ћир lat eng
 
 

Препорука ДМДМ за поуздано мерење телесне температуре
Национални еталони Републике Србије
Одобрени типови мерила

Најновије вести

26.4.2021.

Објављен Правилник о врстама мерила која подлежу законској контроли

У “Службеном гласнику РС”, број 37/21 од 14. априла 2021. године објављен је Правилник о врстама мерилa која подлежу законској контроли.

 

6.4.2021.

Државни секретар Министарства привреде Милан Љушић посетио је Дирекцију за мере и драгоцене метале

Државни секретар у Министарству привреде, Милан Љушић посетио је 2. априла 2021. године, Дирекцију за мере и драгоцене метале (ДМДМ).

 

1.4.2021.

Представник Дирекције за мере и драгоцене метале на састанку EURAMET Техничког комитета за интердисциплинарну метрологију ТС-IM

Представник Дирекције за мере и драгоценене метале, Јасмина Лазаревић, метролог у Одсеку за електричне величине, време и фреквенцију, 25. марта 2021. године учествовала је у раду EURAMET Техничког комитета за интердисциплинарну метрологију (EURAMET TC-IM) који је одржан путем видео везе.

 

24.3.2021.

Почетак летњег рачунања времена у 2021. години

На основу Закона о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/06), летње рачунање времена у 2021. години почиње 28. марта 2021. године у 2 h, 00 min, 00 s, тако што се, померањем за један час унапред, време у 2 h, 00 min, 00 s рачуна као 3 h, 00 min, 00 s.

 

2.3.2021.

Објављен Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења метролошког надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана метролошког надзора

У “Службеном гласнику РС”, број 16/21 од 26. фебруара 2021. године објављен је Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења метролошког надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана метролошког надзора.

 

12.2.2021.

Састанак партнера EMPIR пројекта 16RPT02 ALCOREF

Представник Дирекције за мере и драгоцене метале, др Јелена Бебић, руководилац Групе за метрологију у хемији, 27. и 28. јануара 2021. године учествовала је на састанку партнера након 42 месеца трајања пројекта 16RPT02 ALCOREF – Сертификовани форензички референтни материјали етанола у води, на Европском метролошком пројекту за иновације и развој – ЕMPIR.

 

11.2.2021.

Представник Дирекције за мере и драгоцене метале на састанку EURAMET Техничког комитета за метрологије у хемији

Представник Дирекције за мере и драгоцене метале, др Јелена Бебић, руководилац Групе за метрологију у хемији, активно је учествовала, од 1. до 3. фебруара 2021. године на EURAMET Техничком комитету за метрологије у хемији (EURAMET TC-MC) као и на састанку поткомитета за органске и био анализе и гасне анализе који је одржан путем видео-конференције.

 

21.1.2021.

Објављен Правилник о измени Правилника о националним еталонима

У “Службеном гласнику РС”, број 3/21 од 15. јануара 2021. године објављен је Правилник о измени Правилника о националним еталонима који ступа на снагу 23. јануара 2021. године.

 

Извод из регистра овлашћених тела за послове оверавања мерила

 
ЗВАНИЧНО ВРЕМЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Тачност приказаног времена 1 s;
 
Светски дан метрологије

Светски дан метрологије
20. мај 2021.

Контакт центар за представке и притужбе привреде и грађана републичким инспекцијама
 
Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID19
 
Прихватање доказа о уплати такси и накнада без печата банке
 
Информатор о раду ДМДМ
 
 
Видео презентација
 
Метрологија