ћир lat eng
 
 
   Vesti  
VESTI - 2020.
 
Radionica ,,Kako do administrativnih postupaka koje razume svako"
30. decembar 2020. godine
Predstavnici Direkcije za mere i dragocene metale, Boris Baščarević i Ana Gajić, zaposleni u Grupi za informacione tehnologije 29. decembra 2020.godine učestvovali su putem video veze u radu radionice pod nazivom: ,,Kako do administrativnih postupaka koje razume svako", koju je organizovao Republički sekretarijat za javne politike. Radionici je prisustvovalo 60 predstavnika državnih institucija koje su učestvovale u projektu ePAPIR.
Radionica je imala za cilj da predstavi značaj buduće obaveze državnih organa da u registru redovno ažuriraju administrativne postupke koje primenjuju pružajući usluge iz svoje nadležnosti.
Posebno je naglašeno da svrha svakog administrativnog postupka mora biti opisana na jednostavan i jasan način kako bi i sam postupak bio razumljiv za svakog ko ga koristi. Na taj način usluge državnih organa postaju dostupnije i za privredu i za građane.
 
 
Sastanak EURAMET grupe za komunikaciju
17. decembar 2020. godine
Predstavnici Direkcije za mere i dragocene emetale, Vanja Radojević Milošević, načelnik Odeljenja za pravne, poslove ljudskih resursa, stručno operativne i informatičke poslove, Jasmina Pavlović, rukovodilac Grupe za informacione tehnologije, Ana Gajić i Boris Baščarević zaposleni u Grupi za informacione tehnologije učestvovali su 16. decembra u radu EURAMET grupe za komunikaciju koji je održan putem video veze.
Sastanku je prisustvovalo 35 predstavnika Nacionalnih metroloških instituta (NMI).
Učesnici su razmenili aktuelna iskustva iz oblasti komunikacije kako interne, tako i eksterne sa korisnicima i zainteresovanim stranama tokom pandemije, kao i izazovima koje je aktuelna situacija donela.
 
 
Objavljeno 13 novih CMCs iz oblasti termometrije
8. decembar 2020. godine
Dana 7. decembra 2020. godine Međunarodni biro za tegove i mere (BIPM) objavio je 13 novih mogućnosti merenja i etaloniranja (CMCs) Direkcije za mere i dragocene metale iz oblasti termometrije u bazi podataka KCDB 2.0.
Po prvi put objavljena je merna mogućnost etaloniranja Direkcije za mere i dragocene metale u podoblasti relativne vlažnosti, u etaloniranju svih vrsta etalona i merila realativne vlažnosti. Za sve korisnike usluga, Direkcija za mere i dragocene metale je sada i zvanično potvrdila obezbeđenje metrološke sledivosti u relativnoj vlažnosti u skladu sa Zakonom o metrologiji u Republici Srbiji, kao i obavezama nacionalnih metroloških institucija u okviru članstva u evropskim i međunarodnim organizacijama.
Takođe, u KCDB 2.0.potvrđena je i merna mogućnost etaloniranja u podoblasti temperature, i to u etaloniranju termoparova od čistih metala (Au/Pt, Pt/Rh), plemenitih metala (S i R tipa) i svih ostalih tipova metalnih termoparova na osnovu značajnih rezultata ostvarenih u međunarodnom poređenju EURAMET.T-S3, https://www.bipm.org/kcdb/comparison?id=337. Danas etaloniranje etalona najbolje klase tačnosti na temperaturi očvršćavanja bakra (1084,61 oS) možemo ponuditi privredi sa ukupnom proširenom mernom nesigunosti od 100 mK.
Više informacija u vezi CMC iz obalsti termometrije možete naći u bazi KCDB, BIPM, na linku Lista usluga Direkcije za oblast termometrije.
 
 
Obuka - radionica, Kick-off workshop - SEE QI project 7 ISO 17043 capacity building, održana 17.11. – 19.11.2020.
24. novembar 2020. godine
Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale, Luka Gažević, metrolog u Grupi za metrologiju u hemiji, prisustvovao je online radionici Kick-off workshop - SEE QI project 7 ISO 17043 capacity building.
Organizatori obuke bili su PTB (nemački Nacionalnn metrološki institut) i Regionalni konsultantski fond za infrastrukturu kvaliteta za Jugoistočnu Evropu. Učesnici obuke su pored organizatora i predavača, bile kolege iz ATS-a, Nacionalnih instituta evropskih zemalja. Cilj radionice je bila obuka učesnika u vezi primene međunarodnog standarda ISO 17043 radi razvijanja kapaciteta za održavanje međulaboratorijskih poređenja i PT šema, kao i razmena iskustava učesnika u vezi sa organizacijom istih. Predložena je dalja saradnja između zemalja učesnica radionice kroz obuke i konsultacije.
Više informacija na veb-stranici: https://see.ptb.de/see-qi-projects/iso-17043-capacity-building/
 
 
Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale na sastanku EURAMET Tehničkog komiteta za protok TC-F
16. novembar 2020. godine
Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale, Ljiljana Mićić, rukovodilac Grupe za zapreminu i protok, 3. i 4. novembra 2020. godine učestvovala je u radu EURAMET Tehničkog komiteta za protok (EURAMET TC-F), koji je održan putem video veze.
Organizator sastanka bio je sekretarijat EURAMET. Sastanku je prisustvovalo oko 60 eminentnih stručnjaka, predstavnika Nacionalnih metroloških instituta (NMI) i imenovanih laboratorija (DI) iz većine evropskih zemalja.
 
 
Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale na sastanku EURAMET Tehničkog komiteta za elektricitet i magnetizam TS-EM
2. novembar 2020. godine
Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale, Jasmina Lazarević, metrolog u Odseku za električne veličine, vreme i frekvenciju je od 21. do 22. oktobra 2020. godine učestvovala u radu EURAMET Tehničkog komiteta za elektricitet i magnetizam (EURAMET TC-EM) koji je održan putem video veze.
Organizator sastanka bio je EURAMET. Sastanku je prisustvovalo oko 50 eminentnih stručnjaka, predstavnika Nacionalnih metroloških instituta (NMI), Nacionalnih instituta za standardizaciju (NIS) iz različitih zemalja sveta, EURAMET-a i BIPM-a.
Na sastanku su razmatrani izveštaji sa svih podkomiteta u okviru TC-EM, statusi aktuelnih EMPIR projekata, aktuelnih Evropskih metroloških mreža (EMN), projekata vezanih za različite vidove saradnje između Nacionalnih metroloških instituta, ključnih poređenja, kao i informacije u vezi sa novim postupkom prijavljivanja mernih mogućnosti (CMC).
 
 
Petnaesti sastanak Tehničkog komiteta za kvalitet EURAMET TC-Q
30. oktobar 2020. godine
U periodu od 21. do 23. oktobra 2020. godine, održan je Petnaesti sastanak tehničkog komiteta za kvalitet Evropskog udruženja nacionalnih metroloških instituta – EUAMET TC-Q.
Tokom sastanka, koji je ove godine održan putem video konferencije, predstavnici Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM) i Instituta za nuklearne nauke ,,Vinča'' (VINS) prezentovali su izveštaje o sistemu menadžmenta kvalitetom (QMS).
Obaveza DMDM je aktivno učešće u radu EURAMET, na osnovu članstva u ovoj međunarodnoj metrološkoj organizaciji od 2007. godine.
Periodične re-evaluacije sistema menadžmenta kvalitetom, predstavljaju jedan od načina pružanja poverenja u međunarodno priznate mogućnosti merenja i etaloniranja. Ove godine, sprovedena je treća re-evaluacija sistema menadžmenta kvalitetom DMDM, tokom koje su prezentovane najvažnije promene u metrološkom sistemu Republike Srbije i noviteti u sistemu menadžmenta kvalitetom kojim su podržane laboratorijske aktivnosti, u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017. Izveštaj za period od 2015. do 2019. godine prezentovala je Tamara Đekić, izvršilac na poslovima kvaliteta u DMDM i kontakt osoba pri EURAMET TC-Q. Nakon prezentovanja petogodišnjeg izveštaja, jednoglasno je izglasano poverenje u sistem menadžmenta kvalitetom DMDM od strane EURAMET TC-Q, i ujedno potvrđeno ispunjavanje zahteva CIPM MRA Aranžmana o međusobnom priznavanju nacionalnih etalona i uverenja o etaloniranju i merenju koja izdaju nacionalni metrološki instituti.
Tokom sastanka, inicijalne prezentacije svojih sistema menadžmenta kvalitetom predstavili su metrološki instituti Luksemburga (ILNAS, LGUL) i Velike Britanije (NIBSC), dok su periodičnu re-evaluaciju prezentovali i instituti: Litvanije (LATMB), Rumunije (INM, IFIN-HH), Češke Republike (CMI, CHMI, IPE, VUGKT), Republike Poljske (GUM, INTiBS, POLATOM), Republike Bugarske (BIM), Hrvatske (DZM-LMG, FSB-LPM, FSB-LMPD, FSB-LIMS, FSB-FER, IRB-SSDL, DZM-SOUL), Republike Slovenije (MIRS/KI/D16, MIRS/ZAG), Kraljevine Belgije (SCK-CEN/LNK) i Estonije (UT IC).
 
 
CA17128 LignoCOST obuka „Modifikovani ligninski materijali za reaktivne polimerne kompozite: obrada i karakterizacija“, održana 23. oktobra 2020.
26. oktobar 2020. godine
Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale, dr Jelena Bebić, rukovodilac Grupe za metrologiju u hemiji, učestvovala je, po pozivu, kao jedan od predavača, u održavanju pomenute obuke. Obuku je pratilo 91 učesnika iz 26 različitih zemalja sveta, a bilo je ukupno 7 predavača. Organizator obuke bio je Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet, Poljoprivredni fakultet, Šumarski fakultet i Vojno-tehnički institut iz Srbije, u okviru LignoCOST projekta.
LignoCOST projekat CA17128 – Uspostavljanje Pan-evropske mreže za održivu valorizaciju lignina, je u okviru projekata Evropske saradnje u oblasti nauke i tehnologije (European Cooperation in Science & Technology - COST), deo je evropskih naučno-istraživačkih projekata u okviru Horizont 2020 programa. Glavni cilj LignoCOST-a je uspostavljanje čvrste mreže koja pokriva čitav lanac vrednosti u kojoj se mogu dobiti relevantne informacije sa fokusom na valorizaciju lignina za održive industrijske primene. Zajedničkim radom, kroz projekat, prikupljaju se informacije kako bi se pokrile tehničke, netehničke, ekološke i socio-ekonomske implikacije najperspektivnijih lanaca vrednosti lignina.
Više o obuci kao i o projektu na linku:
https://lignocost.eu/events/ca17128-lignocost-online-training-school-modified-lignin-materials-for-reactive-polymer-composites-processing-and-characterization/
 
 
Obaveštenje o pokretanju postupka međulaboratorijskog poređenja iz oblasti temperature
22. oktobar 2020. godine
Direkcija za mere i dragocene metale, Grupa za termometriju planira da za zainteresovane akreditovane i druge laboratorije organizuje međulaboratorijsko poređenje za staklene termometre punjene tečnošću u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17043:2011.
Sve zainteresovane laboratorije koje žele da učestvuju u pomenutom poređenju (PT-šemi), mogu svoju nameru da iskažu najkasnije do 18.11.2020. na email: office@dmdm.rs .
U zavisnosti od broja zainteresovanih laboratorija i njihovih obima aktivnosti na poslovima etaloniranja, Direkcija ѕa mere i dragocene metale naknadno će izabrati transfer uređaje na poređenju i započeti sprovođenje navedene aktivnosti. Za dodatne informacije http://www.dmdm.rs/cr/GrupaZaTermometriju.php#Kontakt .
 
 
Završetak letnjeg računanja vremena u 2020. godini
21. oktobar 2020. godine
Na osnovu Zakona o računanju vremena (“Službeni list SCG”, br. 20/06), letnje računanje vremena u 2020. godini se završava u nedelju 25. oktobra 2020. godine u 3 h, 00 min, 00 s, tako što se, pomeranjem za jedan čas unazad, vreme u 3 h, 00 min, 00 s računa kao 2 h, 00 min, 00 s.
 
 
Godišnji sastanak direktora nacionalnih metroloških instituta
16. oktobar 2020. godine
Dana 15. oktobra 2020. godine putem video konferencije održan je sastanak direktora nacinalnih metroloških instituta. Sastanku su prisustvovali Čedomir Belić, direktor Direkcije za mere i dragocene metale i Nikola Petrović, pomoćnik direktora Sektora za razvoj metrologije.
Naime, Međunarodni biro za tegove i mere (BIPM), jednom godišnje domaćin je sastanka direktora nacionalnih metroloških instituta, pružajući jedinstvenu priliku za diskusiju o metrološkim pitanjima od interesa širom sveta, programu rada Međunarodnog biroa za tegove i mere i ažuriranju Aranžmana o međusobnom priznavanju nacionalnih etalona i uverenja o etaloniranju i merenju koja izdaju nacionalni metrološki instituti (CIPM MRA).
Tokom sastanka Međunarodni komitet za tegove i mere (CIPM) predstavio je novitete iz delokruga svog rada i unapređenja strategije, a gospodin Martin Milton, direktor Međunarodnog biroa za tegove i mere, izvestio je o realizovanim aktivnostima ove organizacije u periodu od prethodnog sastanka. Uzimajući u obzir pandemiju izazvanu Covid virusom, posebna diskusija vođena je o aktivnostima nacionalnih metroloških instituta i uticaja koji je izazvao virus, kao i definisanju pravaca metrologije i merenja nakon globalne pandemije.
 
 
Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale na sastanku EURAMET Tehničkog komiteta za dužinu TC-L
14. oktobar 2020. godine
Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale, Slobodan Zelenika, rukovodilac Grupe za dužinu, optičke veličine i akustiku, je 12. i 13. oktobra 2020. godine učestvovao u radu EURAMET Tehničkog komiteta za dužinu (EURAMET TC-L), koji je održan putem video veze.
Organizator sastanka bio je Nacionalni metrološki institut Danske (DFM). Sastanku je prisustvovalo oko 40 eminentnih stručnjaka, predstavnika Nacionalnih metroloških instituta (NMI) i imenovanih laboratorija (DI) iz većine evropskih zemalja.
 
 
BIPM virtuelna radionica o tačnom praćenju ambijentalnog ozona, 5. - 9. oktobar 2020.
12. oktobar 2020. godine
Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale, dr Jelena Bebić, rukovodilac Grupe za metrologiju u hemiji, učestvovala je u radu BIPM virtuelne radionice o tačnom praćenju ambijentalnog ozona. Radionici su prisustvovala ukupno 72 učesnika iz različitih zemalja sveta.
Referentna metoda za merenje koncentracija ozona u vazduhu okoline zasniva se na UV fotometriji, putem primeraka NIST-ovog etalonskog referentnog fotometra (SRP) koji služi kao primarni etalon za brojne nacionalne i međunarodne mreže za praćenje ozona. Zbog toga su merenja količinskog udela ozona u vazduhu zasnovana na vrednosti koeficijenta poprečnog preseka apsorpcije ozona na talasnoj dužini 253,65 nm. Njegova dogovorena vrednost, sa najmanjom ikad postignutom nesigurnošću, objavljena je 2019. godine. Sada je potrebna globalna koordinacija za primenu nove vrednosti iz 2019. godine, koja će povećati izmerene koncentracije ozona u atmosferi.
Cilj radionice bio je okupljanje predstavnika referentnih laboratorija, mreža za praćenje kvaliteta vazduha, zakonodavaca i proizvođača analizatora ozona, kako bi se razvio plan i raspored za usvajanje vrednosti iz 2019. godine.
Direkcija za mere i dragocene metale poseduje etalonski fotometar za ozon – NIST SRP 54 (Standard Reference Photometer), koji je i nacionalni etalon u oblasti merenja ambijentalnih koncentracija ozona Republike Srbije, kao i međunarodno priznate merne mogućnosti u ovoj oblasti, objavljene u BIPM CMC bazi podataka.
Više na linku https://www.bipm.org/en/conference-centre/bipm-workshops/surface-ozone/
 
 
Godišnji sastanak EURAMET radne grupe za jačanje kapaciteta
9. oktobar 2020. godine
Tokom 7. i 8. oktobra 2020. godine, putem video konferencije, održan je peti po redu, godišnji sastanak direktora, predstavnika nacionalnih metroloških instituta, u okviru Radne grupe za jačanje kapaciteta za poslove metrologije (u daljem tekstu: BoD WGCB). Sastankom je predsedavao gospodin Pol Heterington.
Kao predstavnici Republike Srbije sastanku su prisustvovali Čedomir Belić, direktor Direkcije za mere i dragocene metale i Nikola Petrović, pomoćnik direktora Sektora za razvoj metrologije. Sastanku su prisustvovali i predstavnici nacionalnih metroloških instituta Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Litvanije, Hrvatske i Poljske.
EURAMET BoD WGCB, predstavlja radnu grupu čiji je cilj da podrži viziju koherentne, efikasne, održive i integrisane evropske metrološke mreže, da identifikuje i predlaže mere za izgradnju i unapređenje kapaciteta svih članova Evropske regionalne metrološke organizacije (EURAMET), posebno za nove i male nacionalne metrološke institute i imenovane institute, kao i da podiže svest o razvoju metrologije i infrastrukture kvaliteta svih zemalja članica.
Tokom sastanka, izloženi su noviteti u radu EURAMET i predstavljeni novi programi za jačanje kapaciteta metrološke infrastrukture. Prisutni predstavnici nacionalnih metroloških instituta prezentovali su novitete i realizovane razvojne aktivnosti u periodu od prethodnog sastanka. Takođe, razmotren je i plan aktivnosti jačanja kapaciteta u predstojećem periodu na osnovu prethodno utvrđenih potreba.
 
 
Predstavnici Direkcije za mere i dragocene metale na sastanku WELMEC WG 11 za komunalna merila
9. oktobar 2020. godine
Predstavnici Direkcije za mere i dragocene metale, Ljiljana Mićić, rukovodilac Grupe za zapreminu i protok i Rade Dereta, metrolog u Odseku za električne veličine, vreme i frekvenciju, su od 6. do 7. oktobra 2020. godine bili aktivni učesnici WELMEC radne grupe za komunalna merila (WELMEC WG11), koji je održan korišćenjem internet aplikacije MS Teams.
Sastanku WELMEC WG11 prisustvovalo je oko 25 eminentnih stručnjaka, predstavnika Nacionalnih metroloških instituta (NMI) i imenovanih tela (NoBo) iz većine evropskih zemalja.
 
 
Godišnji sastanak Konvencije o kontroli i obeležavanju predmeta od dragocenih metala
1. oktobar 2020. godine
Predstavnici Republike Srbije učestvovali su na 86. godišnjem sastanku Konvencije o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala (poznata i kao: Konvencija o dragocenim metalima, Bečka konvencija, Hallmarking konvencija), koji je održan putem video konferencije, 30. 9. 2020. godine.
Ratifikacijom Konvencije o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala sa aneksima I i II, u junu 2020. godine, Republika Srbija postala je 21. punopravna članica Konvencije https://hallmarkingconvention.org/en/members
Nakon zvanično upućene dobrodošlice od strane predsedavajućeg Konvencije, prisutnima se obratio Čedomir Belić, direktor Direkcije za mere i dragocene metale, i tom prilikom istakao da je za Republiku Srbiju velika čast prijem u članstvo Konvencije. Direkcija za mere i dragocene metale, u skladu sa svojim nadležnostima, predstavlja ovlašćenu službu Republike Srbije za ispitivanje predmeta od dragocenih metala, i biće posvećena ispunjavanju zahteva Konvencije, kroz aktivno učešće u njenim aktivnostima. Takođe, napomenuo je da je od velikog značaja za Direkciju komunikacija i razmena iskustava sa kolegama iz drugih zemalja članica.
Agenda sa sastanka
 
 
Nova usluga etaloniranja iz oblasti protoka gasa
25. septembar 2020. godine
Početkom 2016. godine je Grupa za zapreminu i protok započela razvoj metode etaloniranja etalon gasomera sa tečnošću. Razvoj metode se odvijao u nekoliko faza. Poslednja faza, validacija metode, završena je u maju 2020. godine.
Korisnici etalon gasomera sa tečnošću su laboratorije za overavanje gasomera. Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) koristi uređaj za protok gasa sa kritičnim mlaznicama, tip TZKD 16, proizvođača JUSTUR, Slovačka, serijski broj 787/2006 za etaloniranje. Etaloniranje se vrši metodom direktnog poređenja u skladu sa radnim uputstvom RU-Z09: Radno uputstvo za etaloniranje etalon gasomera sa tečnošću pomoću uređaja sa kritičnim mlaznicama, verzija/izdanje 01/00, maj 2020. godine.
Merenja se vrše u prostorijama korisnika etalon gasomera sa tečnošću. Proširena merna nesigurnost je 0,2 %. Osnovna komponenta uređaja TZKD 16 su kritične mlaznice (11 komada, različitih nazivnih protoka, opsega merenja od 0,016 m3/h do 7 m3/h). Kritične mlaznice su etalonirane u SMU, Slovačka, merila vlage i temperature u DMDM, Srbija, merilo pritiska u HMI, Hrvatska čime je obezbeđena sledivost rezultata merenja do međunarodnog SI sistema jedinica.


