Вести

Представник Дирекције за мере и драгоцене метале, др Јелена Бебић, руководилац Групе за метрологију у хемији,  од 6. до 8. фебруара 2024. године активно је учествовала у раду EURAMET Техничког комитета за метрологију у хемији (EURAMET TC-MC) на састанаку Поткомитета за органске и био анализе и Поткомитета за гасне анализе, који је ове године одржан у Делфту, у Холандији.

Састанку EURAMET TC-MC присуствовало је преко 60 еминентних стручњака, представника националних метролошких института (NMI) и именованих лабораторија из већине европских земаља. Организатор и домаћин састанка био је Национални метролошки институт Холандије (VSL).

На састанцима су разматрани извештаји са свих поткомитета у оквиру TC-MС, статуси актуелних EРМ пројеката, актуелних Европских метролошких мрежа (EMN), пројеката везаних за различите видове сарадње између националних метролошких института, резултати кључних поређења, као и информације у вези са статусом пријављених могућности мерења и еталонирања (CMC).

Представник Дирекције за мере и драгоцене метале (у даљем тексту: ДМДМ), Бобан Зарков, метролог за величине оптичког зрачења - координатор, у периоду од 22. до 26. јануара 2024. године учествовао је у раду EURAMET Техничког комитета за фотометрију и радиометрију (EURAMET TC-PR), који je ове године одржан хибридно у Истанбулу, у Турској.

Организатор састанака биo је Национални метролошки институт Турске – UME Tubitak. Састанку је присуствовало 19 учесника из националних метролошких института, 12 гостију из институција које активно учествују у раду EURAMET и 13 метролога који су учествовали у раду техничког комитета путем интернета.

Током овог састанка одржана је радионица о једнофотонским изворима зрачења и ретроспектива досадашњег истраживања преко EURAMET пројекта  SEQUME, укључујући све партнере на пројекту као и заинтересоване стране из области индустрије и телекомуникација.

Такође, одржан је семинар у форми обуке на којој је присутнима приказан алат Toolbox који користе пилот лабораторије у Еураметовим кључним поређењима. Дискутовало се о математичким моделима крајњег резултата учесника, употреби Phython програмског језика, као и о Правилнику о избору пилот лабораторије.

На састанку је разговарано о кључним поређењима, као и о резултатима мерења које ДМДМ благовремено доставља овом техничком комитету.

Учешћем у раду EURAMET TC-PR и подизањем метролошке образованости кроз сталне контакте са водећим лабораторијама у свету, омогућава се бољи и квалитетнији метролошки рад  лабораторије за оптичке величине и акустику ДМДМ, као и подизање квалитета услуга у области фотометрије и радиометрије.

Правилник о оверавању мерила и мерних система за непрекидно и динамичко мерење количине течности које нису вода уграђених на возилу и на возилу са цистерном објављен је у Службеном гласнику РС”, број 5/2024 од 22. јануара 2024. године, који ступа на снагу 30. јануара 2024. године, а почиње да се примењује од 1. јануара 2025. године.

Овим правилником ближе се прописују начин и услови периодичног и ванредног оверавања (у даљем тексту: оверавање) мерила и мерних система за непрекидно и динамичко мерење количине течности које нису вода уграђених на возилу и на возилу са цистерном (у даљем тексту: мерни системи), захтеви које мерни систем мора да испуни при оверавању, као и начин утврђивања испуњености захтева за мерни систем.

Правилник о оверавању мерила и мерних система за непрекидно и динамичко мерење количина течности које нису вода - уређаја за точење течног нафтног гаса објављен је у “Службеном гласнику РС”, број 5/2024 од 22. јануара 2024. године, који ступа на снагу 30. јануара 2024. године, а почиње да се примењује од 1. јануара 2025. године.

Овим правилником ближе се прописују начин и услови периодичног и ванредног оверавања (у даљем тексту: оверавање) мерила и мерних система за непрекидно и динамичко мерење количине течности које нису вода - уређаја за точење течног нафтног гаса (у даљем тексту: уређаја за точење ТНГ), захтеви које уређај за точење ТНГ мора да испуни при оверавању, као и начин утврђивања испуњености захтева за уређај за точење ТНГ.

