Vesti

Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale Jasmina Lazarević, metrolog za naizmenični napon i struju, u periodu od 25. do 26. maja 2023. godine učestvovala je u radu EURAMET potkomiteta za niske frekvencije Tehničkog komiteta za elektricitet (EURAMET SC-LF), koji je ove godine održan hibridno u Brnu, u Češkoj.

Organizator sastanka bio je Nacionalni metrološki institut Češke (CMI). Sastanku je prisustvovalo 50 predstavnika nacionalnih metroloških instituta (NMI).

Značajne teme koje su prezentovane na sastanku bile su o aktuelnim i završenim projektima iz oblasti naizmeničnog električnog napona, mostovima za merenje impedanse, kao i o novostima u radu EURAMET. Takođe, razmenjena su iskustva iz oblasti AC-DC transfera.

Prezentovani su projekti koji su u toku, kao što je projekat o izradi vodiča za etaloniranje, predložena je saradnja u vezi sa izradom tehničkog uputstva za etaloniranje AC-DC transfera, a očekuju se predlozi i inicijative za nove projekte.

Na sastanku ovog potkomiteta razgovarano je o statusu postojećih CMC i prijavi budućih CMC svih učesnica EURAMET, statusu ključnih i dopunskih poređenja, kao  i  idejama i planovima za buduće aktivnosti.

Predstavnice Direkcije za mere i dragocene metale Marina Pavićević, metrolog za električnu otpornost i Jasmina Lazarević, metrolog za naizmenični napon i struju, u periodu od 23. do 24. maja 2023. godine prisustvovale su sastanku EURAMET potkomiteta za DC i kvantnu metrologiju Tehničkog komiteta za elektricitet (EURAMET SC DCQM), koji je ove godine održan hibridno u Brnu, u Češkoj.

Organizator sastanka bio je Nacionalni metrološki institut Češke (CMI). Sastanku je prisustvovalo 50 predstavnika nacionalnih metroloških instituta, kojim je predsedavao Ralf Behr iz Nemačke.

Na ovom sastanku izložen je veliki broj radova iz oblasti kvantne metrologije električnih veličina (jednosmernog električnog napona, naizmeničnog električnog napona, električne otpornosti, impedanse). Prikazan je status aktuelnih poređenja iz oblasti malih jednosmernih struja i velikih otpornosti. Takođe, razgovaralo se i o aktuelnim EMPIR projektima.

U završnom delu sastanka predloženo je da se uputi poziv stručnjacima sa univerziteta i iz industrije da uzmu učešće u radu ovog potkomiteta.

Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: DMDM), dr Jelena Bebić, rukovodilac Grupe za metrologiju u hemiji, u periodu od 25. do 26. maja 2023. godine učestvovala je na redovnom godišnjem sastanku 39. Generalne skupštine EURACHEM (39. EURACHEM GA), koji je odražan u Bernu, u Švajcarskoj.

Organizator sastanka bio je Nacionalni metrološki institut Švajcarske (METAS). Sastanku je prisustvovalo 30 predstavnika nacionalnih metroloških instituta iz većine evropskih zemalja.

Na ovom sastanku predstavljeni su izveštaji od strane zemalja članica EURACHEM o aktivnostima tokom 2022. godine. Dr Jelena Bebić podnela je izveštaj o aktivnostima Srbije za 2022. godinu.

Takođe, na sastanku su predstavljeni radovi ostalih povezanih organizacija, kao što su Evropska akreditacija, EEE Proficiency testing, EUROLAB, EUARMET TC-MC, EuChemS, NMKL, AOAC-E, METROFOOD RI, Mathmet, CEN, BIPM JCTLM, CITAC, CCMAX (CODEX-CAC), ILAC/AIC, ILAC/LC, IUPAC, ISO-TC344, ISO/TC 69/SC 6/WG 7.

Planirano je da se sledeći godišnji sastanak održi 2024. godine u Valjnusu, u Litvaniji.

