План инспекције за надзор над предметима од дргоцених метала за 2024. годину 
План метролошког надзора за 2024. годину 
Програм рада Дирекције за мере и драгоцене метале за 2023. годину
План извршења буџета за 2024. годину
Годишњи извештај метеоролошке инспекције за 2022. годину
Годишњи извештај инспекције за надзор над предметима од драгоцених метала за 2022. годину
Списак надзираних правних субјеката са највећим и најмањим степеном усклађености
Инспекција за драгоцене метале -списак надзираних правних субјеката са највећим и најмањим степеном усклађености за 2021
Буџет ДМДМ - Подаци о приходима и расходима
Правила о поступку јавних набавки
Извештај о раду Дирекције за мере и драгоцене метале за 2022. годину
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству привреде
Правилник о организацији буџетског рачуноводства и рачуноводственим политикама
План ДМДМ за остваривање и унапређење родне равноправности
План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности
No Internet Connection