ћир lat eng
 
 
 
  Вести > Вест 28.02.2013  
ВЕСТ - 28.02.2013.
ДМДМ примљена у чланство EURACHEM
28. фебруар 2013. године
На састанку Техничког комитета EURAMET TC-MC, одржаном од 4-8. фебруара 2013. године у Брауншвајгу, Немачка, у оквиру пленарне седнице, у излагању председавајућег EURACHEM (мреже организација широм Европе са циљем успостављања система за међународну следивост хемијских мерења) г. Бертила Магнусона (Bertil Magnusson) објављена је информација да је Дирекција за мере и драгоцене метале примљена у чланство EURACHEM као контакт организација преко које и остале националне организације (Српско хемијско друштво, Српско биохемијско друштво и др.) могу да се укључе у активности EURACHEM.
   
ЧЛАНИЦЕ EURACHEM ОРГАНИЗАЦИЈЕ СА КОЈИМА EURACHEM САРАЂУЈЕ
EURACHEM је установљен 1989. године и у оквиру својих активности сарађује са низом међународних организација и правних субјеката. Обезбеђује форум за расправе о уобичајеним проблемима као и развој информативног и обједињеног приступа питањима како техничке природе, тако и политике квалитета.
EURACHEM представља основу за аналитичку хемију и питања квалитета у Европи. Једна од главних улога је да обезбеди оквир за усклађену и олакшану сарадњу националних EURACHEM активности. EURACHEM активности покривају многе области, неке од њих су посебно покривене кроз радне групе. Те активности обично укључују:
 • Припремање техничких водича (упутстава)
 • Покретање или подржавање међународних радионица и других састанака.
EURACHEM тренутно има следеће радне групе:
 • Радна група за образовање и обуку
 • Радна група за мерну несигурност
 • Радна група за програме оспособљености (Proficiency Testing - PT)
 • EA/Eurolab/Eurachem-PT радна група
 • Радна група за несигурност узорковања
 • Радна група за квалитативне анализе.
Додатно, EURACHEM учествује у раду EURAMET Техничког комитета за метроло
Практичне погодности за организације и удружења на националном нивоу су:
 • могућност добијања и размене корисних информација са сродним организацијама на нивоу целе Европе,
 • радионице и програми обуке у области аналитичких мерења,
 • издати технички водичи или они који су тренутно у припреми,
 • информације о могућим учешћима на предстојећим састанцима као придружени, или чланови посматрачи.
У мају месецу ове године у Хелсинкију, Финска, одржаће се Генерална скупштина EURACHEM, на којој ће учествовати и представници ДМДМ.
Додатне информације о активностима EURACHEM могу се наћи на адреси http://www.eurachem.org/.