 
 
Predstavnici Direkcije za mere i dragocene metale na sastanku EURAMET Tehničkog komiteta za akustiku, ultrazvuk i vibracije TC-AUV
22. septembar 2020. godine
Predstavnici Direkcije za mere i dragocene metale, Slobodan Zelenika i Gordana Stefanović su 17. i 18. septembra 2020. godine bili aktivni učesnici EURAMET Tehničkog komiteta za akustiku, ultrazvuk i vibracije (EURAMET TC-AUV), kao i Podkomiteta za zvuk u vazduhu (SC-A), koji su održani putem video veze.
Organizator sastanaka bio je Nacionalni metrološki institut Švajcarske METAS. Sastancima je prisustvovalo preko 30 eminentnih stručnjaka, predstavnika Nacionalnih metroloških instituta (NMI) i imenovanih laboratorija (DI) iz većine evropskih zemalja.
 
 
Informacija od javnog značaja
21. septembar 2020. godine
Direkcija objavila informaciju od javnog značaja koja se odnosi na rastojanja između naplatnih stanica i portala na auto-putevima u Republici Srbiji. Podatke možete preuzeti na: http://www.dmdm.rs/cr/InformacijeOdJavnogZnacaja.php.
 
 
Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale na sastanku WELMEC WG 10 za merne sisteme za tečnosti koje nisu voda
18. septembar 2020. godine
Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale, Ljiljana Mićić, rukovodilac Grupe za zapreminu i protok, je od 15. do 17. septembra 2020. godine bila aktivni učesnik WELMEC radne grupe za merne sisteme za tečnosti koje nisu voda (WELMEC WG10), koji je održan korišćenjem internet aplikacije MS Teams.
Sastanku WELMEC WG10 prisustvovalo je oko 30 eminentnih stručnjaka, predstavnika Nacionalnih Metroloških Instituta (NMI) i imenovanih tela (NoBo) iz većine evropskih zemalja. Sastanku su prisustvovali i predstavnici udruženja evropskih proizvođača merne opreme.
 
 
Predstavnik DMDM na godišnjem sastanaku EURAMET TS-T
17. septembar 2020. godine
Godišnji sastanak EURAMET Tehničkog komiteta za termometriju, TS-T održan je 1. i 2. septembra 2020. godine preko video veze. Predstavnik DMDM na sastanku bila je Slavica Simić, kontakt osoba TS-T i rukovodilac Grupe za termometriju. Sastanku je prisutvovao i dr Nenad Milošević ispred Laboratorije za termotehniku i energetiku, INN Vinča kao nosilac nacionalnih etalona u podoblasti koja se bavi termofizičkim veličina.
Na sastanku su razmatrani statusi aktuelnih projekata u okviru EMPIR programa, posebno aktuelnih Evropskih metroloških mreža (EMN), kao i mogućnost učešća u novom razvojnom programu pod nazivom Evropsko metrološko partnerstvo. Takođe, prezentovani su rezultati ključnih i dopunskih projekata, statusi prijavljenih mernih mogućnosti (CMC), vodiči za prihvatljiva merenja i druga tehnička pitanja u vezi sa termometrijom.
 
 
Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale na sastanku EURAMET Tehničkog komiteta za vreme i frekvenciju
15. septembar 2020. godine
Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale, Snežana Renovica, rukovodilac Odseka za električne veličine, vreme i frekvenciju je 1. i 8. jula 2020. godine bila aktivni učesnik EURAMET Tehničkog komiteta za metrologiju vremena i frekvencije (EURAMET TC-TF), koji je održan putem video veze.
Organizator sastanka bio je Nacionalni metrološki institut Savezne Republike Nemačke. Sastanku EURAMET TC-TF prisustvovalo je oko 30 eminentnih stručnjaka, predstavnika Nacionalnih Metroloških Instituta (NMI) i imenovanih laboratorija iz većine evropskih zemalja.
 
 
Međunarodni biro za tegove i mere (BIPM) objavio mogućnosti merenja i etaloniranja (CMCs) Direkcije za mere i dragocene metale iz oblasti termometrije
9. septembar 2020. godine
Dana 18. avgusta 2020. godine Međunarodni biro za tegove i mere (BIPM) objavio je nove mogućnosti merenja i etaloniranja (CMCs) Direkcije za mere i dragocene metale iz oblasti termometrije i podoblasti temperature u okviru nove baze podataka KCDB 2.0.
Merna mogućnost etaloniranja otpornih i digitalnih termometara proširena je za temperaturu tečnog azota -196 °C. Više informacija koje se odnose na CMCs iz oblasti termometrije možete naći u bazi KCDB, BIPM, na linku Lista usluga Direkcije za oblast termometrije.
 