Predstavnici Direkcije za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: DMDM) Gordana Stefanović, metrolog za akustiku, hrapavost i oblike i Aleksandar Jevremović, lice angažovano po osnovu ugovora na obavljanju poslova u Odseku za dimenzione, optičke veličine i akustiku, u periodu od 16. do 17. maja 2023. godine učestvovali su u radu EURAMET Tehničkog komiteta za akustiku, ultrazvuk i vibraciju (EURAMET TC-AUV), koji je ove godine održan u Beču.

Organizator sastanka bio je Nacionalni metrološki institut Austrije (BEV). Sastanku je prisustvovalo više od 25 predstavnika nacionalnih metroloških instituta.

Predsedavajući ovog sastanka bio je Enver Sadikoglu iz Nacionalnog metrološkog instituta Turske (UME), koji je govorio o organizaciji TC-AUV koji je podeljen na tri podkomiteta:

-              Zvuk u vazduhu SC-A;

-              Ultrazvuk i podvodna akustika SC-U;

-              Ubrzanje i vibracije SC-V.

Na sastanku EURAMET TC-AUV predstavljena je EURAMET strategija 2030, koja uključuje razvoj i održavanje infrastrukture merenja u Evropi u skladu sa potrebama društva i industrije i pružanjem podrške zemljama članicama.

Na sastanku Podkomiteta za zvuk u vazduhu SC-A razgovarano je o statusu postojećih CMC Laboratorije za akustiku DMDM i prijavi budućih CMC svih učesnica EURAMET. Predsedavajući TC-AUV saopštio je da je DMDM uspešno zadržala status postojećih CMC.

Predloženo je da DMDM bude učesnik CCAUV.AUV.A-K6 za LS2P (poluinčne laboratorijske etalon mikrofone – zlatne standarde) sa učesnicima iz još sedam zemalja, kao i da se održi trilateralno poređenje između UME, GUM i DMDM za LS1P (jednoinčne laboratorijske etalon mikrofone – zlatne standarde) u kome bi DMDM bila sazivač.

Rad EURAMET TC-AUV je važan za oblasti kao što su industrija, zdravstvena zaštita i zaštita životne sredine. Ciljevi ovih sastanaka su: kontinuirano praćenje relevantnih tema u oblasti metrologije u akustici, unapređenje komunikacije i saradnje u okviru EURAMET, kao i razmena ideja i planova za buduće aktivnosti.

Predloženo je da se sledeći sastanak EURAMET TC-AUV održi 2024. godine u organizaciji Nacionalnog instituta Irske, u Dablinu.

U vremenu od 21. do 24. marta 2023. godine, kao i vremenu od 15. do 19. maja 2023. godine, u okviru projekta Svetske banke „Infrastruktura kvaliteta, faktori razvoja konkurentnosti– Pripremne aktivnosti za unapređenje strateškog i zakonodavnog okvira – IPA 2019 EU4YOU u prostorijama Direkcije za mere dragocene metale (u daljem tekstu: DMDM) boravio je prof. dr Konstatinos Atanasiadis, viši ekspert za metrologiju i infrastrukturu kvaliteta, koji je angažovan na ovom projektu.

Zadatak dr Atanasiadisa u okviru navedenog projekta je da izvrši analizu uređenja metrološkog sistema u Srbiji, u poređenju sa drugim nacionalnim metrološkim sistemima, kao i uloge i rada DMDM kao nacionalnog metrološkog instituta.

Na prvom sastanku radne grupe koji je održan 21. marta 2023. godine u prostorijama DMDM, pored članova radne grupe sastanku su pristvovali i v.d. direktora DMDM Čedomir Belić, v.d. pomoćnika direktora Nikola Petrović i v.d. pomoćnika direktora Zoran Damnjanović, članovi radne grupe iz Ministarstva privrede Miodrag Dugandžija i Željko Lalić i predstavnici European Policy Center.

U svojstvu predstavnika DMDM članovi radne grupe za sprovođenje navedenog projekta dr Jelena Bebić, rukovodilac Grupe za metrologiju u hemiji i Vanja Radojević Milošević, načelnik odeljenja, kontinuirano ostvaruju neposrednu saradnju sa dr Atanasiadisom, u smislu prisustva sastancima radne grupe, organizovanja prikupljanja i dostavljanja potrebnih podataka, tumačenja istih, analize izveštaja i sl.

