ћир lat eng
 
 
   Dokumenti > Interni akti  
INTERNI AKTI
Plan izvršenja budžeta za 2021. godinu
Izveštaj nadzor za 2018. godinu
Plan metrološke inspekcije za 2021. godinu
Plan inspekcije za nadzor nad predmetima od dragocenih metala za 2021. godinu
Spisak nadziranih pravnih subjekata sa najvećim i najmanjim stepenom usklađenosti
Program posebnog stručnog usavršavanja za 2017. godinu
Program rada Direkcije za mere i dragocene metale za 2020. godinu
Budžet DMDM - Podaci o prihodima i rashodima
Pravila o postupku javnih nabavki
Izveštaj o radu Direkcije za mere i dragocene metale za 2019. godinu
Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu privrede