Европска сарадња у области еталона (EUROMET) је основана у Мадриду 1987. године потписивањем Меморандума о разумевању (MoU) од стране држава чланица. Завод за мере и драгоцене метале је од 2001. до 2005. године био дописни кандидат за чланство у EUROMET, а 2005. године је потписник Меморандума о разумевању. Европско удружење националних метролошких института (European Association of National Metrology Institutes - EURAMET e.V.) је европска регионална метролошка организација, основана 2007. године, са циљем да координира сарадњу националних метролошких института у Европи у областима истраживања у метрологији, следивости мерења до јединица SI, међународног признавања националних еталона и могућности еталонирања и мерења (CMC) својих чланова. Поред ових задатака, EURAMET је надлежан за вођење и извршавање Европског метролошког истраживачког програма (EMRP). EURAMET је у потпуности задржао постојећу структуру EUROMET и њу доградио новом структуром која је прилагођена примени EMRP. Потписивањем Правила EURAMET e.V. Завод за мере и драгоцене метале је постао члан-оснивач EURAMET e.V. Чланство у EURАMET представља неопходан корак за учешће у спровођењу Аранжмана о међусобном признавању националних еталона и уверења о еталонирању и мерењу која издају национални метролошки институти (CIPM MRA). Дирекција је делегирала своје контакт особе у техничким комитетима кроз које доставља своје документоване могућности еталонирања и мерења за објављивање у бази података KCDB Анекс C Међународног бироа за тегове и мере, на којој се заснива CIPM MRA.

No Internet Connection