ћир lat eng
 
 
 
   Vesti  
Direkcija za mere i dragocene metale
VESTI
 
 
ћир lat eng
 
 
 
   Galerija slika > 2. jun 2017. godine  
GALERIJA SLIKA - VESTI - 2. jun 2017. godine
Potpisan sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji između Direkcije za standardizaciju, kodifikaciju i metrologiju i Direkcije za mere i dragocene metale
Direkcija za mere i dragocene metale - VESTI Direkcija za mere i dragocene metale - VESTI
 
 
Potpisan sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji između Direkcije za standardizaciju, kodifikaciju i metrologiju i Direkcije za mere i dragocene metale
2. jun 2017. godine
Direktor pukovnik Direkcije za standardizaciju, kodifikaciju i metrologiju, Veselin Raičević i v.d. direktora Direkcije za mere dragocene metale, Čedomir Belić, potpisali su 1. juna 2017. godine sporazum o poslovno - tehničkoj saradnji, u prostorijama Direkcije za mere i dragocene metale.
Sporazum ima za cilj međusobno povezivanje i objedinjavanje resursa u oblastima od zajedničkog interesa, kvalitetnije rešavanje stručnih i poslovno-tehničkih pitanja u oblasti metrologije.
 
(2)
 
 
Poseta predstavnika Češkog metrološkog instituta
2. jun 2017. godine
30. maja i 1. juna 2017. godine u okviru aktivnosti 3.3. Uspostavljanje zvaničnih kontakata/mreže sa evropskim notifikacionim telima, misija 1 tvining projekta „Jačanje kapaciteta nacionalnog sistema za infrastrukturu kvaliteta i tela za ocenu usaglašenosti u Republici Srbiji“ Direkciju za mere i dragocene metale (DMDM) posetili su Pavel Klenovski, Jan Kalandra, Simona Klenovska i Karel Začek.
Tokom prvog dana posete razmatrani su aspekti daljeg unapređenja kapaciteta DMDM, dok su drugog dana posete razmatrane teme iz oblasti rada notifikacionih tela kao i druge stručne teme iz oblasti metrologije.
 
(2)
 
 
11. generalna skupština Evrameta
1. jun 2017. godine
Čedomir Belić, v.d. direktora Direkcije za mere i dragocene metale, prisustvovao je Jedanaestoj generalnoj skupštini Evrameta (EURAMET), regionalne metrološke organizacije Evrope, koja koordinira saradnju nacionalnih metroloških instituta Evrope u oblasti metrologije. Generalna skupštini Evrameta je održana u periodu od 15. do 19. maja 2017. godine u Madridu, Kraljevina Španija. Domaćin sastanka bio je Nacionalni metrološki institut Španije, odnosno Španski centar za metrologiju, (CEM).
Tokom sastanka, razmatran je status članstva u Evrametu i doneta je odluka o članstvu Nacionalnog metrološkog instituta Moldavije za dopisnog člana i prijem novih imenovanih instituta kao pridruženih članovi Evrameta. Pored toga, razmatran je i budući sastav Odbora direktora i izabrani su novi članovi, kao i novi predsedavajući Evrameta, predsedavajući Tehničkih komiteta i vođe projekata u Evrametu. U okviru razmatranja strateških pitanja, posebna pažnja je posvećena strategiji koordinacije u evropskoj metrologiji, programu EMPIR i povezanim aktivnostima i prioritetima Evrameta. Takođe, preispitana je struktura i efikasnost sekretarijata Evrameta, usvojen je Poslovnik o radu za EMPIR, nova dokumenta za menadžment sistema kvalilteta i određen je tim za internu proveru, kao i ciklus provere.
Učešće u aktivnostima Evrameta je od velikog značaja za metrologiju i celokupnu privredu naše zemlje, jer se time stvaraju preduslovi da se naša privreda uključuje u evropske tokove. Ostvaruje se smisao članstva u Metarskoj konvenciji i omogućava se svetsko priznavanje naših etalona i priznavanje važnosti uverenja o etaloniranju i merenju koja izdaje Direkcija za mere i dragocene metale.
 
 
33. sastanak Komiteta Evropske saradnje u zakonskoj metrologiji (WELMEC)
1. jun 2017. godine
Čedomir Belić, v.d. direktora Direkcije za mere i dragocene metale, prisustvovao je trideset trećem sastanku Komiteta Evropske saradnje u zakonskoj metrologiji – WELMEC, koji je održan u Madridu, Kraljevina Španija, od 9. do 12. maja 2017. godine. Domaćin sastanka bio je Španski centar za metrologiju (CEM).
Na sastanku su razmatrani izveštaji o aktivnostima sa prethodnog sastanka, finansijska pitanja koja se odnose na prethodnu i tekuću godinu. Predstavljena je saradnja sa drugim organizacijama i izveštaji svih radnih grupa Evropske saradnje u zakonskoj metrologiji. Takođe, izabran je novi član Predsedništva, odnosno novi potpredsedavajući Komiteta.
U okviru 33. sastanka komiteta Evropske saradnje u zakonskoj metrologiji održan je Simpozijum o ulozi međunarodnih organizacija u oblasti zakonske metrologije i njihov značaj za nacionalne privrede. Tom prilikom, organizovan je susret proizvođača merila u Kraljevini Španiji sa članovima Komiteta WELMEC.
Članstvo u Evropskoj saradnji u zakonskoj metrologiji omogućuje efikasno prenošenje direktiva EU u nacionalno zakonodastvo i preuzimanje obaveza koje imaju države članice EU, na način u potpunosti harmonizovan sa zakonodavstvom EU.
 
 
U PKV održana je druga info sesija „Podizanje svesti o metrologiji u Republici Srbiji“
29. maj 2017. godine
Druga po redu info sesija sa temom „Podizanje svesti o metrologiji u Republici Srbiji“ u okviru Tvining projekta „Jačanje kapaciteta Infrastrukture kvaliteta i ocenjivanje usaglašenosti u Republici Srbiji“održana je u Privrednoj komori Vojvodine (PKV) 25. maja 2017. godine.
Prisutne su pozdravili: Nenad Petković, Sekretar Udruženja industrije Privredne komore Vojvodine, dr Branka Radanov, savetnik za poslove iz oblasti naučne i zakonske metrologije ispred Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM) i Karel Začek, stalni savetnik za Tvinig projekat u Republici Srbiji.
Predstavnici DMDM: Tamara Đekić i Dragan Nikolić predstavili su učesnicima Sistem upravljanja kvalitetom DMDM, kao i sledivosti rezultata merenja u metrologiji.
Kolege iz Češkog metrološkog instituta (ČMI): Pavel Novaček, Peter Kiška i Kristina Vančurova okupljenima su predstavili poslove i marketinške aktivnosti ČMI, njihove nacionalne etalone, mogućnosti merenja i etaloniranja kao i ušešće u međunarodnim projektima.
Kao i na prethodnoj info sesiji prisutni su se najviše interesovanja pokazali za teme iz oblasti zakonske metrologije.
 
U PKV održana je druga info sesija „Podizanje svesti o metrologiji u Republici Srbiji“
(10)
 
 
U PKS održana info sesija „Podizanje svesti o metrologiji u Republici Srbiji“
25. maj 2017. godine
U Privrednoj komori Srbije (PKS) 24. maja 2017. godine u okviru Tvining projekta „ Jačanje kapaciteta Infrastrukture kvaliteta i ocenjivanje usaglašenosti u Republici Srbiji“ održana je info sesija sa temom „Podizanje svesti o metrologiji u Republici Srbiji“ .
Prisutne su pozdravili: Ljubiša Dimitrijević, Sekretar Udruženja za stručne, naučne i tehničke delatnosti i tom prilikom izrazio zadovoljstvo što je veliki broj proizvođača merila, ovlašćenih tela za overavanje merila i drugih zainteresovanih strana pokazao zainteresovanost za ovu važnu temu, dr Branka Radanov, savetnik za poslove iz oblasti naučne i zakonske metrologije ispred Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM) i Karel Začek, stalni savetnik za Tvinig projekat u Republici Srbiji.
Predstavnici DMDM: dr Branka Radanov, Sonja Milojković i Dragan Pantić učesnicima su prezentovali značaj metrologije, ulogu DMDM u harmonizaciji propisa iz oblasti metrologije sa evropskim propisima, unapređenje kapaciteta DMDM kao i proces ovlašćivanja tela za overavanje merila kao novu nadležnost DMDM.
Kolege iz Češkog metrološkog instituta (ČMI): Pavel Novaček, Peter Kiška i Kristina Vančurova su okupljenima predstavili poslove i marketinške aktivnosti ČMI, njihove nacionalne etalone, mogućnosti merenja i etaloniranja kao i ušešće u međunarodnim projektima.
Teme info sesije su izazavale veliko interesovanje, što je pokazala produktivna diskusija.
 
U PKS održana info sesija „Podizanje svesti o metrologiji u Republici Srbiji“
(18)
 
 
Obeležen Svetski dan metrologije u DMDM
23. maj 2017. godine
Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) obeležila je u ponedeljak 22. maja, Svetski dan metrologije – 20. maj. V.d. direktora DMDM Čedomir Belić okupio je i čestitao zaposlenima u DMDM praznik koji se obeležava ove godine pod sloganom „Merenja u transportu“.
U saradnji sa Muzejom nauke i tehnike 20. maja je u sklopu manifestacije Noć muzeja prvi put široj javnosti izložen prototip metra Prototype du metre No 30 koji je Srbija preuzela 1891. godine od BIPM. Prvi srpski etalon metra se čuva u DMDM, a proglašen je kulturnim dobrom. U noći muzeja i na Svetski dan metrologije priliku da ga vidi iskoristilo je par hiljada posetilaca.
Svečanosti povodom obeležavanja ovog značajnog datuma prisutvovali su predstavnici Ministarstva privrede, institucija infrastrukture kvaliteta, metroloških laboratorija kao i predstavnici Univerziteta u Beogradu. Prisutne je pozdravio i poželeo dobrodošlicu, v.d. direktora Čedomir Belić. Marija Družijanić je izvela koncert na orguljama, a nakon toga je kustos Saša Šepec pozdravio prisutne ispred Muzeja nauke i tehnike i prezentovao eksponate muzeja među kojima su bila i predmeti iz bogate kolekcije DMDM sa posebnim osvrtom na centralni eksponat, arhivski metar.
 
Obeležen Svetski dan metrologije u DMDM
(32)
 
 
Studenti Prirodno matematičkog fakulteta iz Kosovske Mitrovice u poseti Direkciji za mere i dragocene metale
19. maj 2017. godine
Tradicionalno, u okviru obeležavanja Svetskog dana metrologije 20. maja u posetu su nam došli naši dragi gosti, studenti Prirodno matematičkog fakulteta Univerziteta u Prištini iz Kosovske Mitrovice. Studenti druge godine u okviru nastave iz predmeta Metrologija i obrada rezultata merenja, sa docentom Brankom Drljačom imali su prilike da se upoznaju sa značajem i istorijatom metrologije u Srbiji kao i samim radom nacionalnog metrološkog instituta DMDM. Stručna poseta je nastavljena obilaskom laboratorije za temperaturu, jednosmerni električni napon, vreme, fotometriju, velike zapremine, dužinu, akustiku i masu, gde su im metrolozi predstavili realizovane metode etaloniranja i istraživanja u kojima DMDM učestvuje.
 
Studenti Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu posetili su Direkciju za mere i dragocene metale
(4)
 
 
Studenti Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu posetili su Direkciju za mere i dragocene metale
18. maj 2017. godine
U sklopu aktivnosti u cilju obeležavanja Svetskog dana metrologije 20. maja kao i promocije značaja i važnosti metrologije, studenti druge, treće i četvrte godine Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, posetili su Direkciju za mere i dragocene metale (DMDM).Studente su predvodili doc. dr Đorđe Čantrak i doc. dr Dejan Ilić.
U ime DMDM, studente je pozdravila Ana Gajić, savetnik za analitičke i stručno operativne poslove, koja ih je upoznala sa radom i istorijatom DMDM, kao i dugom tradicijom metrologije u Srbiji. Poseta je nastavljena obilaskom laboratorija za temperaturu, jednosmerni električni napon, vreme, fotometriju, velike zapremine, dužinu, akustiku i masu, gde su im predstavljene realizovane metode etaloniranja i pravci istraživanja u kojima DMDM učestvuje.
 
Studenti Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu posetili su Direkciju za mere i dragocene metale
(6)
 
 
9th IWC TQM & IAA & Međunarodna konvencija o kvalitetu JUSK ICQ 2017
10. maj 2017. godine
Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) , Akreditaciono telo Srbije (ATS) i Institut za standardizaciju Srbije (ISS), u okviru JUSK međunarodne konvencije o kvalitetu JUSK ICQ 2017 koja će se održati na Mašinskom fakultetu u Beogradu u periodu od 5.-7. juna 2017. godine, organizuju osmu Specijalnu konferenciju „Nacionalni metrološki sistem – stanje i budući razvoj”, devetu Specijalnu konferenciju „Nacionalni sistem akreditacije – stanje i budući razvoj” i prvu Specijalnu konferenciju „Nacionalni sistem standardizacije – stanje i budući razvoj“ koje će se održati u četvrtak, 6. juna 2017. godine, na Mašinskom fakultetu u Beogradu, Kraljice Marije 16, u sali CENT (prvi sprat) u terminu od 11:00 do 12:30 časova.
Detaljan program konferencije
Poziv
 
 
Objavljen Pravilnik o prestanku važenja određenih pravilnika
19. april 2017. godine
U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 34/17 od 11. aprila 2017. godine objavljen je Pravilnik o prestanku važenja određenih pravilnika.
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe sledeći pravilnici:
  1. Pravilnik o metrološkim uslovima za instrumente za merenje otpornosti petlje (“Službeni list SFRJ”, broj 3/84)
  2. Pravilnik o metrološkim uslovima za merila električne otpornosti izolacije (“Službeni list SRJ”, broj 3/98)
  3. Pravilnik o metrološkim uslovima za merila električne otpornosti uzemljenja (“Službeni list SRJ”, broj 34/98 I 40/98-ispravka)
  4. Metrološko uputstvo za pregled merila električne otpornosti uzemljenja (“Glasnik SZMDM”, 2-3/99)
  5. Pravilnik o načinu priznavanja inostranih uverenja, žigova i znakova usaglašenosti (“Službeni glasnik RS”, broj 86/10).
Pravilnik stupa na snagu 19. aprila 2017. godine.
 
 
Objavljen Pravilnik o kriterijumima za određivanje visine troškova overavanja merila
19. april 2017. godine
U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 34/17 od 11. aprila 2017. godine objavljen je Pravilnik o kriterijumima za određivanje visine troškova overavanja merila.
Ovim pravilnikom bliže se propisuju kriterijumi za određivanje visine troškova overavanja merila određenih cenovnikom ovlašćenog tela.
Pravilnik stupa na snagu 19. aprila 2017. godine.
 
 
Studenti Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu u poseti Direkciji za mere i dragocene metale
13. april 2017. godine
Studenti četvrte godine Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu posetili su Direkciju za mere i dragocene metale (DMDM) 12. aprila 2017. godine.
Prvi put u Nacionalnom metrološkom institutu, studenti su, kroz promo film o DMDM, imali priliku da se bliže upoznaju sa ulogom DMDM u metrološkom sistemu Republike Srbije. Stručna poseta je nastavljena obilaskom laboratorija za dužinu, masu, akustiku, temperaturu, vreme, jednosmerni električni napon i velike zapremine.
Pored teorijskog znanja iz metrologije, koje su usvojili iz predmeta Metrologija i standardizacija sa radom, studenti su imali priliku da se upoznaju i sa realizovanim, najtačnijim metodama etaloniranja za prenošenje vrednosti SI jedinica do krajnjih korisnika, kao i sa istraživanjima radi unapređenja SI jedinica, koja obavlja DMDM, kroz ostvarenja novih i unapređenje postojećih nacionalnih etalona i obezbeđenjem metrološke sledivosti do međunarodnog nivoa.
 
Studenti Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu u poseti Direkciji za mere i dragocene metale
(10)
 
 
Potpisan Sporazum o saradnji između Grada Zrenjanina i Direkcije za mere i dragocene metale
29. mart 2017. godine
Gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić i v.d. direktor Direkcije za mere i dragocene metale Republike Srbije Čedomir Belić, potpisali su 28.3.2017. u Gradskoj kući u Zrenjaninu Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji, kojim Direkcija, ustupa na korišćenje Gradu Zrenjaninu deo svojih poslovnih prostorija u Jevrejskoj ulici u Zrenjaninu.Sporazumom se osim uspostavljanja poslovno-tehničke saradnje, stvaraju i povoljniji uslovi za unapređivanje poslovanja, kako Grada Zrenjanina tako i Direkcije.
Gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić izrazio je zahvalnost Ministarstvu privrede i Direkciji na saradnji u cilju unapređenja kvaliteta pružanja usluga građanima. Zgradu Direkcije u Jevrejskoj ulici u Zrenjaninu potom su i obišli gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić sa saradnicima i načelnica Srednjebanatskog upravnog okruga Snežana Vučurević.
Opširnije na: http://www.zrenjanin.rs/3-45-45-5180/Potpisan-Sporazum-o-saradnji-izmedju-Grada-Zrenjanina-i-Direkcije-za-mere-i-dragocene-metale
 
Potpisan Sporazum o saradnji između Grada Zrenjanina i Direkcije za mere i dragocene metale
(3)
 
 
Slavica Simić je imenovana na mesto v.d. pomoćnika direktora Sektora za razvoj metrologije
28. mart 2017. godine
Rešenjem Vlade Republike Srbije 24 broj 119-2293/2017 od 23. marta 2017. godine, Slavica Simić je postavljena za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale – Sektora za razvoj metrologije..
Slavica Simić rođena je 1969. godine u Boru. Zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike stekla je 1995..godine na Elektrotehničkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, odsek Fizička elektronika, smer Optoelektronika i laserska tehnika. Počev od 1996. godine iskustvo je stekla u Direkciji kao metrolog za temperaturu, a kasnije kao rukovodilac Grupe za termometriju. Dugogodišnji je zamenik rukovodioca sistema kvaliteta za poslove etaloniranja/ispitivanja (SRPS 17025) i za integisani sistem menadžmenta (SRPS 9001, SRPS 14001 i SRPS OHSAS18001). U dosadašnjem radu učestvovala je na projektima razvoja infrastrukture u Republici Srbiji, CARDS 2006, IPA 2008 i IPA 2011, kao i na projektima razvoja u oblasti termometrije NOTED projekat (EMRP program), i EuraThermal i HUMEA (EMPIR program).
 
 
Početak letnjeg računanja vremena u 2017. godini
22. mart 2017. godine
Na osnovu Zakona o računanju vremena („Službeni list SCG” broj 20/06) letnje računanje vremena u 2017. godini počinje 26. marta 2017. godine u 2 h, 00 min, 00 s, tako što se, pomeranjem za jedan čas unapred, vreme u 2 h, 00 min, 00 s računa kao 3 h, 00 min, 00 s.
Početak i završetak letnjeg računanja vremena usklađeni su sa Direktivom o letnjim aranžmanima 2000/84/EC Evropskog parlamenta i saveta od 19. januara 2001. godine i Rasporedima računanja vremena za letnji period objavljenim u Službenom listu Evropske unije (2001/C 35/07), (2006/C 61/02), (2011/C 83/06) i (2016/C 61/01).
Računanje vremena u Srbiji usklađeno sa računanjem vremena u Evropskoj uniji, što doprinosi funkcionisanju jedinstvenog tržišta u Evropi, kao i pravilnom funkcionisanju sektora prevoza i komunikacija, i pojedinih sektora industrije.
 
 
 
Prilog emisije SAT na temu merila brzine vozila u saobraćaju
22. mart 2017. godine
 
 
 
Obuka o primeni modula D i F u direktivama MID i NAWI
17. mart 2017. godine
U okviru RTV projekta pomoći infrastukturi kvaliteta u Srbiji održana je Obuka o primeni modula D i F u direktivama MID i NAWI. Predavač je bio gospodin Volfgang Mikovic iz Nacionalnog metrološkog instituta Austrije – BEV. Obuka je održana u Direkciji za mere i dragocene metale od 13 – 16. marta 2017. godine. Pored polaznika iz Direkcije za mere i dragocene metale, obuci su prisustvovali i predstavnici Instituta za metrologiju Bosne i Hercegovine.
Obuka je bila podeljena u dva dela. Prvi deo se odnosio na primenu modula F i F1 u direktivama MID i NAWI. On je obuhvatio prijavljena tela u okviru MID i NAWI, uvod u primenu modula F i F1, plan uzorkovanja za statistička overavanja prema WELMEC Uputstvu 8.10 i proceduru primene modula F i F1 u BEV.
Drugi deo obuke se odnosio na primenu modula D i D1 u direktivama MID i NAWI. Ovaj deo je obuhvatio uvod u primenu modula D i D1, standard EN ISO/IEC 17021za primenu modula D u direktivama MID i NAWI i proceduru primene modula D i D1 u BEV. Nakon pohađanja ove veoma iscrpne i stručne obuke učesnici su dobili Uverenja o pohađanju, koja su potrebna za dalji rad u navedenoj oblasti.
 
Obuka o primeni modula D i F u direktivama MID i NAWI
(5)
 
 
Nedelja kvaliteta 2017
10. mart 2017. godine
U organizaciji Fondacije za kulturu kvaliteta i izvrsnost FQCE i časopisa Kvalitet & Izvrsnost, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i uz podršku Ministarstva privrede Republike Srbije, od 1. do 3. marta 2017. godine, održana je „Nedelja kvaliteta 2017”. Ova tradicionalna manifestacija, 26. po redu, okupila je brojne eksperte iz nauke, privrede i eminentne stručnjake iz oblasti kvaliteta, kako bi kroz razmenu iskustava i primere iz prakse uspešnih organizacija, diskutovali o aktuelnim temama iz oblasti kvaliteta i poslovne izvrsnosti.
Predstavnici infrastrukture kvaliteta Republike Srbije pozdravili su učesnike na početku manifestacije, među kojima i vršilac dužnosti direktora Direkcije za mere i dragocene metale, Čedomir Belić, uz isticanje značaja infrastrukture merenja u daljem prosperitetu i unapređenju života građana.
I ove godine je izložen veliki broj radova čime je još jednom dokazano da se kulturi kvaliteta u našem društvu pridaje veliki značaj.
 
Nedelja kvaliteta 2017
(2)
 
 
DMDM bila je domaćin EURAMET obuke iz oblasti određivanja hidrauličnog pritiska
6. mart 2017. godine
Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) bila je domaćin obuke koju je organizovao EURAMET – Evropsko udruženje nacionalnih metroloških instituta u Beogradu, od 27. februara do 01. marta 2017. godine, iz oblasti etaloniranja hidrauličnih klipnih manometara sa tegovima.
Obuku su sproveli predavači Frederik Arhen, rukovodilac laboratorije za pritisak švedskog nacionalnog metrološkog instituta RISE i Janez Šetina, rukovodilac laboratorije za pritisak slovenačkog Instituta za metale i tehnologiju IMT.
Obuka je sadržala tri dela. Prvi dan bio je posvećen teorijiskoj obradi merenja iz oblasti pritiska, drugi dan je prektično demonstrirana „crossfloating“ metoda za određivanje efektivne površine klipa u laboratoriji DMDM, a treći dan je bio rezervisan za obradu rezultata merenja sa proračunom merne nesigurnosti.
Pored predstavnika DMDM, obuci su prisustvovali predstavnici nacionalnih metroloških instituta Turske, Bosne i Hercegovine, Malte, Crne Gore, Estonije i Albanije. Učesnici obuke su izrazili zadovoljstvo, kako zbog stečenog znanja, tako i zbog dobre i efikasne organizacije DMDM.
 
