UverenjeOOveravanju 

F 6 39 1 2 Z 14 8 3a M 3 552 1

Zakonska kontrola merila (overavanje merila) koristi se u funkciji:

  • zaštite zdravlja i opšte bezbednosti;
  • zaštite životne sredine;
  • kontrole i bezbednosti saobraćaja;
  • prometa roba i usluga;
  • provere prethodno upakovanih proizvoda i boca kao mernih posuda.

Overavanje merila vrši ovlašćeno telo, odnosno Direkcija za mere i dragocene metale, nakon sprovedenog postupka pregleda merila čime se potvrđuje da je merilo u skladu sa odobrenim tipom merila, odnosno da ispunjava propisane metrološke zahteve.
Ukoliko ovlašćeno telo, odnosno Direkcija utvrdi da određeno merilo nije u skladu sa odobrenim tipom merila, odnosno ne ispunjava propisane metrološke zahteve, donosi rešenje kojim odbija overavanje merila.
Overavanje merila može biti prvo, periodično ili vanredno.
Prvom overavanju podležu nova merila za koje je prethodno sproveden postupak ispitivanja tipa, odnosno izdato uverenje o odobrenju tipa. Merilo na prvo overavanje podnosi domaći proizvođač, ovlašćeni uvoznik, odnosno ovlašćeni distributer.
Periodičnom overavanju podležu merila koja su u upotrebi. Periodično overavanje merila sprovodi se periodično u propisanim vremenskim intervalima za određenu vrstu merila. Merilo na periodično overavanje podnosi vlasnik, odnosno korisnik merila. Za periodično overavanje brojila električne energije, vodomera, gasomera i merila koja koriguju zapreminu tečnosti odnosno gasa, korektora i merila toplotne energije odgovorna su lica koja prodaju vodu, odnosno lica odgovorna za merenje električne i toplotne energije i prirodnog gasa, u skladu sa propisima kojima se uređuju ove oblasti.
Vanrednom overavanju podležu merila na kojima je zbog kvara, odnosno drugih tehničkih nedostataka, u roku važenja državnog žiga izvršena popravka, kao i za merila za koja periodično overavanje nije izvršeno u propisanom roku. Lice koje je izvršilo popravku merila dužno je da podnese merilo na vanredno overavanje.
U slučaju sumnje u ispravnost merila, zainteresovano lice može tražiti od Direkcije vanredni pregled merila i izdavanje izveštaja o pregledu. Troškove vanrednog pregleda merila snosi podnosilac zahteva, ako overeno merilo sa važećim žigom zadovoljava propisane metrološke zahteve. Troškove vanrednog pregleda merila snosi lice koje je odgovorno za redovno overavanje merila, ako merilo ne zadovoljava propisane metrološke zahteve.
Merilo se stavlja na tržište, odnosno u upotrebu samo ako ispunjava zahteve u skladu sa Zakonom o metrologiji. Vrste merila za koje je obavezno overavanje i vremenski intervali njihovog periodičnog overavanja, utvrđeni su posebnim propisom.

Zahtev za overavanje merila sa odgovarajucim prilogom  mozete podneti na:

mail adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili na šalterima pisarnica na sledećim lokacijama:

Beograd, Mike Alasa 14,
Novi Sad, Dr Milana Petrovića 19,
Zrenjanin, Jevrejska 14,
Subotica, Segedinski put 58,
Niš, Bože Jankovića 32,
Kruševac, Trg Despota Stefana 22.

No Internet Connection