Правилник о оверавању гасомера са меховима објављен је у “Службеном гласнику РС”, број 4/2024 од 19. јануара 2024. године, који ступа на снагу 27. јануара 2024. године, а почиње да се примењује од 1. јануара 2025. године.

Овим правилником ближе се прописују начин и услови периодичног и ванредног оверавања (у даљем тексту: оверавање) гасомера са меховима, захтеви које гасомери са меховима морају да испуне при оверавању, као и начин утврђивања испуњености захтева за гасомере са меховима.

Дирекција за мере и драгоцене метале (у даљем тексту: ДМДМ), Одсек за дужину, оптичке величине и акустику, планира да у наредном периоду организује међулабораторијско поређење (ПТ-шему) из области дужине, подобласт еталонирање граничних планпаралелних мера дужине:

1. Еталонирање граничних планпаралелних мера дужине.

Сва заинтересована правна лица која желе да учествују у поменутом поређењу могу да поднесу захтев/пријаву на обрасцу Захтев за издавање извештаја о међулабораторијском поређењу (https://www.dmdm.rs/sr/obrasci), на адресу: Дирекција за мере и драгоцене метале, 11000 Београд, Мике Аласа 14 или на емаил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., најкасније до 1. марта 2024. године.

ДМДМ ће, као пилот лабораторија, након прикупљања пријава, са учесницама усагласити технички протокол међулабораторијског поређења и одредити датум почетка наведене активности.

Лабораторије учеснице биће у обавези да транспортују артефакт до наредне лабораторије учеснице међулабораторијског поређења о сопственом трошку и у складу са унапред договореним распоредом из техничког протокола међулабораторијског поређења.

За учешће у међулабораторијском поређењу, у складу са Законом о републичким административним таксама, плаћа се републичка административна такса, и то:

- такса за захтев у износу од 380,00 динара. Доказ о уплати ове таксе доставља се уз захтев за издавање извештаја о међулабораторијском поређењу;

- такса за међулабораторијско поређење, по радном сату, у укупном износу од 40.200,00 динара. Ова такса се плаћа након подношења захтева, на основу налога за уплату који доставља ДМДМ.

Наведени износи могу бити измењени у случају измене Закона о републичким административним таксама.

Правилник о оверавању аутоматских вага за мерење масе шинских возила у покрету објављен је у “Службеном гласнику РС”, број 115/2023 од 22. децембра 2023. године, који ступа на снагу 30. децембра 2023. године, а почиње да се примењује од 1. јануара 2025. године.

Овим правилником ближе се прописују начин и услови периодичног и ванредног оверавања (у даљем тексту: оверавање) аутоматских вага за мерење масе шинских возила у покрету (у даљем тексту: ваге), захтеви које вага мора да испуни при оверавању, као и начин утврђивања испуњености захтева за ваге.

Правилник о оверавању аутоматских дозирних вага објављен је у “Службеном гласнику РС”, број 115/2023 од 22. децембра 2023. године, који ступа на снагу 30. децембра 2023. године, а почиње да се примењује од 1. јануара 2025. године.  

Овим правилником ближе се прописују начин и услови периодичног и ванредног оверавања (у даљем тексту: оверавање) аутоматских дозирних вага (у даљем тексту: ваге), захтеви које вага мора да испуни при оверавању, као и начин утврђивања испуњености захтева за ваге.

Дирекција за мере и драгоцене метале (у даљем тексту: ДМДМ), дана 20. децембра 2023. године, била je домаћин студентима треће година основних академских студија, предмет Производна технологија и метрологија, Машинског факултета Универзитета у Београду.

Студенти су током посете ДМДМ упознати са метролошким системом у Републици Србији,  улогом ДМДМ као националног метролошког института Републике Србије у том систему, значајем и начином обезбеђења метролошке следивости до међународног нивоа, као и традицијом метрологије у Србији дугом 150 година. Кроз промотивне филмове презентовани су почеци мерења у Србији,  значај и улога ДМДМ, њене надлежности, послови и задаци у области метрологије.

