Proizvođač može da stavi znak usaglašenosti količine prethodno upakovanog proizvoda sa metrološkim zahtevima samo nakon sprovedenog propisanog dokumentovanja usaglašenosti količine prethodno upakovanog proizvoda sa propisanim metrološkim zahtevima.

Veličina i oblik znaka usaglašenosti količine prethodno upakovanog proizvoda, način postavljanja, kao i način dokumentovanja usaglašenosti količine prethodno upakovanog proizvoda sa metrološkim zahtevima su u skladu sa Pravilnikom o prethodno upakovanim proizvodima ("Službeni Glasnik RS", br. 30/2018 ).

Znak usaglašenosti malo ''e'' predstavlja garanciju pakera ili uvoznika da prethodno upakovani proizvod ispunjava zahteve Pravilnika, mora biti visok najmanje 3 mm i stavlja se na isto vidno polje kao i oznaka nazivne mase ili nazivne zapremine.

Oznaka malo ''e'' ima sledeći oblik:

 

znakE

No Internet Connection