ћир lat eng
 
 

Препорука ДМДМ за поуздано мерење телесне температуре
Национални еталони Републике Србије
Одобрени типови мерила

Најновије вести

6.4.2021.

Државни секретар Министарства привреде Милан Љушић посетио је Дирекцију за мере и драгоцене метале

Државни секретар у Министарству привреде, Милан Љушић посетио је 2. априла 2021. године, Дирекцију за мере и драгоцене метале (ДМДМ).

 

1.4.2021.

Представник Дирекције за мере и драгоцене метале на састанку EURAMET Техничког комитета за интердисциплинарну метрологију ТС-IM

Представник Дирекције за мере и драгоценене метале, Јасмина Лазаревић, метролог у Одсеку за електричне величине, време и фреквенцију, 25. марта 2021. године учествовала је у раду EURAMET Техничког комитета за интердисциплинарну метрологију (EURAMET TC-IM) који је одржан путем видео везе.

 

24.3.2021.

Почетак летњег рачунања времена у 2021. години

На основу Закона о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/06), летње рачунање времена у 2021. години почиње 28. марта 2021. године у 2 h, 00 min, 00 s, тако што се, померањем за један час унапред, време у 2 h, 00 min, 00 s рачуна као 3 h, 00 min, 00 s.

 

2.3.2021.

Објављен Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења метролошког надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана метролошког надзора

У “Службеном гласнику РС”, број 16/21 од 26. фебруара 2021. године објављен је Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења метролошког надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана метролошког надзора.

 

12.2.2021.

Састанак партнера EMPIR пројекта 16RPT02 ALCOREF

Представник Дирекције за мере и драгоцене метале, др Јелена Бебић, руководилац Групе за метрологију у хемији, 27. и 28. јануара 2021. године учествовала је на састанку партнера након 42 месеца трајања пројекта 16RPT02 ALCOREF – Сертификовани форензички референтни материјали етанола у води, на Европском метролошком пројекту за иновације и развој – ЕMPIR.

 

11.2.2021.

Представник Дирекције за мере и драгоцене метале на састанку EURAMET Техничког комитета за метрологије у хемији

Представник Дирекције за мере и драгоцене метале, др Јелена Бебић, руководилац Групе за метрологију у хемији, активно је учествовала, од 1. до 3. фебруара 2021. године на EURAMET Техничком комитету за метрологије у хемији (EURAMET TC-MC) као и на састанку поткомитета за органске и био анализе и гасне анализе који је одржан путем видео-конференције.

 

21.1.2021.

Објављен Правилник о измени Правилника о националним еталонима

У “Службеном гласнику РС”, број 3/21 од 15. јануара 2021. године објављен је Правилник о измени Правилника о националним еталонима који ступа на снагу 23. јануара 2021. године.

 

Извод из регистра овлашћених тела за послове оверавања мерила

 
ЗВАНИЧНО ВРЕМЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Тачност приказаног времена 1 s;
 
Светски дан метрологије

Светски дан метрологије
20. мај 2021.

Контакт центар за представке и притужбе привреде и грађана републичким инспекцијама
 
Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID19
 
Прихватање доказа о уплати такси и накнада без печата банке
 
Информатор о раду ДМДМ
 
 
Видео презентација
 
Метрологија