Tokom dve nedelje rada u DMDM dr Atanasiadis, obišao je sve laboratorije DMDM i razgovarao sa zaposlenima u unutrašnjim jedinicama Sektora za razvoj metrologije, Odseka za kontrolu predmeta od dragocenih metala i Grupe za sertifikaciju i kvalitet.

Predviđeno je da navedeni projekat traje 18 meseci.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.gov.rs/sr/vesti#sigProIdc4f08a7849

Vršilac dužnosti direktorke Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: IMBIH), Milica Ristović Krstić, posetila je Direkciju za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: DMDM) 12. maja 2023. godine.

Gospođa Ristović Krstić je u pratnji Čedomira Belića, v. d. direktora DMDM i Nikole Petrovića, v. d. pomoćnika direktora za Sektor za razvoj metrologije, obišla laboratorije DMDM, gde se detaljno upoznala sa mernim mogućnostima i infrastrukturom ovih laboratorija. Razmena iskustava i ideja predstavljala je ključni deo posete, s ciljem unapređenja kvaliteta merenja i uspostavljanja visokih standarda u oblasti metrologije.

Direktorka IMBIH je izrazila svoje zadovoljstvo kvalitetom laboratorijskih kapaciteta i stručnošću timova koji rade u nacionalnim laboratorijama DMDM. Ova poseta je pružila priliku za razmatranje mogućnosti dalje saradnje u pogledu zajedničkih istraživanja, obuka, razmene stručnjaka i implementacije najnovijih metoda i tehnologija.

Takođe, razgovarano je o projektima od nacionalnog interesa i njihovom uticaju na industriju, trgovinu i zaštitu potrošača. Obe institucije izrazile su spremnost da aktivno učestvuju u razvoju i primeni metroloških standarda koji će doprineti boljem funkcionisanju tržišta i zaštiti potrošača.

Ovaj susret između predstavnika IMBIH i DMDM potvrđuje važnost jačanja saradnje između nacionalnih metroloških institucija dve zemlje u cilju unapređenja kvaliteta merenja i pružanja usluga u oblasti metrologije u celom regionu.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.gov.rs/sr/vesti#sigProId17fc25c602

U sredu 17. maja 2023. godine u prostorijama DMDM Direkcija za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: DMDM) obeležila je Svetski dan metrologije.

Svečanosti povodom obeležavanja ovog značajnog datuma prisustvovali su predstavnici Ministarstva privrede - državni sekretar Boban Birmančević i v. d. pomoćnika direktora Sektora za kvalitet i bezbednost proizvoda Nikola Vitas, direktor Akreditacionog tela Srbije mr Dragan Pušara, direktorka Instituta za standardizaciju Srbije Tatjana Bojanić, pomoćnik direktora za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Instituta za nuklearne nauke Vinča dr Slavko Dimović, gosti i zaposleni u DMDM.

Na početku skupa Čedomir Belić, v. d. direktora DMDM, pozvao je prisutne da minutom ćutanja odaju poštu stradalima u tragičnim događajima u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar i Mladenovcu i okolini. 

Čedomir Belić, v. d. direktora DMDM,  zatim je pozdravio prisutne i čestitao im Svetski dan metrologije, koji se ove godine obeležava pod sloganom Merenja podržavaju globalni prehrambeni sistem, istakavši da  ovogodišnja tema ukazuje na značaj metrologije u oblasti proizvodnje hrane, obezbeđujući tačna i pouzdana merenja u svakom koraku lanca snabdevanja hranom.