DMDM bila je domaćin EURAMET „obuke iz oblasti određivanja hidrauličnog pritiska“
(9)
 
 
Tvining projekat – nastavak aktivnosti
28. februara 2017. godine
Aktivnost 3.1 „Treninzi i konsultacije u DMDM za implementaciju MID, NAVI i prethodno upakovanih proizvoda, proširivanje obima akreditacije, unapređenje postojećih srpskih mernih standarda, dobijanje novih mogućnosti merenja i etaloniranja“ u okviru Tvining projekta: „ Jačanje kapaciteta Infrastrukture kvaliteta i ocenjivanje usaglašenosti u Republici Srbiji“, započeta juna 2016. godine, okončana je misijom koja je sprovedena 21. i 22. februara 2017. godine, u Direkciji za mere i dragocene metale.
Eksperti Češkog Metrološkog Instituta, preporučuju uspostavljanje sistema upravljanja kvalitetom ocenjivanja usaglašenosti za module ocenjivanja usaglašenosti u skladu sa metrološkim EU Direktivama transponovanim u zakonodavstvo Republike Srbije.
Strategija jedinstvenog tržišta je plan Evropske Komisije i četvrta prioritetna oblast politike Komisije, a u promenljivom okruženju, jedinstveno tržište treba da se prilagodi novim idejama i poslovnim modelima. Potpuna primena EU direktiva kao i ispunjavanje tehničkih uslova, neophodni su za realizaciju nacionalne i međunarodne konkurentnosti.
 
Nastavak aktivnosti u okviru Twinning projekta
(4)
 
 
Direkcija za mere i dragocene metale je akreditovana i imenovana za ocenjivanje usaglašenosti
6. februar 2017. godine
Akreditaciono telo Srbije (ATS) dodelilo je akreditaciju Sertifikacionom telu Direkcije za mere i dragocene metale za poslove ocenjivanja usaglašenosti. Obim akreditacije Sertifikacionog tela Direkcije za mere i dragocene metale prema standardu SRPS EN ISO/IEC 17065:2016 je ispitivanje tipa: vaga sa neautomatskim funkcionisanjem, brojila aktivne električne energije i taksimetara.
Direkcija za mere i dragocene metale imenovana je za ocenjivanje usaglašenosti vaga sa odgovarajućim zahtevima Pravilnika o vagama sa neautomatskim funkcionisanjem – ispitivanje tipa i za ocenjivanje usaglašenosti merila sa odgovarajućim zahtevima iz Priloga 1 Pravilnika o merilima i zahtevima iz odgovarajućeg priloga za svako merilo prema postupku ocenjivanja usaglašenosti Modul B – ispitivanje tipa.
Sertifikat
 
 
Nastavak aktivnosti u okviru Twinning projekta
2. februar 2017. godine
Misija 2 Aktivnosti 3.1 „Trainings and consultancy to DMDM for implementation of MID, NAWI and Pre-packages, extension of the accreditation scope, improvement of existing Serbian measurement standards, obtaining new calibration and measuring capabilities”, u okviru Twinning project “Strengthening Capacities of National Quality Infrastructure and Conformity Assessment Services in the Republic of Serbia” sprovedena je u Direkciji za mere i dragocene metale (DMDM) od 23. do 25. januara 2017. godine.
Predstavnici Češkog Metrološkog Insituta CMI su, kroz konsultativne razgovore analizirali DMDM sa stanovišta pripreme za imenovano (notifikovano) telo za EU direktive transponovane u zakonodavstvo Srbije, naglašavajući da su imenovanja jedan od preduslova za članstvo u EU.
Nalazi prikupljeni tokom Misije, potvrđuju kapacitete DMDM za ocenjivanje usaglašenosti, te preporuke za dalje aranžmane kao imenovani organ za EU metrološke direktive.
 
