Države ugovornice, u želji da na međunarodnom planu rešavaju tehničke i upravne probleme koji se javljaju pri upotrebi merila i svesne značaja usklađivanja svojih snaga, sporazumele su se da osnuju Međunarodnu organizaciju za zakonsku metrologiju. Konvencija o ustanovljenju Međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju (OIML) potpisana je 12. oktobra 1955. godine u Parizu, a među 24 države potpisnice bila je i Jugoslavija. Danas ova međuvladina organizacija ima 115 članica, od kojih su 57 države članice i 58 dopisne članice. Republika Srbija je država članica Međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju. Organi Međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju su: Međunarodna konferencija za zakonsku metrologiju, Međunarodni komitet za zakonsku metrologiju, Međunarodni biro za zakonsku metrologiju (BIML), tehnički komiteti i potkomiteti. Zavod za mere i dragocene metale potpisao je Izjave o međusobnom poverenju (DoMCs) za R 60 Merne pretvarače i R 76 Neautomatske vage i postao učesnik u Aranžmanu o međusobnom prihvatanju ispitivanja tipa Međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju (MAA) 7. septembra 2006. godine. Izjavu o međusobnom poverenju (DoMC) za R 49 Vodomeri za merenje hladne pijaće vode i tople vode kao učesnik u MAA potpisala je Direkcija za mere i dragocene metale 7. novembra 2007. godine.

No Internet Connection