Стручна посета укључила je обилазак лабораторијa за масу, дужину и велике запремине, где су студенти имали прилике да се упознају са конкретним пословима и задацима сваке лабораторије, као и са националним еталонима, који се чувају, одржавају и унапређују у тим лабораторијама.

Галерија слика

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.gov.rs/rs/vesti#sigProId110f3d2603

У Врњачкој Бањи, у периоду од 14. до 16. децембра 2023. године, одржан је Годишњи састанак запослених у Дирекцији за мере и драгоцене метале (у даљем тексту ДМДМ), на коме су се окупили запослени из свих унутрашњих јединица ДМДМ, и то из: Београда, Новог Сада, Зрењанина, Суботице, Ниша, Kрушевца и Ужица.

Првог дана одржан је састанак свих запослених, на коме је Дејан Kовачевић, метролог за масу, презентовао предлоге Групе за масу, силу и притисак у вези измена и допуна Закона о метрологији.

Директор ДМДМ, Чедомир Белић је на састанку доделио појединачне награде за допринос у организовању свечане академије поводом обележавања јубилеја 150 година метрологије у Србији у Дому Народне Скупштине Републике Србије: Ани Гајић запосленој на радном месту за аналитичке и стручно-оперативне послове и Јелени Орловић запосленој на радном месту за организовање метролошких информација, у Групи за информационе технологије и комуникацију, Вањи Радојевић Милошевић, начелнику Одељења за правне, послове људских ресурса, стручно оперативне и информатичке послове, Јасмини Павловић, руководиоцу Групе за информационе технологије и комуникацију, Славици Симић, руководиоцу Групе за термометрију и Петру Вељићу, инспектору II у Групи за инспекцијски надзор над предметима од драгоцених метала. Директор је доделио и групне награде за допринос очувању и развоју метролошког система Србије свим организационим јединицима у ДМДМ.
Другог дана састанака одржане су радионице на којима је креиран план и програм рада ДМДМ за 2024. годину, као и Извештај о раду за претходних 100 дана.

Галерија слика

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.gov.rs/rs/vesti#sigProIdbbfe5fc87f

Дирекција за мере и драгоцене метале (у даљем тексту: ДМДМ), дана 7. децембра 2023. године,  била je домаћин студентима друге године мастер студија Машинског факултета Универзитета у Београду.

Студенти су током посете ДМДМ упознати са метролошким системом у Републици Србији и улогом ДМДМ као националног метролошког института Републике Србије у том систему, значајем и начином обезбеђења метролошке следивости до међународног нивоа, као и традицијом метрологије у Србији дугом 150 година. Кроз промотивне филмове презентовани су почеци мерења у Србији,  значај и улога ДМДМ, њене надлежности, послови и задаци у области метрологије.

Стручна посета укључила je обилазак лабораторијa за масу, дужину, термометрију и велике запремине, где су студенти имали прилике да се упознају са конкретним пословима и задацима сваке лабораторије, као и са националним еталонима, који се чувају, одржавају и унапређују у тим лабораторијама.

Галерија слика

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.gov.rs/rs/vesti#sigProIda44db6d209

Ученици ОШ „ Драгомир Марковић“ у Крушевцу, у пратњи професорке хемије Горицe Јокић, дана 7. децембра 2023. године, посетили су Дирекцију за мере и драгоцене метале (у даљем тексту: ДМДМ) – Одсек за метролошку инспекцију Крушевац.

Ученици су упознати са улогом, значајем и пословима које ДМДМ као национални метролошки институт обавља, појмом мерења физичких величина, ознакама и мерним јединицама, значајем метрологије за свакодневни живот.

Посета је настављена обиласком лабораторија, разговором о мерењима, мерилима и мерним јединицама. У лабораторији за масу и дужину ученицима су приказане  ваге, комплети тегова, дрвени метри и мерне летве, објашњени поступци испитивања и еталонирања.

Запослени у ДМДМ су објаснили  ученицима  значај  испитивања и оверевања  комуналних мерила: водомера, брojила eлeктричнe eнeргиje, гасомера и мерила топлотне енергије, као и законске обавезе и рокови за оверавање ових мерила, као и поступак ванредног прегледа мерила у употреби.