 
FOTO KONKURS
28. avgust 2020. godine
Direkcija za mere i dragocene metale ( u daljem tekstu DMDM) organizuje Foto konkurs sa temom:„Oseti metrologiju“.
Metrologija kao nauka o merenjima prisutna je u svim oblastima ljudskog delovanja. Ona se bavi mernim jedinicama i njihovim etalonima, merilima i merenjima i obuhvata sve teorijske i praktične probleme koji se odnose na merenja.
Učestvujete na konkursu slanjem svojih autorskih fotografija, na email DMDM: office@dmdm.rs sa svojim podacima (ime i prezime, kontakt telefon, email) i naznakom "ZA FOTO KONKURS".
Fotografije se dostavljaju u JPEG formatu sa minimalnom rezolucijom od 10 megapiksela.
Izbor najboljih fotografija obaviće žiri DMDM na osnovu glavnih kriterijuma konkursa: autentičnost, relevantnost na zadatu temu, estetski kvalitet i drugih kriterijuma po izboru žirija.
Konkurs je otvoren od 28. avgusta i trajaće do 1. novembra 2020.
Objavljivanje izabranih fotografija obaviće se 16. novembra 2020. godine.
Autore 12 izabranih fotografija nagradićemo „metrološkim“ paketom. Nagrađene fotografije će biti objavljene 16. novembra 2020.godine na sajtu www.dmdm.gov.rs, kao i na profilima DMDM na društvenim mrežama: Facebook, Instagram, Linkedin i Twitter.
DMDM ima pravo na korišcenje fotografija pristiglih na konkurs za promociju metrologije u bilo kojem obliku i u bilo kojem mediju. Pri tome će DMDM nastojati da navede ime autora, ali ne odgovara ukoliko to uredništvo drugog medija ne učini. Pri ovakvom korišcenju DMDM se oslobađa od bilo kakvih potraživanja od strane autora fotografija na konkursu.
 
 
Obaveštenje o pokretanju postupka međulaboratorijskog poređenja (PT šeme) iz oblasti mernih transformatora
6. avgust 2020. godine
Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM), Odsek za električne veličine, vreme i frekvenciju, planira da u narednom periodu organizuje međulaboratorijsko poređenje u oblasti mernih transformatora:
1. Etaloniranje etalon naponskog mernog transformatora
Sve zainteresovane laboratorije koje žele da učestvuju u pomenutom poređenju, PT-šemi, mogu svoju nameru da iskažu najkasnije do 1. oktobra 2020. godine na e-mail: office@dmdm.rs ili rdereta@dmdm.rs.
Laboratorije učesnice će snositi troškove međulaboratorijskog poređenja, kao i troškove transporta predmeta etaloniranja. Laboratorije su u obavezi da same obezbede transport etalona do naredne laboratorije učesnice, a u skladu sa tehničkim protokolom poređenja.
DMDM će, kao pilot laboratorija, nakon prikupljanja prijava, svim učesnicama dostaviti tehnički protokol poređenja.
U zavisnosti od broja zainteresovanih laboratorija, DMDM će naknadno odrediti datum početka navedene aktivnosti.
Troškovi koji se uplaćuju na račun DMDM za potrebe poređenja iznosiće 33.600,00 RSD.
 
 
Objavljen Pravilnik o kriterijumima za određivanje visine troškova overavanja merila
4. avgust 2020. godine
U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 104/20 od 31. jula 2020. godine objavljen je Pravilnik o kriterijumima za određivanje visine troškova overavanja merila.
 
 
Republika Srbija postala punopravni član Konvencije o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala
8. jul 2020. godine
Konvencija o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala sa aneksima I i II stupila je na snagu za Republiku Srbiju 24. juna 2020. godine, čime je Republika Srbija postala punopravni član ove Konvencije
(https://hallmarkingconvention.org/en/members).
Donošenjem Zakona o potvrđivanju Konvencije o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala sa aneksima I i II („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 4/20) od 5. marta 2020. godine, koji je stupio na snagu 13. marta 2020. godine, stvoreni su preduslovi za ostvarivanje punopravnog članstva Republike Srbije u Konvenciji.
Opširnije.
 
 
Objavljen Pravilnik o izmenama Pravilnika o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli
8. jul 2020. godine
U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 93/20 od 25. juna 2020. godine objavljen je Pravilnik o izmenama Pravilnika o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli .
 
 
Objavljeni su Pravilnici za merila koja su sastavni deo medicinskih sredstava
8. jul 2020. godine
U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 92/20 od 29. juna 2020. godine objavljeni su Pravilnici za merila koja su sastavni deo medicinskih sredstava.
  1. Pravilnik o overavanju elektrokardiografa
  2. Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo infuzionih i perfuzionih pumpi
  3. Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo anestezioloških sistema
  4. Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo defibrilatora
  5. Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo dijaliznih aparata
  6. Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo neonatalnih i pedijatrijskih inkubatora i reanimacinih toplih stolova
  7. Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo respiratora
  8. Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo ultrazvučnih fizioterapeutskih uređaja
  9. Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo višefunkcijskih uređaja za monitoring pacijenta
  10. Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo visokofrekvencijskih hirurških noževa i visokofrekvencijskog hirurškog pribora
 
