Usluge > Fiskalni uređaji > Podnošenje zahteva  
 
PODNOŠENJE ZAHTEVA
Fiskalne kase
Klijenti se prijavljuju za postupak utvrđivanja ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika uzorka tipa fiskalne kase u skladu sa sledećim internim pravilima rada:
Terminali za daljinsko očitavanje fiskalnih kasa
Klijenti se prijavljuju za postupak utvrđivanja ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika uzorka tipa terminala za daljinsko očitavanje fiskalne kase u skladu sa sledećim internim pravilima rada:
 
 
   
Fiskalne kase
   
Terminali za daljinsko očitavanje fiskalnih kasa