ћир lat eng
 
 

Регистар откупљивача предмета од драгоцених метала
Обавештење произвођачима предмета од драгоцених метала
Захтев за упис у регистар откупљивача предмета од драгоцених метала
Закон о предметима од драгоцених метала
 
Светски дан метрологије – 20. мај 2021. године
Мерење у здравству
 
20. мај је Светски дан метрологије, који се обележава на годишњицу потписивања Метарске конвенције 1875. године. Овај споразум пружа основу за светски кохерентни систем мерења који подупире научна открића и иновације, индустријску производњу и међународну трговину, као и побољшање квалитета живота, заштиту здравља и животне средине.
Тема Светског дана метрологије 2021. године је Мерење у здравству. Ова тема је изабрана како би се створила свест о важној улози коју мерење има у здравству, а тиме и добробити сваког од нас.
Широм света национални метролошки институти непрекидно унапређују метрологију - науку о мерењима, развојем и валидацијом нових мерних метода са мањом мерном несигурношћу. Национални метролошки институти учествују у поређењима мерења које координира Међународни биро за тегове и мере (BIPM) како би се осигурала поузданост резултата мерења широм света.
Међународна организација за законску метрологију (OIML) развија међународне препоруке које имају за циљ усклађивање метролошких захтева широм света у многим областима. OIML такође управља OIML системом сертификације (OIML -CS) који олакшава међународно прихватање и глобалну трговину мерилима која подлежу законској контроли.
Међународне метролошке организације пружају неопходно поверење у резултате мерења, обезбеђујући здраву основу за данашњу глобалну трговину и помажући нам да се припремимо за будуће изазове.
Светски дан метрологије препознаје и слави допринос свих људи који раде у међувладиним и националним метролошким организацијама и институтима широм света.
 
в.д. директора
Дирекције за мере и драгоцене метале
Чедомир Белић, с.р.
 
 
Порука BIPM и BIML директора
Светски дан метрологије
20. мај 2021. године
Мерење у здравству
 
Светски дан метрологије 2021. обележава се у време када је читав свет фокусиран на брз и делотворан опоравак од утицаја пандемије COVID-19.
Брзина и озбиљност којом је вирус захватио популацију широм света почетком 2020. године приморала је владе да брзо одговоре. Од самог почетка појавили су се нови захтеви за мерењима, почевши од потребе за масовним тестирањем присуства вируса као и особина личне заштитне опреме. Развој вакцина зависио је од прецизне идентификације и мерења сложених протеина и РНК молекула.
Велика размера ових захтева променила је националне приоритете на светском нивоу. Владе су се фокусирале на развој научнo потврђених могућности у циљу савладавања заштите свог становништва од утицаја вируса. Метролошка заједница широм света била је укључена у рeшавање актуелних изазова, и користећи стечено искуство из области метрологије бавила се нарочито следећим темама:
- успостављање система за испитивање маски неопходних за личну заштиту,
- допринос дизајну и испитивању нових респиратора неопходних у болницама,
- идентификовање и бројање молекула вируса у узорцима теста, и
- мерење ефикасности дозе вакцине.
Све ово је било могуће због већ успостављених техничких могућности за подршку многим мерењима неопходним за заштиту и унапређење здравља која укључују:
- развој међународних еталона свих врста за медицинске уређаје са мерном функцијом, укључујући аутоматске уређаје за мерење крвног притиска, офтамолошке инструменте и медицинске шприцеве,
- поткрепљивање клиничких лабораторијских испитивања, осигуравајући да мерења извршена медицинским термометрима буду у складу са међународно признатом температурном скалом,
- обезбеђивање прецизне дозе X зрака пацијентима током дијагностичке процедуре и
- обезбеђивање основе за прецизне дозе зрачења приликом лечења канцера.
За овогодишњи Светски дан метрологије изабрали смо тему „Мерење у здравству“ како би смо скренули пажњу јавности на важност мерења у подршци заштити здравља. Она долази у време када су се искуство и могућности инвестиране у метролошке организације широм света у кратком временском периоду мобилисале и ангажовале у решавању нових националних здравствених изазова.
Желимо вам успешан Светски дан метрологије 2021. године.
 
Мартин Милтон
Директор BIPM
Антони Донелан
Директор BIML
 
 
Препорука ДМДМ за поуздано мерење телесне температуре
Национални еталони Републике Србије
Одобрени типови мерила

Најновије вести

24.5.2021.

Генерална скупштина EURACHEM-a одржана 20. и 21. маја 2021.

Представник Дирекције за мере и драгоцене метале, др Јелена Бебић, руководилац Групе за метрологију у хемији, учествовала је на 37. Генералној скупштини EURACHEM-a, чији је домаћин била Чешка, а скупштина је одржана on-line.

 

21.5.2021.

Обележен Светски дан метрологије

Дирекција за мере и драгоцене метале (у даљем тексту ДМДМ) обележила је Светски дан метрологије 20. маја 2021. године. Тим поводом, одржана је online конференција на тему ,,Мерења у здравству''.

