ћир lat eng
 
 

Регистар откупљивача предмета од драгоцених метала
Обавештење произвођачима предмета од драгоцених метала
Захтев за упис у регистар откупљивача предмета од драгоцених метала
Закон о предметима од драгоцених метала
 
 
Препорука ДМДМ за поуздано мерење телесне температуре
Национални еталони Републике Србије
Одобрени типови мерила

Најновије вести

24.5.2021.

Генерална скупштина EURACHEM-a одржана 20. и 21. маја 2021.

Представник Дирекције за мере и драгоцене метале, др Јелена Бебић, руководилац Групе за метрологију у хемији, учествовала је на 37. Генералној скупштини EURACHEM-a, чији је домаћин била Чешка, а скупштина је одржана on-line.

 

21.5.2021.

Обележен Светски дан метрологије

Дирекција за мере и драгоцене метале (у даљем тексту ДМДМ) обележила је Светски дан метрологије 20. маја 2021. године. Тим поводом, одржана је online конференција на тему ,,Мерења у здравству''.

 

14.5.2021.

Обавештење о покретању поступка међулабораторијскoг поређења (PT шеме) из области димензионих величина

Дирeкциja зa мeрe и дрaгoцeнe мeтaлe (у даљем тексту: ДMДM), Група за дужину, оптичке величине и акустику плaнирa да за заинтересоване акредитоване и друге лабораторије организује мeђулaбoрaтoриjскo пoрeђeњe (ПT-шeму) у oблaсти димензионих величина.

 

11.5.2021.

Закон о предметима од драгоцених метала

Закон о предметима од драгоцених метала објављен је у „Службеном гласнику РС”, број 47/21 од 10. маја 2021. године. Овај закон ступа на снагу 18. маја 2021. године, осим члана 25. овог закона, који се примењује даном приступања Републике Србије Европској унији.

 

10.5.2021.

Шеснаести састанак Техничког комитета за квалитет ЕURAMET TC-Q

Представник Дирекције за мере и драгоцене метале, Тамара Ђекић, извршилац на пословима квалитета у Групи за сертификацију, у периоду од 20. до 22. априла 2021. године, присуствовала је састанку Техничког комитета за квалитет Европског удружења националних метролошких института – EURAMET TC-Q.

 

Извод из регистра овлашћених тела за послове оверавања мерила

 
ЗВАНИЧНО ВРЕМЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Тачност приказаног времена 1 s;
 
Светски дан метрологије

Светски дан метрологије
20. мај 2021.

Контакт центар за представке и притужбе привреде и грађана републичким инспекцијама
 
Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID19
 
Прихватање доказа о уплати такси и накнада без печата банке
 
Информатор о раду ДМДМ
 
 
Видео презентација
 
Метрологија