“Ovogodišnji Svetski dan metrologije nas podseća da je pravilno merenje hrane važno za zaštitu zdravlja i dobrobiti potrošača, ali i za podršku poljoprivrednicima i prehrambenoj industriji. Merenje pomaže u praćenju kvaliteta useva, pravilnom doziranju đubriva i pesticida, kao i u kontrolisanju procesa proizvodnje hrane, skladištenju i distribuciji. Kao direktor Direkcije za mere i dragocene metale, ponosan sam na našu ulogu u obezbeđivanju tačnih i pouzdanih mernih instrumenata koji se koriste u prehrambenoj industriji. Naš tim stručnjaka kontroliše i sertifikuje mernu opremu koja se koristi u prehrambenoj proizvodnji, distribuciji i prodaji hrane. Zahvaljujući napretku u tehnologiji merenja, danas smo u mogućnosti da obezbedimo još preciznija i pouzdanija merenja u proizvodnji hrane, što povećava kvalitet hrane koju konzumiramo”, istakao je Belić.

Potom se prisutnima obratio državni sekretar Boban Birmančević istakavši da je u prethodnom periodu Ministarstvo privrede postavilo stabilan pravni i institucionalni okvir u oblasti standardizacije, metrologije, akreditacije i ocenjivanja usaglašenosti i kontinuirano radi na njegovom unapređenju.

„Želim da pohvalim rad Direkcije za mere i dragocene metale koja u duhu tradicije duge 150 godina doprinosi razvoju metrologije u Republici Srbiji i istovremeno obezbeđuje da ovaj rad bude prepoznat u međunarodnim i evropskim okvirima. Neka ovaj Svetski dan metrologije svima bude podsetnik na važnost vašeg rada i našu zajedničku ulogu u stvaranju privrednog ambijenta koji obezbeđuje konkurentnost i održivost našoj privredi na domaćem i međunarodnom tržištu“, zaključio je Birmančević.

Na kraju obraćanja, v.d. direktora DMDM Čedomir Belić pozvao je sve da se pridruže u podizanju svesti o jačanju metrologije u globalnom prehrambenom sistemu, jer samo kroz zajednički rad, možemo obezbediti sigurnu, kvalitetnu i zdravu hranu za sve.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.gov.rs/sr/vesti#sigProId4533ebf3f2

Predstavnik Nacionalnog metrološkog instituta Slovenije, dr Matjaž Gaber, podsekretar i metrolog za zapreminu i protok, posetio je Direkciju za mere i dragocene metale 10. maja 2023. godine.

Poseta je obuhvatila obilazak laboratorija za male i velike zapremine. Tokom posete, dr Gaber je upoznat sa mogućnostima merenja i etaloniranja Grupe za zapreminu i protok, međunarodnim projektima u kojima Grupa za zapreminu i protok učestvuje, kao i ostalim poslovima koje obavlja.

Razmenjena iskustva tokom posete su od velike koristi za dalja usavršavanja, kako Direkcije za mere i dragocene metale, tako i Nacionalnog instituta za metrologiju Slovenije u oblastima zapremine i protoka.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.gov.rs/sr/vesti#sigProId2a33d70cd2

Pravilnik o državnim žigovima za overavanje merila objavljen je u „Službenom glasniku RS”, broj 32/2023 od 21. aprila 2023. godine. Pravilnik o državnim žigovima za overavanje merila je stupio na snagu 29. aprila 2023. godine, a primenjuje se od 1. januara 2024. godine Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o vrsti, obliku i načinu stavljanja državnih žigova koji se upotrebljavaju pri overavanju merila („Službeni glasnik RS”, broj 71/17).

Državne žigove iz člana 2. ovog pravilnika upotrebljavaju Direkcija za mere i dragocene metale i ovlašćena tela za obavljanje poslova overavanja merila.

20. maj, Svetski dan metrologije, je dan kada se obeležava godišnjica potpisivanja Metarske konvencije iz 1875. godine. Metarska konvencija obezbeđuje osnovu za koherentan sistem merenja širom sveta na kom počivaju naučna otkrića i inovacije, industrijska proizvodnja i međunarodna trgovina, kao i unapređenje kvaliteta života i zaštita životne sredine na globalnom nivou.

Ove godine 20. maj - Svetski dan metrologije, obeležavamo pod sloganom: „Merenja podržavaju globalni prehrambeni sistem“. Ova tema je izabrana zbog sve većih izazova klimatskih promena i globalne distribucije hrane u svetu.

