ћир lat eng
 
 
 
   О нама > Организација > Сектор за развој метрологије > Група за масу силу и притисак > Лабораторија за мерила масе  
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МЕРИЛА МАСЕ
Послови и задаци
Метролози из Лабораторије за мерила масе врше одобрење типа:
  • мерила масе класе I и II;
  • мерила масе класе тачности III (трговачке ваге намењене за директни обрачун, платформске ваге, ваге за отпрему и пријем пакета, ваге у здравству... );
  • мерила масе класе IIII (платформске ваге за мерење осовинског оптерећења, друмске и железничке ваге, ...);
  • електронских мерних и показних уређаја;
  • електромеханичких мерних претварача;
  • ваге са аутоматским функционисањем.
Процедуре по којима се врши одобрење типа наведених мерила су према референтним документима Међународне организације за законску метрологију (OIML) и Европске сарадње у законској метрологији (WELMEC).
 
Одобрење типа
Одобрени типови мерила електромеханичких мерила масе и електромеханичких мерних претварача силе
 
Пројекти
У оквиру Групе за масу, силу и притисак урађени су следећи пројекти:
  1. Intercomparison of non automatic weighing instrument-CARDS PT 5
Контакт
Метролог телефон: 011 20 24 417
факс: 011 21 81 668
   
Метролог Милан Арежина дипл. мех.
телефон: 011 20 24 417
факс: 011 21 81 668
Е-mail: arezina@dmdm.rs
   
Адреса Дирекција за мере и драгоцене метале
Група за масу, силу и притисак
Мике Аласа 14,
11000 Београд
Република Србија
 
 
   
Послови и задаци
   
Одобрење типа
   
Пројекти
   
Контакт