Сваки произвођач накита, украса и других предмета од злата, сребра и платине у Србији, дужан је да свој производ масе од 1g и веће означи знаком произвођача и ознаком финоће.
Знак произвођача додељен је решењем Дирекције на основу Правилника о условима за добијање знака произвођача предмета од драгоцених метала. Овај знак је посебан за сваког произвођача и служи за његову идентификацију. Састоји се од два слова унутар једног од 56 прописаних облика. Ознака финоће је бројчана ознака којом је одређен садржај злата, сребра или платине у промилима у легури од које је предмет израђен. Предмети од драгоцених метала морају имати следеће финоће изражене у промилима:

Драгоцени метал 950 Финоћа у промилима
Злато 950 840 750 585
Сребро 950 925 800  
Платина 950    

Државним жигом морају бити жигосани сви предмети од драгоцених метала пре стављања у промет. Њиме се потврђује исправност у погледу састава, финоће и ознака. Потрошачи могу бити сигурни у квалитет само накита који је жигосан државним жигом.

No Internet Connection