Uticaj metrologije na globalni prehrambeni sistem ogleda se, pored ostalog, u sledećem:

  • količina kupljene i prodate hrane meri se njenom masom ili zapreminom. Opseg ovih merenja se kreće od ogromnih količina kojima se trguje na svetskom nivou, do nazivnih količina prethodno upakovanih proizvoda namenjenih krajnjim potrošačima;
  • efikasno skladištenje i pakovanje hrane zavisi od precizno izmerenih vrednosti temperature i vlažnosti okoline za njeno skladištenje;
  • kvalitet i autentičnost hrane utvrđuje se merenjem njenog hemijskog sastava. Ovo uključuje merenja koja garantuju da hrana sadrži navedene vrednosti, npr. proteina koji su naznačeni na etiketi, do merenja njenog izotopskog sastava;
  • bezbednost hrane obezbeđuje se rezultatima merenja prisustva hemijske kontaminacije, kao što su ostaci pesticida i teških metala ili biološke kontaminacije, kao što su mikotoksini.

Svetski dan metrologije prepoznaje i slavi doprinos svih ljudi širom sveta koji rade u međuvladinim i nacionalnim organizacijama na poslovima metrologije za dobrobit svih.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.gov.rs/sr/vesti#sigProId8c21e17385

U periodu od 24. do 28. aprila i od 8. do 12. maja 2023. godine, u prostorijam Direkcije za mere i dragocene metale (u daljem tekstu DMDM), realizovana je stručna praksa studenata Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Stručna praksa je realizovana u okviru saradnje Grupe za metrologiju u hemiji, DMDM, sa Tehnološko-metalurškim fakultetom za studente završnih godina osnovnih akademskih studija studijskog programa Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija, u okviru predmeta „Stručna praksa“.

Studenti su u okviru stručne prakse najpre upoznati sa ulogom, nadležnostima i poslovima u DMDM,  a nakon toga su učestvovali u obavljanju redovnih poslova Grupe za metrologiju u hemiji.

Planirano je da se ova aktivnost nastavi i u narednom periodu.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.gov.rs/sr/vesti#sigProId007cb655c0

Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM), Slavica Simić, rukovodilac Grupe za termometriju, u periodu od 18. do 21. aprila 2023. godine učestvovala je u radu EURAMET Tehničkog komiteta za termometriju (EURAMET TC-T), koji je ove godine održan u Bratislavi.

Organizator sastanka bio je Nacionalni metrološki institut Slovačke (SMD). Sastanku je prisustvovalo više od 50 predstavnika nacionalnih metroloških instituta (NMI).

Značajne teme koje su prezentovane na sastanku bile su o novinama u okviru BIPM/EURAMET, izradi vodiča za etaloniranje, aktivnostima u EURAMET Capacity Building, aktivnostima o planiranim i aktuelnim istraživačkim programima (EPM), aktivnostima Evropske metrološke mreže - EMN Energy Gases, kao i informisanje o tekućim EMPIR i drugim projektima.

Takođe, predstavljeni su i aktuelni EURAMET projekti u oblasti termometrije, statusi CMC, kao i planovi za buduće aktivnosti. U okviru rada EURAMET TC-T  održane su i dve radionice: 

- radionica na temu “Merenje temperature u vazduhu” (aktivnosti na ATM projektu i CRS projektu u vezi sa klimatskim referentnim stanicama);

- radionica na temu “Realizacija redefinisanog kelvina i trenunog stanja i istraživanja po pitanju odnosa Međunarodne temperaturne skale ITS-90 i novog kelvina”.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.gov.rs/sr/vesti#sigProIdbeb6c39c19

Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale, Ljiljana Mićić, rukovodilac Grupe za zapreminu i protok, u periodu od 18. do 20. aprila 2023. godine učestvovala je u radu EURAMET Tehničkog komiteta za protok (EURAMET TC-F), koji je ove godine održan u Ljubljani.

