Послови и задаци

  • Реализација система преносa времена од националног еталона времена и фреквенције Републике Србије до корисника на територији Републике Србије
  • Унапређење постојећег нивоа информационе безбедности система дистрибуције времена
  • Стварање предуслова за дистрибуцију, надзор и контролу националне временске скале UTC(DMDM)
  • Организовање и функционисање дистрибуције времена UTC(DMDM) као јавно доступнe дистрибуцијe и дистрибуцијe са ограниченим правом приступа корисника

LzaDV001

NTP
Национална временска скала UTC(DMDM) се од 2011. године дистрибуира путем интернета коришћењем NTP протокола (Network Time Protocol). Дистрибуција временског податка се врши са два NTP временска сервера NTS1(DMDM) и NTS2(DMDM) хијерархијског нивоа stratum 1 са ограниченим приступом и два јавно доступна NTP временска сервера нивоа stratum 2. Временски сервери нивоа stratum 1 синхронизовани су са UTC(DMDM), и намењени су корисницима који време користе у пословне сврхе и/или јавну комуникацију. Директан приступ временским серверима нивоа stratum 1 предвиђен је искључиво за ауторизоване кориснике уз верификацију аутентичности дистрибуираног податка о времену. Временски сервери нивоа stratum 2 намењени су корисницима који време не користе у пословне сврхе, као ни у сврху даље дистрибуције. Ови сервери су преко NTP протокола синхронизовани на временске сервере NTS1(DMDM) и NTS2(DMDM) stratum 1 нивоа.
Адресе јавно доступних NTP временских сервера су:
vreme1.dmdm.rs; vreme1.dmdm.gov.rs; 195.178.58.245
vreme2.dmdm.rs; vreme2.dmdm.gov.rs; 195.250.114.105
Билтени на дневном и месечном нивоу NTP временских сервера ДМДМ садрже резултате мерења добијене преко система за надзор ДМДМ, као и записе о догађајима који имају утицај на дистрибуцију временског податка. Ови извештаји су намењени корисницима који се синхронизују преко NTP протокола у пословне сврхе и/или јавну комуникацију и омогућавају обезбеђење следивости од NTP временских сервера корисника до националне временске скале Републике Србије UTC(DMDM). Овде се могу преузети билтени четири NTP временска сервера ДМДМ груписаних по годинама:
vreme1.dmdm.rs: 2018, 2019, 2020, 20212022
vreme2.dmdm.rs: 2018, 2019, 2020, 20212022
NTS1(DMDM): 2018, 2019, 2020, 20212022
NTS2(DMDM): 2018, 2019, 2020, 20212022
За синхронизацију часовника на рачунару клијента преко NTP протокола потребно је имати инсталирану софтверску апликацију. У случају да апликација за кoмуникацију са мрежним серверима преко NTP протокола није подржана од стране оперативног система рачунара, може се бесплатно преузети са интернета, на пример Meinberg, NIST, luziusschneider и других.
Напомена:
ДМДМ не преузима никакву одговорност за штету проузроковану корисницима због неуспешног преузимања податка о времену или преузимања нетачног податка услед неквалитетне везе са јавним серверима у ДМДМ, или као последице кашњења на интернету.
ДМДМ ни у ком случају није одговоран за било какву насталу штету у вези са коришћењем или извршавањем услуге преузимања податка о времену са јавних сервера ДМДМ, а посебно у вези са осигурањем квалитетне везе са корисником.

RDS
RDS (Radio Data System) је комуникациони протокол који се користи за пренос кратких информација у дигиталној форми преко FM радио емитовања. Систем за дистрибуцију времена преко RDS се реализује у сарадњи са ЈП Емисиона техника и везе и тренутно је у фази тестирања. Уколико корисник жели да преузме временску информацију која се емитује путем RDS (Radio Data System) система потребно је да има часовник са могућношћу пријема овог сигнала. Временска информација се емитује у оквиру програма станица Радио Београд 1, Радио Београд 2, Радио 202 и покрива око 90% територије Републике Србије.

LzaDV002

 

PTP
PTP (Precision Time Protocol) дефинисан према стандарду IEEE1588 – 2008 омогућава прецизну синхронизацију у рачунарским мрежама. Систем дистрибуције времена преко PTP протокола на територији Републике Србије је у фази развоја.


Контакт

Шеф Одсека за електричне величине, време и фреквенцију
Снежана Реновица, дипл. инж.
телефон: 011 20 24 407; 066 860 4117
факс: 011 21 81 668
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Метролог за напон и струју
Драгана Драгутиновић, дипл. инж.
телефон: 011 20 24 406; 066 860 4078
факс: 011 21 81 668
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Адреса

Дирекција за мере и драгоцене метале
Група за време, фреквенцију и дистрибуцију времена
Мике Аласа 14,
11000 Београд
Република Србија

No Internet Connection