Галерија слика

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.gov.rs/rs/vesti#sigProId8389bb394b

Правилник о овераванју неаутоматских вага објављен је у “Службеном гласнику РС”, број 99/23 од 10. новембра 2023. године, који је ступио на снагу 18. новембра 2023. године, а почиње да се примењује од 1. јануара 2025. године. Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о оверавању неаутоматских вага (“Службени гласник РС”, број 90/23).

Овим правилником ближе се прописују начин и услови периодичног и ванредног оверавања (у даљем тексту: оверавање) неаутоматских вага, захтеви које неаутоматска вага мора да испуни при оверавању, као и начин утврђивања испуњености захтева за неаутоматске ваге.

Директор Дирекције за мере и драгоцене метале (у даљем тексту: ДМДМ), Чедомир Белић, дана 1. децембра 2023. године, у просторијам ДМДМ, угостио је директоре националних метролошких института из региона - мр Милицу Ристовић Крстић, директорку Института за мјеритељство Босне и Херцеговине, Гордану Бајић, директорку Завода за метрологију Црне Горе и Пауна Илчева, директора Бугарског института за метрологију.

Уважени гости претходног дана присуствовали су свечаној академији поводом обележавања 150 година метрологије у Србији, која је одржана у Дому Народне скупштине Републике Србије. Том приликом, директор Чедомир Белић им је доделио захвалнице за успешну сарадњу и допринос раду ДМДМ.

Ова посета је пружила прилику за разматрање могућности даље сарадње у погледу заједничких истраживања, обука, размене стручњака и имплементације најновијих метода и технологија.

Галерија слика

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.gov.rs/rs/vesti#sigProIda5976d3245

У четвртак, 30. новембра 2023. године, Дирекција за мере и драгоцене метале (у даљем тексту: ДМДМ) обележила је велики јубилеј - 150 година метрологије у Србији, свечаном академијом која је одржана у Дому Народне скупштине Републике Србије.

Свечаној академији присуствовали су министарка науке, технолошког развоја и иновација, др Јелена Беговић, министар унутрашње и спољне трговине, Томислав Момировић, представници националних метролошких института из Босне и Херцеговине, Црне Горе и Бугарске, као и многобројни пријатељи и сарадници Дирекције за мере и драгоцене метале.

Свечана академија отпочела је химном Боже правде у извођењу хора „Обилић“ АКУД Бранко Крсмановић. На свечаности су говорили директор ДМДМ Чедомир Белић и кустос Музеја науке и технике Саша Шепец.

„Дирекција за мере и драгоцене метале као стуб метролошког система Србије и међународно призната национална метролошка институција има мисију да развија и осигура примену одговарајуће инфраструктуре мерења која обезбеђује тачна, поуздана и поштена мерења, чија је сврха допринос просперитету, унапређењу квалитета живота грађана и повећању конкурентности привреде“, рекао је на свечаности директор ДМДМ Чедомир Белић.

На самом крају ове свечаности директор Белић захвалио је свима присутнима и уручио захвалнице за успешну сарадњу и допринос раду ДМДМ министарки науке, технолошког развоја и иновација др Јелени Беговић, Институту за нукеарне науке „Винча“,  директорки Института за стандардизацију Србије Татјани Бојанић, директору Акредитационог тела Србије мр Драгану Пушари, директору Службе за управљање кадровима проф. др Данилу Рончевићу, директору Музеја науке и технике Зорану Левићу, генералном директору АД Инса Јовици Зарићу, в. д. директора  ЈП „Пошта Србије“ Зорану Ђорђевићу, директору РЈ „Србијамарка“ Поште Србије др Адаму Софронијевићу, некадашњим директорима ДМДМ мр Драгану Милошевићу, др Јелени Пантелић Бабић и мр Види Живковић, као и директорима националних метролошких института из региона мр Милици Ристовић Крстић, Гордани Бајић и Пауну Илчеву.

Након одржане свечаности гости су имали прилику да виде националне еталоне добијене крајем XIX века, архивску метролошку грађу, као и предмете из тог периода, који су били изложени у холу Народне скупштине. За све госте уприличен је и коктел.