Organizator sastanka bio je Nacionalni metrološki institut Slovenije (MIRS). Sastanku je prisustvovalo oko 55 eminentnih stručnjaka, predstavnika Nacionalnih metroloških instituta (NMI) i imenovanih instituta (DI) iz većine evropskih zemalja.

Značajne teme koje su prezentovane na sastanku bile su o međulaboratorijskim poređenjima iz oblasti zapremine tečnosti, protoka tečnosti, protoka gasa i brzine strujanja fluida, mogućnostima merenja i etaloniranja (CMCs).

Predstavljene su i sve trenutno aktivne mreže, kao i potreba da se pruži jača podrška zemljama članicama u razvoju mernih mogućnosti na svim naučno-tehničkim nivoima. Tematski prioriteti su industrijske inovacije, zdravlje, energija/zelena energija i digitalna transformacija.

U toku sastanka podkomiteta za zapreminu tečnosti, Ljiljana Mićić je prezentovala  status dopunskog poređenja EURAMET.M.FF-S16 (EURAMET 1533) etaloniranja uređaja zapremine sa klipom, u svojstvu koordinatora poređenja u kome učestvuje 14 zemalja Evrope.

Predloženo je da se sledeći sastanak održi u organizaciji Nacionalnog instituta Finske MIKES (VTT Technical Research Centre of Finland Ltd, Centre for Metrology MIKES) u Kajaniju.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.gov.rs/sr/vesti#sigProIda6cfe2c564

Glavni parametar kvaliteta žitarica, pre svega pšenice i ječma, je njihov sadržaj proteina. Na osnovu njega se vrši selekcija na žitarice za ljudsku ili stočnu hranu, kao i njihov promet. Sadržaj proteina u zrnu određuje se analizatorima za merenje sadržaja proteina u zrnima žitarica i semenkama uljarica.

Direkcija za mere i dragocene metale vrši ispitivanje tipa ovih merila, korišćenjem referentnih materijala – uzoraka žitarica i uljarica, u skladu sa OIML R146:2016. Sadržaj proteina u referentnim materijalima se određuje prema SRPS EN ISO 20483.

Na taj način DMDM obezbeđuje pouzdana, tačna i slediva merenja sadržaja proteina u žitu u Srbiji, garantovana zakonskom metrološkom kontrolom ovih merila.

Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale, Snežana Renovica, rukovodilac Grupe za vreme i frekvenciju, u periodu od 22. do 23. marta 2023. godine učestvovala je u radu EURAMET Tehničkog komiteta za vreme i frekvenciju  EURAMET TC-TF, koji je ove godine održan hibridno u RTV Braunšvajg, u Nemačkoj.

Organizator sastanaka bio je Nacionalni metrološki institut Nemačke. Sastanku su  prisustvovali predstavnici instituta pri Tehničkom komitetu za vreme i frekvenciju, predstavnici Međunarodnog biroa za tegove i mere (BIPM), kao i ovlašćeni predstavnici EURAMET-a.

Značajne teme koje su prezentovane na sastanku bile su o saradnji između BIPM i EURAMET i napretku na polju strateškog planiranja, pojačane saradnje u okviru mreža i digitalne transformacije. Predstavljene su i sve trenutno aktivne mreže, kao i potreba da se pruži jača podrška zemljama članicama u razvoju mernih mogućnosti na svim naučno-tehničkim nivoima. Tematski prioriteti su industrijske inovacije, zdravlje, energija/zelena energija i digitalna transformacija.

Na sastanku se razgovaralo i o programu  Horizont Evropa, koji traje do 2030. godine, čiji su ciljevi razvoj najsavremenijih mernih mogućnosti, prodaja i inovacija proizvoda i usluga i širenje znanja.

Trening, za koji su mnoge zemlje bile zainteresovane, u oblasti distribucije vremena i frekvencije je zaustavljen zbog kovida, ali se razmatra njegovo ponovno aktiviranje.

Nakon završetka svih prezentacija, predloženo je uvođenje novih servisa u oblasti vremena i frekvencije, o čemu će biti reči u okviru rada radne grupe CCTF WG for MRA.

Predloženo je da se sledeći sastanak održi u organizaciji Nacionalnog instituta Francuske LNE-SYRTE u Parizu.

