ћир lat eng
 
 
 
   Услуге > Претходно упаковани производи > Знак "e"  
ЗНАК УСАГЛАШЕНОСТИ КОЛИЧИНЕ ПРЕТХОДНО УПАКОВАНОГ ПРОИЗВОДА СА МЕТРОЛОШКИМ ЗАХТЕВИМА, МАЛО "е"
Произвођач може да стави знак усаглашености количине претходно упакованог производа са метролошким захтевима само након спроведеног прописаног документовања усаглашености количине претходно упакованог производа са прописаним метролошким захтевима.
Величина и облик знака усаглашености количине претходно упакованог производа, начин постављања, као и начин документовања усаглашености количине претходно упакованог производа са метролошким захтевима су у складу са Правилником о претходно упакованим производима ("Службени Гласник РС", бр. 43/2013 ).
Знак усаглашености мало ''е'' представља гаранцију пакера или увозника да претходно упаковани производ испуњава захтеве Правилника, мора бити висок најмање 3 mm и ставља се на исто видно поље као и ознака називне масе или називне запремине.
Ознака мало ''е'' има следећи облик: