среда, 02 новембар 2022

Међународна конференција “Будућност биотехнологије” (Biotech Future Forum)

Прва међународна конференција “Будућност биотехнологије” (Biotech Future Forum)  отворена је 20. октобра 2022. године у Палати Србија у Београду. Домаћини конференције били су Влада Републике Србије и Светски економски форум, уз подршку Програма Уједињених нација за развој. На конференцији су учествовали представници више од двадесет земаља света.

Представник Дирекције за мере и драгоцене метале на овој конференцији била је др Јелена Бебић, руководилац Групе за метрологију у хемији.

Конференција је окупила лидере из јавног и приватног сектора, као и академску заједницу, са циљем унапређења сарадње и размене знања и искуства из области биотехнологије, биоинформатике и биоинжењеринга.

На овој конференцији свечано је представљен Центар за четврту индустријску револуцију у Србији, део глобалне мреже шеснаест центара Светског економског форума, као и концепт будућег BIO4 кампуса.

Више информација на: https://biotechff.gov.rs/

No Internet Connection