Група за метрологију у хемији је задужена за реализацију јединице за количину материје –мола. У делокруг групе спадају и реализације јединица физичко-хемијских величина. У домену научне, индустријске и законске метрологије, Група за метрологију у хемији спроводи еталонирање еталона и мерила, испитивање мерила у сврху одобрења типа мерила, производи и сертификује референтне материјале, припрема сертификате за преглед типа мерила, за потребе свих корисника међу којима су најчешће акредитоване лабораторије, произвођачи мерила и научно истраживачке институције. Поред ових послова, Група за метрологију у хемији бави се и истраживањем и развојем нових еталона јединица основних и изведених величина; развојем и применом нових метода преношења вредности јединица; усавршавањем и побољшавање метролошких својстава постојећих еталона и метода; обезбеђивањем и одржавањем следивости и метролошких својстава националних и референтних еталона; обезбеђивањем признавања и потврђивања могућности мерења и еталонирања у оквиру Аранжмана о међусобном признавању националних еталона и уверења о еталонирању и мерењу (МRА); припремом метролошких прописа за мерила која подлежу обавези испитивања типа и оверавања и метролошком експертизом.
Послови у Групи за метрологију у хемији покривени су интегрисаним менаџментом квалитета, а одвијају се у складу са свим релевантним техничким стандардима.
Група за метрологију у хемији поседује националне еталоне за концентрацију амбијенталног озона, густину течности и индекс преламања светлости.
При Европском удружењу националних метролошких института - ЕURАМЕТ ова група припада Техничком комитету за метрологију у хемији (ТC-МC). Област рада Групе за метрологију у хемији је повезана и са активностима Европске организације за аналитичку хемију – EURACHEM, чији је Дирекција члан, кроз учешће метролога у раду радних група ове организације.

Лабораторије:

Могућности мерења и еталонирања (СМСs)

Могућности мерења и еталонирања (СМС) се стално проширују, побољшавају и одржавају као што је објављено на интернет адреси:https://kcdb.bipm.org/appendixC/QM/RS/QM_RS_4.pdf

Списак стручних радова

 

Пројекти

У Групи за метрологију у току су следећи пројекти:
• TrainMiC програм обуке "Принципи и примене метрологије у хемији" под покровитељством Европске комисије и у сарадњи са Заједничким истраживачким центром и Институтом за референтне материјале и мерења, Гил, Белгија.
• ALCOREF - EMPIR (European Metrology Programme for Innovation and Research), из области производње сертификованих референтних материјала из области форензике
• RHOLIQ - - EMPIR (European Metrology Programme for Innovation and Research) за развој метода мерења густине течности на примарном нивоу.
• Key Comparison BIPM.QM-K1, Ozone at ambient level, оn-going comparison
• EURAMET.QM-S11 Elements in river water
• Међународно поређење Elements in soil у оквиру EMPIR projekta
• EURAMET TC-T TC-MC Moisture metrology 1400, Project
• ПТ шема, еталонирање ареометара, PT-H-AR-1-2018


Контакт 

Руководилац Групе за метрологију у хемији
Јелена Бебић, дипл. инж. тех.
телефон: +381 11 20 24 427
мобилни: +381 66 8604 083
факс: +381 11 21 81 668
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Метролози

Метролог за метрологију у хемији - координатор
Јасмина Зукан Бановић, мастер хемичар
телефон: +381 11 20 24 447
мобилни: +381 66 8604 113
факс: +381 11 21 81 668
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Метролог за физичко-хемијска мерења
Лука Гажевић, дипл. инж.
телефон: +381 11 20 24 464
мобилни: +381 66 8604 165
факс: +381 11 21 81 668
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Адреса

Дирекција за мере и драгоцене метале
Група за метрологију у хемији
Мике Аласа 14
11000 Београд
Република Србија

No Internet Connection