Портал јавних набавки
 
План јавних набавки

Друга измена плана ЈН за 2023. годину
Одлука о измени плана ЈН 2023 - друга
Прва измена плана ЈН за 2023. годину
Одлука о измени плана ЈН 2023 - прва
Одлука о усвајању плана ЈН за 2023. годину
План јавних набавки за 2023. годину
Одлука о усвајању прве измене плана ЈН за 2022. годину
Прва измена плана ЈН за 2022. годину
Одлука о усвајању Плана јавних набавки за 2022. годину                                             
План јавних набавки за 2022. годину
Одлука о усвајању Плана јавних набавки за 2021. годину                                             
План јавних набавки за 2021. годину
Одлука о усвајању прве измене и допуне Плана јавних набавки за 2021. годину
Прва измена и допуна Плана јавних набавки за 2021. годину
Одлука о усвајању друге измене и допуне Плана јавних набавки за 2021. годину
Друга измена и допуна Плана јавних набавки за 2021. годину

Спроведене јавне набавке
 
Периодични тромесечни извештаји за 2020. годину
Први квартал
Други квартал

Периодични тромесечни извештаји за 2019. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал

Периодични тромесечни извештаји за 2018. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал

Периодични тромесечни извештаји за 2017. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал

Периодични тромесечни извештаји за 2016. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал

Периодични тромесечни извештаји за 2015. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал

Периодични тромесечни извештаји за 2014. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал

 
No Internet Connection