Nastavak aktivnosti u okviru Twinning projekta
(8)
 
 
Nova usluga Direkcije za mere i dragocene metale – etaloniranje referentnih materijala
26. januar 2017. godine
Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) od 2017. godine proizvodi sertifikovane referentne materijale (SRM – e) – rastvore etanola u vodi, za potrebe kalibracije (podešavanja) i/ili overavanja merila (etilometara).
Referentni materijali su u staklenim tamnim bocama za hemikalije, zapremine 1L
Svaki referentni materijal prati odgovarajuće Uverenje o etaloniranju (sertifikat) za proizvedenu koncentraciju. Raspoložive koncentracije mogu se videti u katalogu usluga (II SERTIFIKOVANI REFERENTNI MATERIJALI).
Nova usluga Direkcije za mere i dragocene metale – etaloniranje referentnih materijala
 
 
Objavljen Pravilnik o detektorima jonizujućeg zračenja
26. januar 2017. godine
U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 4/17 od 20. januara 2017. godine objavljen je Pravilnik o detektorima jonizujućeg zračenja.
Ovim pravilnikom propisuju se zahtevi za detektore jonizujućeg zračenja koji se koriste u funkciji zaštite zdravlja i opšte bezbednosti i zaštiti životne sredine, tehnička dokumentacija, natpisi i oznake, način utvrđivanja ispunjenosti zahteva za detektore, karakteristike opreme za utvrđivanje ispunjenosti zahteva, metode merenja, kao i načini i uslovi overavanja detektora.
Pravilnik stupa na snagu 28. januara 2017. godine.
 
 
Aktivnost PTB-projekta "Podrška infrastrukturi kvaliteta u Republici Srbiji"
24. januar 2017. godine
U okviru projekta " Podrška infrastrukturi kvaliteta u Republici Srbiji" koji sprovodi Nemački metrološki institut PTB, DMDM je posetila Dušanka Škrbić, rukovodilac sektora za nadzor Mjeriteljskog Instituta Republike Slovenije u periodu od 16.-19. januara 2017. godine.
Prilikom posete izvršena je analiza stanja razvoja informacionog sistema koji će obuhvatiti celokupan metrološki nadzor i pratiti overavanje merila sa konstruktivnim prelozima u cilju kvalitetnijih rešenja. Kolegema iz Sektora za kontrolu i nadzor DMDM prenela je rešenja iz prakse u cilju efikasnijeg i efektivnijeg vršenja metrološkog nadzora, kako kroz diskusije, tako i kroz praktično izvođenje zajedničkog tržišnog nadzora na terenu.
 
Aktivnost PTB-projekta
(3)
 
 
Objavljen Pravilnik o programu, uslovima i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova overavanja merila
18. januar 2017. godine
U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 2/17 od 13. januara 2017. godine objavljen je Pravilnik o programu, uslovima i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova overavanja merila.
Ovim pravilnikom propisuju se program, uslovi i način polaganja stručnog ispita kojim se dokazuje stručna osposobljenost lica za obavljanje poslova overavanja merila u odgovarajućoj oblasti za koju se privredni subjekt i drugo pravno lice ovlašćuje ili je ovlašćeno.
Pravilnik stupa na snagu 21. januara 2017. godine.
 
 
Objavljen Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova overavanja merila, načinu ovlašćivanja i vođenju registra ovlašćenih tela
18. januar 2017. godine
U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 2/17 od 13. januara 2017. godine objavljen je Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova overavanja merila, načinu ovlašćivanja i vođenju registra ovlašćenih tela.
Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi koje privredni subjekt treba da ispunjava za obavljanje poslova overavanja merila, način ispunjavanja tih uslova, način ovlašćivanja, vođenje registra ovlašćenih tela, kao i druga pitanja vezana za rad ovlašćenih tela.
Pravilnik stupa na snagu 21. januara 2017. godine.
 
 
Obuka zaposlenih za interne proveravače za laboratorije za ispitivanje i etaloniranje prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006
13. januar 2017. godine
U skladu sa potrebom povećanja broja internih proveravača u Direkciji za mere i dragocene metale (DMDM), 11. i 12. januara 2017. godine, realizovana je obuka zaposlenih za interne proveravače za laboratorije za etaloniranje i laboratorije za ispitivanje prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006 – Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i etaloniranje. Obuka je sprovedena od strane StandCert, Privrednog društva za sertifikaciju i nadzor iz Beograda.
 
Obuka zaposlenih za interne proveravače za laboratorije za ispitivanje i etaloniranje prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006
(4)
 
 
Vesti - 2016 Vesti - 2015
Vesti - 2014 Vesti - 2013
Vesti - 2012 Vesti - 2011
Vesti - 2010 Vesti - 2009
Vesti - 2008