Правилник о оверавању мерила и мерних система за непрекидно и динамичко мерење количина течности које нису вода – уређаји за точење горива, објављен је у "Службеном гласнику РС", бр. 96/23 од 2. новембра 2023. године, који је ступио на снагу 10. новембра 2023. године, а примењује се од 1. јануара 2025. године.

Овим правилником ближе се прописују начин и услови периодичног и ванредног оверавања (у даљем тексту: оверавање) мерила и мерних система за непрекидно и динамичко мерење количина течности које нису вода – уређаја за точење горива (у даљем тексту: уређај за точење горива), захтеви које уређај за точење горива мора да испуни при оверавању, као и начин утврђивања испуњености захтева за уређај за точење горива.

Дана 9. новембра 2023. године Међународни биро за тегове и мере (BIPM) објавио је нову могућност еталонирања и мерења (CMC) Дирекције за мере и драгоцене метале из области хемије, подобласти органских анализа, у бази података KCDB 2.0.

По први пут објављене су мерне могућности еталонирања раствора етанола у води, масеног удела од 0,1 mg/g до 8 mg/g.

Више информација у вези CMC из области хемије можете наћи у BIPM бази KCDB .

Галерија слика

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.gov.rs/rs/vesti#sigProIdadc6e31df8

Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ), Одсек за дужину, оптичке величине и акустику, планира да у наредном периоду организује међулабораторијско поређење (ПТ-шему) у области акустике, подобласт мерни микрофони:

1. Еталонирање мерних микрофона

Сва заинтересована правна лица која желе да учествују у поменутом поређењу могу да поднесу захтев/пријаву на обрасцу Захтев за издавање извештаја о међулабораторијском поређењу (https://www.dmdm.rs/sr/obrasci), на адресу: Дирекција за мере и драгоцене метале, 11000 Београд, Мике Аласа 14 или на емаил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., најкасније до 15. децембра. 2023. године.

ДМДМ ће, као пилот лабораторија, након прикупљања пријава, са учесницама усагласити технички протокол међулабораторијског поређења и одредити датум почетка наведене активности.
Лабораторије учеснице биће у обавези да транспортују артефакт до наредне лабораторије учеснице међулабораторијског поређења о сопственом трошку и у складу са унапред договореним распоредом из техничког протокола међулабораторијског поређења.
За учешће у међулабораторијском поређењу, у складу са Законом о републичким административним таксама, плаћа се републичка административна такса, и то:

- такса за захтев у износу од 380,00 динара. Доказ о уплати ове таксе доставља се уз захтев за издавање извештаја о међулабораторијском поређењу;

- такса за међулабораторијско поређење, по радном сату, у укупном износу од 40200,00 динара. Ова такса се плаћа након подношења захтева, на основу налога за уплату који доставља ДМДМ.

Наведени износи могу бити измењени у случају измене Закона о републичким административним таксама.

Правилник о оверавању аутоматских вага са сабирањем континуираних резултата мерења објављен је у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 93/23 од 27. октобра 2023. године и ступа на снагу 4. новембра 2023. године, а примењује се од 1. јануара 2025. године.

Овим правилником ближе се прописују начин и услови периодичног и ванредног оверавања аутоматских вага са сабирањем континуираних резултата мерења, захтеви које вага мора да испуни при оверавању, као и начин утврђивања испуњености захтева за ваге.

 

Правилник о оверавању мерила и мерних система за непрекидно и динамичко мерење количине течности које нису вода-уређаји за точење AdBlue објављен је у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 93/23 од 27. октобра 2023. године и ступа на снагу 4. новембра 2023. године, а примењује се од 1. јануара 2025. године.

Овим правилником ближе се прописују начин и услови периодичног и ванредног оверавања мерила и мерних система за непрекидно и динамичко мерење количине течности које нису вода-уређаја за точење AdBlue, захтеви које уређај за точење AdBlue мора да испуни при оверавању, као и начин утврђивања испуњености захтева за уређај за точење AdBlue.

 
Страна 1 од 4
No Internet Connection