 
Obaveštenje o pokretanju postupka međulaboratorijskog poređenja (PT šeme) iz oblasti vremena i frekvencije
3. jul 2020. godine
Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM), Odsek za električne veličine, vreme i frekvenciju, planira da u narednom periodu organizuje međulaboratorijsko poređenje u oblasti vremena i frekvencije i to:
1. Etaloniranje etalona vremena i frekvencije
Sve zainteresovane laboratorije koje žele da učestvuju u pomenutom poređenju, PT-šemi, mogu svoju nameru da iskažu najkasnije do 15. oktobra 2020. godine na email: office@dmdm.rs ili renovica@dmdm.rs.
Laboratorije učesnice će snositi troškove međulaboratorijskog poređenja, kao i troškove transporta predmeta etaloniranja. Laboratorije su u obavezi da same obezbede transport etalona do naredne laboratorije učesnice, a u skladu sa tehničkim protokolom poređenja.
DMDM će, kao pilot laboratorija, nakon prikupljanja prijava, svim učesnicama dostaviti tehnički protokol poređenja.
U zavisnosti od broja zainteresovanih laboratorija, DMDM će naknadno odrediti datum početka navedene aktivnosti.
Troškovi koji se uplaćuju na račun DMDM za potrebe poređenja iznosiće 33.600,00 RSD.
 
 
OBJAVLjENA VERZIJA 2.0 EURAMET VODIČA BROJ 21 IZ OBLASTI ZAPREMINE TEČNOSTI
18. jun 2020. godine
Na web stranici EURAMET-a objavljena je verzija 2.0 (05/2020) EURAMET vodiča broj 21 - Guidelines on the Calibration of Standard Capacity Measures Using the Volumetric Method.
Autori su: Elsa Batista (IPQ, Portugalija), Matjaz Gaber (MIRS, Slovenija), Zoe Metaxiotou (EIM, Grčka), Andrea Malengo (INRIM, Italija), Ljiljana Mićić (DMDM, Srbija), Erik Smits (VSL, Holandija), Urska Turnšek (MIRS, Slovenija), Teresa Vicente (CEM, Španija).
 
 
Novi sertifikati o akreditaciji
8. jun 2020. godine
Direkcija za mere i dragocene metale sprovodi aktivnosti ispitivanja i etaloniranja, održavajući i unapređujući, delom akreditovan a delom samodeklarisan, sistem menadžmenta u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025.
U trećem ciklusu akreditacije, Akreditaciono telo Srbije potvrdilo je usaglašenost aktivnosti ispitivanja i etaloniranja Direkcije, sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017.
Usluge koje akreditovane laboratorije Direkcije za etaloniranje merila protoka, merila pritiska, mera dužine i akreditovane laboratorije za ispitivanje brojila električne energije, taksimetara, predmeta od dragocenih metala i vaga sa neautomatskim funkcionisanjem pružaju korisnicima, dostupne su u katalogu usluga http://www.dmdm.rs/PDF/KatalogUslugaDMDM2020_cr.pdf.
Informacije o obimu akreditacije dostupne su ovde: http://www.dmdm.rs/cr/SistemKvaliteta.php.
 
 
Svetski dan metrologije – 20. maj 2020. godine
Merenja u svetskoj trgovini
20. maj 2020. godine
20. maj je Svetski dan metrologije kojim se obeležava godišnjica potpisivanja Metarske konvencije 1875. godine. Ovaj sporazum omogućava osnovu za jedinstven sistem merenja širom sveta, koji pruža podršku naučnim otkrićima i inovacijama, industrijskoj proizvodnji i međunarodnoj trgovini, kao i unapređenju kvaliteta života i zaštiti svetske životne sredine.
Tema Svetskog dana metrologije 2020. je: Merenja u svetskoj trgovini. Ova tema je izabrana kako bi se podigla svest o važnoj ulozi koju merenja igraju u omogućavanju pravedne svetske trgovine, obezbeđujući da proizvodi ispune standarde i propise, zadovoljavajući očekivanja korisnika u pogledu kvaliteta.
Širom sveta nacionalni metrološki instituti neprekidno unapređuju metrologiju razvijajući i potvrđujući nove tehnike merenja sa većim nivoom tačnosti. Nacionalni metrološki instituti učestvuju u mernim poređenjima koja koordinira Međunarodni biro za tegove i mere (BIPM) i na taj način obezbeđuju pouzdanost rezultata merenja širom sveta.
Međunarodna organizacija za zakonsku metrologiju (OIML) razvija međunarodne preporuke, čiji je cilj ujednačavanje i usklađivanje metroloških zahteva u mnogim oblastima. OIML takođe upravlja OIML Sitemom za sertifikaciju (OIML-CS) koji omogućava međunarodno priznanje i svetsku trgovinu merilima koja podležu zakonskoj kontroli.
Ovi međunarodni metrološki sistemi daju potrebnu sigurnost i pouzdanost da su merenja tačna, pružaju zdravu osnovu za današnju svetsku trgovinu i pomažu nam da se pripremimo za izazove koji nas čekaju u budućnosti.
Svetski dan metrologije
 
 
Objavljen Pravilnik o mernim sistemima za komprimovana gasovita goriva za vozila
23. april 2020. godine
U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 44/20 od 27. marta 2020. godine objavljen je Pravilnik o mernim sistemima za komprimovana gasovita goriva za vozila. Ovaj pravilnik stupa na snagu 4. aprila 2020. godine.
Pravilnikom o mernim sistemima za komprimovana gasovita goriva za vozila propisuju se zahtevi za merne sistemima za komprimovana gasovita goriva za vozila, označavanje mernih sistema, tehnička dokumentacija, način utvrđivanja ispunjenosti ѕahteva, metode merenja, način odobrenja tipa mernih sistema, kao i način i uslovi overavanja mernih sistema.
Ovaj pravilnik primenjuje se na merne sisteme koji su namenjeni za točenje komprimovanog prirodnog gasa, komprimovanog gasovitog vodonika, biogasa, mešavine gasa ili drugih komprimovanih gasovitih goriva u drumska vozila, železnička vozila, brodove, boce i avione
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o mernim sistemima za komprimovana gasovita goriva za vozila („Službeni glasnik RS”, broj 9/14).
 
