,003 mg

10 g

0,02 mg

1 mg

0,003 mg

5 g

0,016 mg

 

 

Најбоље могућности мерења и еталонирања тегова (СМСs) објављене су у бази података Међународног бироа за тегове и мере (Appendix C of the KCDB - The BIPM key comparison datаbase)
 
Контакт
Метролог телефон: 011 20 24 417
факс: 011 21 81 668
   
Метролог Драган Пантић дипл. физ.
телефон: 011 20 24 417
факс: 011 21 81 668
Е-mail: pantic@dmdm.rs
   
Адреса Дирекција за мере и драгоцене метале
Група за масу, силу и притисак
Мике Аласа 14,
11000 Београд
Република Србија
 
 
   
Послови и задаци
   
Могућности мерења и еталонирања
   
Контакт