Послови и задаци
Одељење за правне, послове људских ресурса, стручно оперативне и информатичке послове обавља послове који се односе на: припрему нацрта и предлога општих и других аката; праћење и спровођење закона и прописа значајних за рад Дирекције; припрему прописа из области законске метрологије и драгоцених метала; спровођење поступка овлашћивања за послове оверавања мерила; сарадњу са Државним правобранилаштвом и правосудним органима; припрему захтева за покретање прекршајног поступка, остваривање права, дужности и одговорности запослених из рада и по основу рада; обављање персоналних послова, обављање канцеларијских, евиденционих и документационих послова; инвестиционо и техничко одржавање лабораторија и пословног простора Дирекције; оперативне послове у вези са спровођењем јавних набавки; набавку годишњих штапних жигова, жигова за предмете од драгоцених метала и жигова налепница; набавку опреме и канцеларијског материјала; имовинско правне послове; послове безбедности и здравља на раду и послове заштите од пожара; одржавање опреме, канцеларија и објеката које користи Дирекција; евиденцију и коришћење опреме, руковање имовином Дирекције као и друге послове из ове области, унапређење и развој информационих и комуникационих технологија у Дирекцији; администрацију и одржавање локалне мреже, спољних комуникација, интернета и рачунарских програма; увођење, инсталацију и реинсталацију системског и мрежног софтвера, програмских система и база података; безбедност и заштиту информационог система Дирекције; обезбеђивање информационе и документационе основе за израду прописа из области метрологије; организацију систематизовања, обраде и коришћења научних и стручних информација из области метрологије; учествовање у међународној сарадњи у области метрологије; припрему информација и старање о ажурирању интернет презентације Дирекције; припрему Гласника и других публикација Дирекције; промоцију метрологије; сарадњу са институцијама, органима и организацијама у циљу размене информација; поступање по захтевима за приступ информацијама из делокруга рада Дирекције, као и друге послове из ове области.
У оквиру Одељења за правне, послове људских ресурса, стручно оперативне и информатичке послове образоване су следеће унутрашње јединице:

 


Контакт

Начелник Одељења
Вања Радојевић Милошевић
телефон: 011 20 24 432
факс: 011 21 81 728
Е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Адреса

Дирекција за мере и драгоцене метале
Одељење за правне, послове људских ресурса, стручно оперативне и информатичке послове
Мике Аласа 14,
11000 Београд
Република Србија

No Internet Connection