Мисија Дирекције за мере и драгоцене метале
Мисија ДМДМ, као водеће метролошке институције у Србији, је да развија и осигура примену одговарајуће инфраструктуре мерења која обезбеђује тачна, поуздана и поштена мерења чија је сврха допринос просперитету, унапређењу квалитета живота грађана и повећању конкурентности привреде.

Визија Дирекције за мере и драгоцене метале
Наша визија је да ДМДМ буде препознатљива, водећа и међународно призната национална метролошка институција у региону која обезбеђује све потребне метролошке услуге у Србији и учествује у развојним и иновативним пројектима у свим областима мерења којима се унапређују друштвени живот, привреда и одрживи развој.

No Internet Connection