 

14.5.2021.

Обавештење о покретању поступка међулабораторијскoг поређења (PT шеме) из области димензионих величина

Дирeкциja зa мeрe и дрaгoцeнe мeтaлe (у даљем тексту: ДMДM), Група за дужину, оптичке величине и акустику плaнирa да за заинтересоване акредитоване и друге лабораторије организује мeђулaбoрaтoриjскo пoрeђeњe (ПT-шeму) у oблaсти димензионих величина.

 

11.5.2021.

Закон о предметима од драгоцених метала

Закон о предметима од драгоцених метала објављен је у „Службеном гласнику РС”, број 47/21 од 10. маја 2021. године. Овај закон ступа на снагу 18. маја 2021. године, осим члана 25. овог закона, који се примењује даном приступања Републике Србије Европској унији.

 

10.5.2021.

Шеснаести састанак Техничког комитета за квалитет ЕURAMET TC-Q

Представник Дирекције за мере и драгоцене метале, Тамара Ђекић, извршилац на пословима квалитета у Групи за сертификацију, у периоду од 20. до 22. априла 2021. године, присуствовала је састанку Техничког комитета за квалитет Европског удружења националних метролошких института – EURAMET TC-Q.

 

28.4.2021.

Објављен Правилник о друмским и железничким цистернама са мерењем нивоа

У “Службеном гласнику РС”, број 41/21 од 23. априла 2021. године објављен је Правилник о друмским и железничким цистернама са мерењем нивоа.

 

26.4.2021.

Објављен Правилник о врстама мерила која подлежу законској контроли

У “Службеном гласнику РС”, број 37/21 од 14. априла 2021. године објављен је Правилник о врстама мерилa која подлежу законској контроли.

 

6.4.2021.

Државни секретар Министарства привреде Милан Љушић посетио је Дирекцију за мере и драгоцене метале

Државни секретар у Министарству привреде, Милан Љушић посетио је 2. априла 2021. године, Дирекцију за мере и драгоцене метале (ДМДМ).

 

1.4.2021.

Представник Дирекције за мере и драгоцене метале на састанку EURAMET Техничког комитета за интердисциплинарну метрологију ТС-IM

Представник Дирекције за мере и драгоценене метале, Јасмина Лазаревић, метролог у Одсеку за електричне величине, време и фреквенцију, 25. марта 2021. године учествовала је у раду EURAMET Техничког комитета за интердисциплинарну метрологију (EURAMET TC-IM) који је одржан путем видео везе.

 

24.3.2021.

Почетак летњег рачунања времена у 2021. години

На основу Закона о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/06), летње рачунање времена у 2021. години почиње 28. марта 2021. године у 2 h, 00 min, 00 s, тако што се, померањем за један час унапред, време у 2 h, 00 min, 00 s рачуна као 3 h, 00 min, 00 s.

 

2.3.2021.

Објављен Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења метролошког надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана метролошког надзора

У “Службеном гласнику РС”, број 16/21 од 26. фебруара 2021. године објављен је Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења метролошког надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана метролошког надзора.

 

12.2.2021.

Састанак партнера EMPIR пројекта 16RPT02 ALCOREF

Представник Дирекције за мере и драгоцене метале, др Јелена Бебић, руководилац Групе за метрологију у хемији, 27. и 28. јануара 2021. године учествовала је на састанку партнера након 42 месеца трајања пројекта 16RPT02 ALCOREF – Сертификовани форензички референтни материјали етанола у води, на Европском метролошком пројекту за иновације и развој – ЕMPIR.

 

11.2.2021.

Представник Дирекције за мере и драгоцене метале на састанку EURAMET Техничког комитета за метрологије у хемији

Представник Дирекције за мере и драгоцене метале, др Јелена Бебић, руководилац Групе за метрологију у хемији, активно је учествовала, од 1. до 3. фебруара 2021. године на EURAMET Техничком комитету за метрологије у хемији (EURAMET TC-MC) као и на састанку поткомитета за органске и био анализе и гасне анализе који је одржан путем видео-конференције.

 

21.1.2021.

Објављен Правилник о измени Правилника о националним еталонима

У “Службеном гласнику РС”, број 3/21 од 15. јануара 2021. године објављен је Правилник о измени Правилника о националним еталонима који ступа на снагу 23. јануара 2021. године.

 

Извод из регистра овлашћених тела за послове оверавања мерила

 
ЗВАНИЧНО ВРЕМЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Тачност приказаног времена 1 s;
 
Светски дан метрологије

Светски дан метрологије
20. мај 2021.

Контакт центар за представке и притужбе привреде и грађана републичким инспекцијама
 
Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID19
 
Актуелности
Прихватање доказа о уплати такси и накнада без печата банке
 
Информатор о раду ДМДМ
 
 
Видео презентација
 
Метрологија