 
Početak letnjeg računanja vremena u 2020. godini
23. mart 2020. godine
Na osnovu Zakona o računanju vremena ("Službeni list SCG", br. 20/06), letnje računanje vremena u 2020. godini počinje 29. marta 2020. godine u 2 h, 00 min, 00 s, tako što se, pomeranjem za jedan čas unapred, vreme u 2 h, 00 min, 00 s računa kao 3 h, 00 min, 00 s.
 
 
 
Zakon o potvrđivanju Konvencije o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala sa aneksima I i II
12. mart 2020. godine
Zakon o potvrđivanju Konvencije o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala sa aneksima I i II objavljen je u „Službenom glasniku RS – Međunarodni ugovori”, broj 4/20 od 5. marta 2020. godine i stupa na snagu 13. marta 2020. godine.
Donošenjem ovog zakona stvoreni su preduslovi za ostvarivanje punopravnog članstva Republike Srbije u Konvenciji o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala (u daljem tekstu: Konvencija).
Konvencija je višestrani međunarodni ugovor koji je do danas zaključilo 20 država i u kojoj RS kao država aplikant trenutno ima status posmatrača.
Punopravno članstvo Republike Srbije u Konvenciji doprineće smanjenju troškova izvoza predmeta od dragocenih metala jer za predmete koji su u Direkciji za mere i dragocene metale označeni žigom Konvencije „CCM” (Common Control Mark) neće postojati obaveza dodatnog ispitivanja i/ili žigosanja u inostranstvu. Time se povećava konkurentnost domaćih proizvođača predmeta od dragocenih metala na inostranom tržištu, što je od posebnog značaja, imajući u vidu da ovu delatnost u Republici Srbiji pretežno obavljaju mikro i mala preduzeća.
Sticanjem punopravnog članstva RS u Konvenciji omogućiće se da se predmeti od dragocenih metala koji su označeni žigom Konvencije i koji su propisanog stepena finoće, mogu staviti na tržište Republike Srbije bez dodatnog ispitivanja odnosno žigosanja.
 
 
Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale na sastanku EURAMET Tehničkog komiteta za metrologije u hemiji
21. februar 2020. godine
Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale, Jelena Bebić, rukovodilac Grupe za metrologiju u hemiji je od 5. do 7. februara 2020. godine bila aktivni učesnik EURAMET Tehničkog komiteta za metrologije u hemiji (EURAMET TC-MC) kao i na sastanku potkomiteta za organske i bio analize i gasne analize u Bernu, Švajcarska.
Sastanku EURAMET TC-MC prisustvovalo je preko 60 eminentnih stručnjaka, predstavnika Nacionalnih Metroloških Instituta (NMI) i imenovanih laboratorija iz većine evropskih zemalja.
 
 
Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale na sastanku EURAMET Tehničkog komiteta za fotometriju i radiometriju
21. februar 2020. godine
Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale, Boban Zarkov, metrolog za optičke veličine Grupe za dužinu, optičke veličine i akustiku je od 27. januara do 1. februara 2020. godine bio aktivni učesnik EURAMET Tehničkog komiteta za fotometriju i radiometriju u Kišnji, Moldavija.
Organizator sastanka bio je Nacionalni metrološki institut Moldavije. Sastanku je prisustvovalo 19 učesnika iz nacionalnih metroloških instituta kao i 11 gostiju iz institucija koje aktivno učestvuju u radu EURAMET-a.
 
 
Objavljen Pravilnik o merilima za merenje sile kočenja kod motornih vozila
18. februar 2020. godine
U „Službenom glasniku Republike Srbije” broj 13/20 od 14. februara 2020. godine objavljen je Pravilnik o merilima za merenje sile kočenja kod motornih vozila, koji stupa na snagu 22. februara 2020. godine.
 
 
Objavljen Pravilnik o analizatorima za merenje sadržaja proteina u žitu
10. januar 2020. godine
U „Službenom glasniku Republike Srbije” broj 96/19 od 31. decembra 2019. godine objavljen je Pravilnik o analizatorima za merenje sadržaja proteina u žitu, koji je stupio na snagu 8. januara 2020. godine.
Ovim pravilnikom propisuju se zahtevi za analizatore za merenje sadržaja proteina u zrnima žitarica i semenkama uljarica, označavanje tih merila, dokumentacija, način utvrđivanja ispunjenosti metroloških zahteva za ta merila, metode merenja, način odobrenja tipa, kao i način i uslovi overavanja tih merila.
 
 
Vesti - 2019 Vesti - 2018
Vesti - 2017 Vesti - 2016
Vesti - 2015 Vesti - 2014
Vesti - 2013 Vesti - 2012
Vesti - 2011 Vesti - 2010
Vesti - 2009 Vesti - 2008