ћир lat eng
 
 

Препорука ДМДМ за поуздано мерење телесне температуре
Национални еталони Републике Србије
Одобрени типови мерила

Најновије вести

12.2.2021.

Састанак партнера EMPIR пројекта 16RPT02 ALCOREF

Представник Дирекције за мере и драгоцене метале, др Јелена Бебић, руководилац Групе за метрологију у хемији, 27. и 28. јануара 2021. године учествовала је на састанку партнера након 42 месеца трајања пројекта 16RPT02 ALCOREF – Сертификовани форензички референтни материјали етанола у води, на Европском метролошком пројекту за иновације и развој – ЕMPIR.

 

21.1.2021.

Објављен Правилник о измени Правилника о националним еталонима

У “Службеном гласнику РС”, број 3/21 од 15. јануара 2021. године објављен је Правилник о измени Правилника о националним еталонима који ступа на снагу 23. јануара 2021. године.

 

19.1.2021.

Обавештење о покретању поступка међулабораторијског поређења из области запремине течности, подобласт лабораторијска мерила од стакла

Дирекција за мере и драгоцене метале, Група за запремину и проток планира да за заинтересоване акредитоване и друге лабораторије организује међулабораторијско поређење из области запремине течности, подобласт лабораторијска мерила од стакла у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17043:2011.

 

19.1.2021.

Обавештење о покретању поступка међулабораторијског поређења из области запремине течности, подобласт лабораторијска мерила од пластике

Дирекција за мере и драгоцене метале, Група за запремину и проток планира да за заинтересоване акредитоване и друге лабораторије организује међулабораторијско поређење из области запремине течности, подобласт лабораторијска мерила од пластике у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17043:2011.

 

19.1.2021.

Обавештење о покретању поступка међулабораторијског поређења из области запремине течности, подобласт пикнометри

Дирекција за мере и драгоцене метале, Група за запремину и проток планира да за заинтересоване акредитоване и друге лабораторије организује међулабораторијско поређење из области запремине течности, подобласт пикнометри у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17043:2011.

 

19.1.2021.

Обавештење о покретању поступка међулабораторијског поређења из области запремине течности, подобласт еталон градуисане посуде од стакла

Дирекција за мере и драгоцене метале, Група за запремину и проток планира да за заинтересоване акредитоване и друге лабораторије организује међулабораторијско поређење из области запремине течности, подобласт еталон градуисане посуде од стакла у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17043:2011.

 

19.1.2021.

Обавештење о покретању поступка међулабораторијског поређења из области запремине течности, подобласт уређаји запремине са клипом

Дирекција за мере и драгоцене метале, Група за запремину и проток планира да за заинтересоване акредитоване и друге лабораторије организује међулабораторијско поређење из области запремине течности, подобласт уређаји запремине са клипом у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17043:2011.

 

08.12.2020.

Објављено 13 нових CMCs из области термометрије

Дана 7. децембра 2020. године Међународни биро за тегове и мере (BIPM) објавио је 13 нових могућности мерења и еталонирања (CMCs) Дирекције за мере и драгоцене метале из области термометрије у бази података KCDB 2.0.

 

Извод из регистра овлашћених тела за послове оверавања мерила

 
ЗВАНИЧНО ВРЕМЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Тачност приказаног времена 1 s;
Контакт центар за представке и притужбе привреде и грађана републичким инспекцијама
Актуелности
Прихватање доказа о уплати такси и накнада без печата банке
Обавештења
 
Информатор о раду ДМДМ
 
 
 
Светски дан метрологије

Светски дан метрологије
20. мај 2020.

 
Видео презентација
 
Метрологија