Direkcija za mere i dragocene metale posvećena je pružanju kvalitetne usluge svim korisnicima i ostalim zainteresovanim stranama u skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije i standardima najvišeg nivoa, vodeći računa o stalnoj privrženosti i prevenciji zaštite životne sredine i bezbednosti i zaštiti zdravlja na radu. Svoju posvećenost održavanju i unapređenju integrisanog sistema menadžmenta, Direkcija demonstrira kroz održavanje i unapređivanje samodeklarisanog i akreditovanog sistema menadžmenta usaglašenog sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025, i sertifikovanog sistema menadžmenta usaglašenog sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001 i SRPS ISO 45001.

Politika integrisanog sistema menadžmenta

Integrisani sistem menadžmenta podržava mogućnosti merenja i etaloniranja koje Direkcija pruža svojim korisnicima, a koje su potvrđene objavljivanjem u bazi podataka BIPM – Međunarodnog biroa za tegove i mere kao i kroz postupak akreditacije od strane Akreditacionog tela Srbije. Sve usluge Direkcije dostupne su u katalogu usluga.

Direkcija poseduje sertifikate o akreditaciji od strane Akreditacionog tela Srbije za ispitivanje:

- taksimetara,

- predmeta od dragocenih metala i

- električna ispitivanja brojila električne energije.

ATS No. 01-339: Sertifikat o akreditaciji za poslove ispitivanja / Obim akreditacije

Direkcija poseduje sertifikate o akreditaciji od strane Akreditacionog tela Srbije za etaloniranje:

  • mera dužine,
  • merila pritiska,
  • merila protoka i
  • merila temperature

ATS No. 02-039: Sertifikat o akreditaciji za poslove etaloniranja / Obim akreditacije

Integrisani sistema menadžmenta prvi put je sertifikovan 2012. godine, u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001 i SRPS ISO 45001, nakon čega Direkcija nastavlja da radi na njegovoj primeni, održavanju i kontinuiranom unapređenju.

 Sertifikat integrisanog sistema menadžmenta kvaliteta, zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu

 Prilog sertifikata integrisanog sistema menadžmenta 

Stav Direkcije je da su mišljenja i zapažanja korisnika usluga od velikog značaja za dalje unapređenje rada i pronalaženje novih mogućnosti za poboljšanje kvaliteta pruženih usluga. Informacije u vezi komunikacije sa korisnicima, dostupne su ovde.


Kontakt:

telefon: 011 202 44 83
faks: 011 21 81 668
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Adresa:

Direkcija za mere i dragocene metale
Mike Alasa 14,
11058 Beograd
Republika Srbija

 
No Internet Connection