ћир lat eng
 
 
   O nama > Organizacija > Sektor za razvoj metrologije > Grupa za masu silu i pritisak  
GRUPA ZA MASU, SILU I PRITISAK
 
Poslovi i zadaci
30. oktobra 1879. godine Kneževina Srbija pristupa Metarskoj konvenciji (Convention du Mètre) . Na Prvoj generalnoj konferenciji za tegove i mere 1889. godine (Conférence Générale des Poids et Mesures, CGPM) države članice Metarske konvencije su pozvane da preuzmu svoje pramere prvog reda metra i kliograma (prototipove sačinjeni od legure platine i iridijuma Pt-Ir). Prototipovi koji su raspoređeni Srbiji bili su Prototype du metre No 30 i Prototype du kilogramme No 11. 16. avgusta 1891. Godine Kraljevina Srbija je preuzela do Međunarodnog biroa za tegove i mere (Bureau International des Poids et Mesures, BIPM) svoje prve prototipove. 26. novembra 1909. Kraljevina Srbija je poslal prototip Kilogram No 11 Međunarodnom birou za tegove i mere radi učešća u prvoj periodičnoj proveri. Provera je vršena od 1910. godine do 1911. godine. Proverom je ustanovljeno da je prototip Kraljevine Srbije Kilogram No 11 izrazito smanjio svoju masu (1 kg – 1,109 mg) u odnosu na prvobitnu utvrđenu vrednost (1 kg – 0,008 mg). Zamena protpotipa Kilogram No 11 Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca zatražila je nakon druge provere 1925 godine. U Međunarodnom birou za tegove i mere ostala su na raspolaganju još dva protptipa Kilogram No 7 i No 29 iz prve serije prototipova od platine i iridijuma. Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca predat je novi prototpi Kilogram No 29 sa masom (1 kg – 0,921 mg). Sve do aprila 1941. godine prototip Metar No 30 i Kilogram No 29 čuvani su u tadašnjoj Središnoj upravi za mere i dragocene metale u Beogradu. Usled izbijanja rata prenose se u Kragujevac gde su i zaplenjeni. Po završetku rata prototip Metar No 30 je pronađen dok se prototipu Kilogram No 29 gubi svaki trag. Od 1956. godine koristi se Kilogram No 33 od legure Nicral D kao etalon jedinice mase i predstavlja osnovu za dodeljivanje vrednosti veličine drugim etalonima jedinice mase. Od 1956. godine kada mu je utvrđena vrednost mase (1 kg – 1,32 mg) etaloniran je više puta u Međunarodnom biru za tegove i mere. Promena mase Kilograma No 33 u vremenu prikazana je grafički.
 
Poslovi i zadaci
Osnovni poslovi i zadaci Grupe za masu silu i pritisak su:
 • razvijanje i održavanje nacionalnih etalona iz oblasti merenja mase i pritiska koji odgovaraju trenutnim i budućim potrebama naše privrede i nauke;
 • obezbeđivanje da metrološke mogućnosti laboratorija budu potvrđene, kroz međunarodna poređenja i saradnju sa sličnim ustanovama u svetu;
 • razvijanje metoda etaloniranja koje su međunarodno priznate i promovisanje uvođenja međunarodnih standarda i preporuka iz oblasti merenja mase i pritiska;
 • vršenje ispitivanja tipa merila mase i pritiska koji se primenjuju u oblasti zakonske metrologije.
 
Laboratorije
Etaloniranje i ispitivanje tipa merila mase i pritiska obavlja se u:
 1. Laboratoriji za etaloniranje tegova,
 2. Laboratoriji za merila mase,
 3. Laboratoriji za pritisak.
 
Mogućnosti merenja i etaloniranja (SMSs)
Mogućnosti merenja i etaloniranja (SMS) laboratorije za etaloniranje tegova se stalno proširuju, poboljšavaju i održavaju kao što je objavljeno na internet adresi: https://kcdb.bipm.org/AppendixC/M/RS/M_RS.pdf
 
Akt o akreditaciji (Laboratorija za merila mase)
Grupa za masu, silu i pritisak poseduje serifikate o akreditaciji kojima se potvrđuje kompetentnost za obavljanje poslova ispitivanja merila mase – neautomatske vage.
http://www.registar.ats.rs/predmet/453/
 
Akt o akreditaciji (Laboratorija za pritisak)
Grupa za masu, silu i pritisak poseduje serifikate o akreditaciji kojima se potvrđuje kompetentnost za obavljanje poslova etaloniranja merila pritiska.
http://www.registar.ats.rs/predmet/671/
 
Spisak stručnih radova
https://doi.org/10.1088/0026-1394/55/1A/07005
https://doi.org/10.1088/0026-1394/50/1A/07010
https://doi.org/10.1088%2F0026-1394%2F57%2F1a%2F07020
https://doi.org/10.1088%2F0026-1394%2F57%2F1a%2F07011
 
Projekti
 • 2015-2018: EURAMET Project 14RPT02: Traceable calibration of automatic weighing instruments operating in the dynamic mode (AWICal)
 • 2015-2017: EURAMET Project 1414: Comparison of hydraulic pressure balance effective area determination in the range up to 80 MPa (EURAMET.M.P-S18)
 • 2014-: EURAMET Project 1346: Somparison on mass standards 1 kg (EURAMET.M.M- K4.2015)
 • 2014-: EURAMET Project 1300: Comparison of 500 kg mass standard (EURAMET.M.M-S7)
 • 2013-: EURAMET Project 1252: Comparison in the range of 10 MPa to 100 MPa of liquid pressure (EURAMET.M.P-S13)
 • 2012-2013: EURAMET Project 1228: Bilateral comparison of 20 kg mass standard provided by DMDM (EURAMET.M.M-S6)
 • 2004-2009: EURAMET Project 786: COMPARISON OF MASS STANDARDS IN MULTIPLES AND SUBMULTIPLES OF THE KILOGRAM II (EUROMET.M.M-K2.1)
 
Kontakt
Rukovodilac Grupe Dragan Pantić, dipl. fiz.
telefon: (+381) (11) 20 24 417
mobilni: (+381) (66) 86 04 005
faks: (+381) (11) 21 81 668
E-mail: pantic@dmdm.rs
   
Metrolog                     Boris Laštro, dipl. fiz.
telefon: (+381) (11) 20 24 417
mobilni: (+381) (66) 86 04 002
faks: (+381) (11) 21 81 668
E-mail: borislastro@dmdm.rs
   
Metrolog Ivan Panić, dipl. fiz. hem.
telefon: (+381) (11) 20 24 417
mobilni: (+381) (66) 86 04 006
faks: (+381) (11) 21 81 668
E-mail: ivanpanic@dmdm.rs
   
Metrolog Dejan Kovačević, dipl. inž.
telefon: (+381) (11) 20 24 466
mobilni: (+381) (66) 860 4 094
faks: (+381) (11) 21 81 668
E-mail: dkovacevic@dmdm.rs
   
Adresa Ministarstvo privrede,
Direkcija za mere i dragocene metale,
Grupa za masu, silu i pritisak
Mike Alasa 14,
11000 Beograd
Republika Srbija
 
 
   
Poslovi i zadaci
   
Laboratorije
   
Mogućnosti merenja i etaloniranja (SMSs)
   
Projekti
   
Stručni radovi
   
Kontakt