ћир lat eng
 
 

Учeшћe ДMДM нa скупу Фoтoника 2017

Учeшћe ДMДM нa скупу Фoтoника 2017

Одржана радионица: „Размена искустава за правилну имплементацију: Welmec 7.2/ Software Guide“

Одржана радионица: „Размена искустава за правилну имплементацију: Welmec 7.2/ Software Guide“

Потписан споразум о пословно-техничкој сарадњи између Дирекције за стандардизацију, кодификацију и метрологију и Дирекције за мере и драгоцене метале

Потписан споразум о пословно-техничкој сарадњи између Дирекције за стандардизацију, кодификацију и метрологију и Дирекције за мере и драгоцене метале

У ПКВ одржана је друга инфо сесија „Подизање свести о метрологији у Републици Србији“

У ПКВ одржана је друга инфо сесија „Подизање свести о метрологији у Републици Србији“

У ПКС одржана инфо сесија „Подизање свести о метрологији у Републици Србији“

У ПКС одржана инфо сесија „Подизање свести о метрологији у Републици Србији“

Обележен Светски дан метрологије у ДМДМ

Обележен Светски дан метрологије у ДМДМ

Одобрени типови мерила

Најважније вести

Делегација Министарства привреде у посети ДМДМ

Дирекцију за мере и драгоцене метале, 7. септембра 2017. године посетила је делегација Министарсва привреде на челу са в.д. помоћником министра Александаром Старчевићем. Након одржаног радног састанка са в.д. директором Дирекције Чедомиром Белићем и његовим блиским сарадницима, делегација Министарства привреде обишла је лабораторије за: масу, силу и притисак, релативну влажност и термометрију, дужину, хемију, електричне величине, запремину, време, фреквенцију и дистрибуцију времена и лабораторију за драгоцене метале.

 
Учeшћe ДMДM нa скупу Фoтoника 2017

Дирекција је учествовала раду VI Интернационалне школе и конференције ФОТОНИКА 2017 http://www.photonica.ac.rs, која је одржана у периоду од 28. августа до 1. септембра 2017. годинеу Београду. На скупу су презентована два научна рада у области метрологије:

  • The new system for transffering units of temperature in the optical pyrometry in DMDM - Виoлeтa Стaнкoвић, Бoбaн Зaркoв, Слaвицa Симић, ДMДM
  • Apllication of virtual instrumentation into the metrology system for optical thermometar calibration –Бoбaн Зaркoв, Слaвицa Симић, ДMДM

Рaдoви су изaзaвaли вeликo интeрeсoвaњe стручнe jaвнoсти.

 
(3)
 
Одржана радионица: „Размена искустава за правилну имплементацију: Welmec 7.2/ Software Guide“

У организацији Дирекције за мере и драгоцене метале (у даљем тексту: ДМДМ) и Привредне коморе Србије (у даљем тексту ПКС), у просторијама ДМДМ, 30. aвгустa 2017. goдинe, одржана је радионица са темом „Размена искустава за правилну имплементацију: Welmec 7.2/ Software Guide“.

Скуп је отворила и присутнима се обратила др Бранка Раданов која обавља саветодавне послове за област опште и законске метрологије у ДМДМ. У име ПКС присутниме је поздравио Љубиша Димитријевић, Секретар Удружења за стручне, научне и техничке делатности изразивши задовољство због интересовања за ову тему, наглашавајући њен значај и неопходност да се и убудуће организују слични скупови.

Током радионице презентовантовани су:

  1. Mетролошки захтеви за софтвер на електричним бројилима, Раде Дерета, ДМДМ;
  2. Искуства у испитивању софтвера у НМИ и СМУ, мр Владан Лапчевић, METER&CONTROL d.o.o;
  3. Испитивање софтвера у законски контролисаним мерилима, Борис Лаштро, ДМДМ;
  4. Пример зaштите пoдaтaкa, пaрaмeтaрa и кoмaнди на конкретном мерилу електричне енергије, Бибић Милорад, Електромреже Србије;
  5. Специфичности савременијих конструктивних решења вага са неаутоматских функционисањем са аспекта заштите метролошких параметара, др Бранка Раданов, ДМДМ;
 
(6)
 
Потписан споразум о пословно – техничкој сарадњи са Институтом за физику Београд

Дана 12. јуна 2017. године, у просторијама Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ) потписан је Споразум о пословно – техничкој сарадњи, између ДМДМ и Института за физику Београд. Споразум су потписали Чедомир Белић, в.д. директора ДМДМ и др Александар Богојевић, директор Института за физику Београд.

Основни циљ споразума је интензивирање пословно – техничке сарадње у специфичној области метрологије Фотометрије и радиометрије, као и сарадња на специјалистичком усавршавању запослених у обе институције. Поред наведеног, споразум ће послужити и као основа за проглашење носица специфичних националних еталона из области Фотометрије и радиометрије, нарочито у домену метролошке подобласти Оптичка влакна.

 
(2)
 
Новинари ЕУ земаља у посети Дирекцији за мере и драгоцене метале

Економски новинари из земаља чланица ЕУ у оквиру делегације европског комесара Јоханес Хана посетили су Дирекцију за мере и драгоцене метале (ДМДМ). Новинаре који су дошли из познатих редакција Велике Британије, Аустрије, Грчке, Италије и Пољске поздравио је в. д. директора ДМДМ Чедомир Белић.

Посета је настављена обиласком лабораторија ДМДМ за масу, електричне величине и за контролу предметa од драгоцених метала.

 
(17)
 

Извод из регистра овлашћених тела за послове оверавања мерила

ЗВАНИЧНО ВРЕМЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Тачност приказаног времена 1 s;
Актуелности
 
Информатор о раду ДМДМ
 
 
Извештај о раду 2013-2014

ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
Извештај о раду 2013-2014

 
Светски дан метрологије

Светски дан метрологије
20. мај 2016.

 
Видео презентација
 
Метрологија