Зоран Дамњановић је постављен на место в.д. помоћника директора...

Решењем Владе Републике Србије број: 119-8282/2021 од 9. септембра 2021. године Зоран Дамњановић постављен је за вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале – Сектор за контролу и надзор.

Опширније

Представник Дирекције за мере и драгоцене метале на састанку EURAMET

Представник Дирекције за мере и драгоцене метале, Љиљана Мићић, руководилац Групе за запремину и проток, активно је учествовала

Опширније

Обука из области акустике

У периоду од 16. до 20. августа 2021. године у Дирекцији за мере и драгоцене метале (у даљем тексту: ДМДМ) организована је петодневна обука у области акустике, подобласт звук у ваздуху...

Опширније

Семинар „Примена стандарда за електромагнетску компатибилност (EMC)

Представници Дирекције за мере и драгоцене метале, Никола Петровић, в.д. помоћника директора у Сектору за развој метрологије

Опширније

Састанак TC-EM SC-DC & Quantum Metrology

Представници Дирекције за мере и драгоцене метале, Марина Павићевић, метролог за електричну отпорност и Јасмина Лазаревић, метролог за наизменични електрични напон и струју у Одсеку за електричне величине...

Опширније

Званично време Републике Србије

  • :
  • :

Тачност приказаног времена 1с

Услуге
Корисни линкови
ministarstvo privrede
institut za standardizaciju srbije
oiml
hc
iaao
texnic
bipm
welmec
imc
akreditaciono telo srbije
institut vinča
eurachem
euramet
No Internet Connection