Послови и задаци

 • Oстваривање, одржавање и преношење вредности јединице електромоторне силе

Национални (примарни) еталон јединице једносмерног електричног напона Републике Србије који представља основу за додељивање вредности величине другим еталонима јединице једносмерног електричног напона је Аутоматизовани систем на бази Џозефсоновог ефекта са опсегом једносмерног електричног напона од -10 V до 10 V.

Nacionalni primarni etalon jednosmernog električnog napona na bazi Džozefsonovog efekta

Национални примарни еталон једносмерног електричног напона на бази Џозефсоновог ефекта

Температура у Лабораторији, смештеној у Фарадејевом кавезу, одржава се непрекидно на (23 ± 1) °C, а релативна влажност у оквиру референтних вредности.

LzaJENJES02

Еталон на бази Џозефсоновог ефекта – делови система

 LzaJENJES03

Пуштање у рад еталона на бази Џозефсоновог ефекта са колегама из Supracon, Jena

 LzaJENJES04

Следивост у области једносмерне електричне струје изведена је преко следивости еталона за једносмерни електрични напон и једносмерну електричну отпорност.

Послови еталонирања

- Eталонирање еталона једносмерног електричног напона - електромоторне силе:

 • електронских еталона једносмерног електричног напона
 • еталон-ћелија
 • волтметара (мултиметара)
 • калибратора једносмерног електричног напона (вишефункцијских калибратора).

Уверења о еталонирању за електронске еталоне једносмерног електричног напона су унапређена подацима о дугорочној стабилности еталона, пошто су ти подаци доступни у сертификатима еталонирања у BIPM и подацима који су добијени еталонирањем ових еталона у ДМДМ лабораторији, директно еталонирање у односу на национални примарни еталон једносмерног електричног напона.

LzaJENJES05

LzaJENJES06

- Eталонирање еталона једносмерне електричне струје:

 • амперметара (мултиметара)
 • калибратора једносмерне електричне струје (вишефункцијских калибратора).

Могућности мерења и еталонирања (СМСs)
Могућности мерења и еталонирања (СМСs) за електромоторну силу, једносмерни електрични напон и једносмерну електричну струју објављене су у бази података Међународног бироа за тегове и мере (BIPM) 
Appendix C of the KCDB – The BIPM key comparison database.

Пројекти

 • Euramet project peer visits and reviews of QMSs in BIM and DMDM, Ref. 1208, started: 2011-11-01: Department for Electrical Measurement of Bulgarian Institute of Metrology (BIM), Bulgaria in the technical fields: DCV, ACV and ACI, Peers: Jelena Pantelić-Babić, PhD, Jasmina Lazarević (05 and 06 November 2018)
 • Comparison of the Josephson Voltage Standards of the DMDM and the BIPM (part of the ongoing BIPM key comparison BIPM.EM-K10.b), June 2015.
 • Bilateral comparison of 1 V and 10 V standards between the DMDM (Serbia) and the BIPM, January to March 2014 (part of the ongoing BIPM key comparison BIPM.EM-K11.a and b), February 2014.
 • ПТ шема, Еталонирање DCACR, Протокол - PT-Е-DCACR-1-2014.
 • Билатерално поређење: Еталонирање дигиталних мултиметара, Протокол РТ-Е-ДММ-2-2011, ДМДМ 2011.
 • ПТ шема, Еталонирање дигиталних мултиметара, Протокол РТ-Е-ДММ-1-2010, ДМДМ 2010.
 • Euramet project 1013, Peer-Review of the Department for Electrical Quantities of the Directorate of Measures and Precious Metals (DMDM), Serbia in the technical fields: DC voltage, current and resistance, AC/DC transfer, AC voltage and current, power&energy and phase, Peers: Dr. Beat Jeckelmann, Dr. H. Bachmair (17.10.2007.)
 • ДМДМ је учествовала 2006. године у билатералном поређењу Зенерових eталона једносмерног електричног напона за вредности 10 V и 1,018 V. Поређење је спроведено у оквиру пројекта Европске агенције за реконструкцију и развој (EAР) под називом “Јачање метрологије у Србији и Црној Гори“. Учесници су били Национални метролошки институт из Чешке (CMI), као пилот лабораторија и ДМДМ.

 

LzaJENJES07

Comparison of the Josephson Voltage Standards of the DMDM and the BIPM (part of the ongoing BIPM key comparison BIPM.EM-K10.b), June 2015.

BIPM.EM-K10.b, SIM.EM.BIPM-K10.b, SIM.EM.BIPM-K10.b.1, and COOMET.EM.BIPM-K10.b

LzaJENJES08


Контакт

Руководилац Групе за електричне величине
Раде Дерета, дипл. инж.
телефон: +381 11 20 24 408
мобилни: +381 66 860 4089
факс: +381 11 21 81 668
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Метролози:

Метролог за електричну отпорност
Марина Павићевић, дипл.инж.
телефон: +381 11 20 24 405
мобилни: +381 66 860 4106
факс: +381 11 21 81 668
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Метролог за наизменични напон и струју
Јасмина Лазаревић, дипл. инж.
телефон: +381 11 20 24 405
мобилни: +381 66 860 4095
факс: +381 11 21 81 668
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Адреса
Дирекција за мере и драгоцене метале
Група за електричне величине
Мике Аласа 14,
11000 Београд
Република Србија

 

No Internet Connection