OzaEV

Електрична мерења имају велики значај у скоро свим областима истраживања и развоја, индустријских активности, квалитета живота и околине. Неелектричне величине се трансформишу, обрађују, чувају и преносе електричним путем. Зато, мерења електричних величина имају кључну улогу у метрологији. Прва електрична мерења у области метрологије на територији Републике Србије изведена су у другој половини XX века.

ПОСЛОВИ И ЗАДАЦИ

Група за електричне величине одговорна је за практичну реализацију једне од седам основних јединица SI система: ампера – јединице за електричну струју. Група се бави истраживањем и развојем еталона јединица основних и изведених величина; развојем и применом нових метода преношења вредности јединица; усавршавањем и побољшавањем метролошких својстава постојећих еталона и метода; обезбеђивањем и одржавањем следивости и метролошких својстава националних и референтних еталона; обезбеђивањем признавања и потврђивања могућности мерења и еталонирања у оквиру Аранжмана о међусобном признавању националних еталона и уверења о еталонирању и мерењу (МRА); припремом метролошких прописа за мерила која подлежу обавези испитивања типа и оверавања и метролошком експертизом.
У домену научне, индустријске и законске метрологије, Група за електричне величине спроводи еталонирање еталона из области електричних величина, као и испитивање мерила у сврху испитивања типа мерила и оцену усаглашености мерила за потребе свих корисника, међу којима су најчешће акредитоване лабораторије, произвођачи мерила и научно истраживачке институције.
Послови у Групи покривени су интегрисаним менаџментом квалитета, а одвијају се у складу са свим релевантним техничким стандардима
Група за електричне величине поседује националне еталоне за једносмерни електрични напон, наизменични електрични напон (AC-DC трансфер), електричну отпорност, електричну снагу, електричну енергију, однос трансформације наизменичне електричне струје и наизменичног електричног напона. При Европском удружењу националних метролошких института – ЕURАМЕТ, активно учествује у раду три техничка комитета и четири подкомитета:

 • Технички комитет за електрицитет и магнетизам (TC-EM)
 • Технички комитет за интердисциплинарну метрологију (TC-IM)
 • Технички подкомитет за ниске фреквенције (SC Low Frequency)
 • Технички подкомитет за квантну метрологију (SC DC and Quantum Metrology)
 • Технички подкомитет за снагу и енергију (SC Power and Energy)
 • Технички подкомитет за радиофреквенцију и микроталасну технику (SC Radiofrequency and Microwave)

Лабораторије:

 
АКТ О АКРЕДИТАЦИЈИ (Лабораторија за електричну енергију)

У складу са обимом акредитације врши се испитивање једнофазних и трофазних бројила активне и реактивне електричне енергије свих класа тачности.
Серификати о акредитацији којима се потврђује компетентност за обављање послова испитивања бројила активне и реактивне електричне енергијe, у складу са серијом стандарда SRPS EN 50470-2:2009, SRPS EN 50470-3:2009, SRPS EN 62053-11:2008, SRPS EN 62053-21:2008, SRPS EN 62053-22:2008 и SRPS EN 62053-23:2008.

OzaEV05 OzaEV06

Пројекти
Електричне величине:

 • ПТ шема, еталонирање бројила електричне енергије, Протокол - PT-Е-ВЕЕ-1-2013.
 • Euramet project peer visits and reviews of QMSs in BIM and DMDM, Ref. 1208, started: 2011-11-01: Department for Electrical Measurement of Bulgarian Institute of Metrology (BIM), Bulgaria in the technical field of electrical energy, Peer: Zoran Šofranac, MSc. (04 and 05 December 2012).
 • Билатерално поређење, Еталонирање бројила алектричне енергије, Протокол РТ-Е-ВЕЕ-1-2012, ДМДМ 2012.
 • Акредитација од стране ESYD Грчка и АТС Србија из области испитивања бројила електричне енегрије, 2011.
 • ELF-5 Bilateral comparison - Calibration of energy meter between EIM, Greece and DMDM, Serbia, 2010.
  CARDS 2006 PT 3 Electrical energy ‘’Intercomparison with static meter for active energy class 0,5S'', proficiency testing in accordance with IEC 62053-22:2003, (15.04.2008. to 29.04.2008.)
 • Euramet project 1013, Peer-Review of the Department for Electrical Quantities of the Directorate of Measures and Precious Metals (DMDM), Serbia in the technical fields: DC voltage, current and resistance, AC/DC transfer, AC voltage and current, power&energy and phase, Peers: Dr. Beat Jeckelmann, Dr. H. Bachmair (17.10.2007.)

OzaEVVF03

 • Realization of automatization in Laboratory of AC voltage and AC current in DMDM via Labview Software within the scope of the project ,,Support of the Quality Infrastructure in Serbia” – PTB Project Nr 95089 / BMZ Nr 2013. 2189.2, 2016;
 • PTB Project Nr 2017. 2113.3, Technical Cooperation with DMDM – Serbia, 2019

Стручни радови

Електричне величине:

Списак стручних радова

 


Контакт

Руководилац Групе за електричне величине
Раде Дерета, дипл. инж.
телефон: +381 11 20 24 408
мобилни: +381 66 860 4089
факс: +381 11 21 81 668
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Метролози:

Метролог за електричну отпорност
Марина Павићевић, дипл.инж.
телефон: +381 11 20 24 401
мобилни: +381 66 860 4106
факс: +381 11 21 81 668
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Метролог за наизменични напон и струју
Јасмина Лазаревић, дипл. инж.
телефон: +381 11 20 24 401
мобилни: +381 66 860 4095
факс: +381 11 21 81 668
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Метролог за електричне величине
др Душан Матијашевић, дипл.инж.
телефон: +381 11 20 24 408
мобилни: +381 66 860 4025
факс: +381 11 21 81 668
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Адреса
Дирекција за мере и драгоцене метале
Група за електричне величине
Мике Аласа 14,
11000 Београд
Република Србија

No Internet Connection