Произвођач може да стави знак усаглашености количине претходно упакованог производа са метролошким захтевима само након спроведеног прописаног документовања усаглашености количине претходно упакованог производа са прописаним метролошким захтевима.

Величина и облик знака усаглашености количине претходно упакованог производа, начин постављања, као и начин документовања усаглашености количине претходно упакованог производа са метролошким захтевима су у складу са Правилником о претходно упакованим производима ("Службени Гласник РС", бр. 30/2018 ).

Знак усаглашености мало ''е'' представља гаранцију пакера или увозника да претходно упаковани производ испуњава захтеве Правилника, мора бити висок најмање 3 mm и ставља се на исто видно поље као и ознака називне масе или називне запремине.

Ознака мало ''е'' има следећи облик:

 

znakE

No Internet Connection