Сарадња земаља Евромедитеранског региона у области законске метрологије је почела 1999. године. Она је касније прерасла у Евромедитерански форум за законску метрологију (Euro-Mediterranean Legal Metrology Forum - EMLMF) чији су циљеви да се: кроз размену искустава заједнички решавају проблеми у области метрологије; организује техничка помоћ; усклади област законске метрологије у замљама чланицама са принципима који се примењују у Европској унији и подржи наступ ових земаља у међународним и регионалним организацијама. Савезни завод за мере и драгоцене метале је потписник Протокола о разумевању чиме је 2003. године постао члан Евромедитеранског форума за законску метрологију (EMLMF).

No Internet Connection