Direkcija za mere i dragocene metale biće domaćin radionice ProbeTrace Stakeholders Workshop -  Kritična pitanja i nove rute etaloniranja  uređaja za hrapavost i oblike koja će se održati u okviru Evropskog metrološkog projekta za inovacije i razvoj EMPIR, kao i radionice EMN Advanced Manufacturing Capacity Building Workshop.

 

Radionica 1:

18RPT01 ProbeTrace Stakeholders Workshop (16.05.2023)

 

Radionica će se održati 16. maja 2023. godine od  9.00 do 12.30 časova u hotelu Mona Plaza u Beogradu.

Cilj radionice je razmena znanja stečenog na Probe Trace projektu za sledivost merenja za kontaktne sonde i stilus uređaje (merenje hrapavosti i oblika), uključujući diskusiju sa svim zainteresovanim stranama u vezi sa ovim pitanjima.

Radionica je namenjena predstavnicima laboratorija za etaloniranje (naročito dimenzione metrologije), predstavnicima privrede, proizvođačima merila, naučnim institucijama, agencijama koja se bave mernim sredstvima itd.

Učešće u radionici je besplatno, ali je potrebna registracija.

Program radionice, registracija učesnika kao i sve ostale informacije mogu se naći na linku:

http://probetrace.org/

 

Radionica 2:

EMN Advanced Manufacturing Capacity Building Workshop (16-17.05.2023)

 

Radionica će se održati 16. maja 2023. godine od 14.00 do 17.00 časova i 17. maja 2023. godine od 9.00 do 14.30 časova u hotelu Mona Plaza u Beogradu.

Cilj radionice je prezentacija rada Evropske metrološke mreže za naprednu proizvodnju Advanced manufacturing (AM).

Na radionici će se razgovarati o specifičnim izazovima, postojećim pristupima i daljim opcijama za podršku proizvodnoj privredi (sa metrološkog i EMN aspekta).

Radionica je namenjena predstavnicima privrede i NMI/DI (naročito laboratorijama za etaloniranje dimenzione metrologije)  iz zemalja EU-13, zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za EU, zemalja članica EMN-AM i onih koje to još nisu.

Učešće u radionici je besplatno, ali je potrebna registracija. Registracija je otvorena do 5. maja 2023. godine. Broj učesnika je ograničen na 60.

Program radionice, registracija učesnika kao i sve ostale informacije mogu se naći na sledećim linkovima:

http://probetrace.org/

https://www.euramet.org/publications-media-centre/events/detail/event/emn-advanced-manufacturing-capacity-building-workshop

Pravilnik o merilima brzine vozila u saobraćaju objavljen je u „Službenom glasniku RS”, broj 26/23 od 6. aprila 2023. godine. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o merilima brzine vozila u saobraćaju („Službeni glasnik RS”, br. 119/14, 111/15, 117/17 i 50/19).

Merila brzine koja na dan stupanja na snagu ovog pravilnika imaju važeće uverenje o odobrenju tipa merila, mogu se podnositi na prvo overavanje ako u pogledu zahteva za overavanje ispunjavaju odredbe ovog pravilnika.

Merila brzine koja su u upotrebi na dan stupanja na snagu ovog pravilnika, mogu se podnositi na periodično i vanredno overavanje sve dok zadovoljavaju odredbe propisa na osnovu kojeg su stavljena u upotrebu.

Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale, Jasmina Lazarević, metrolog u Grupi za električne veličine, učestvovala je u radu EURAMET Tehničkog komiteta za interdisciplinarnu metrologiju (EURAMET TC-IM) koji je održan 15. i 16. marta 2023. godine hibridno.
Organizator sastanka bio je Nacionalni metrološki institut Češke (ČMI). Sastanak je održan u Pragu, uz učešće predstavnika nacionalnih metroloških instituta (NMI).
Značajne teme koje su prezentovane na sastanku bile su o aktuelnim projektima za razvoj digitalnih sertifikata, izradi vodiča za etaloniranje, novostima u radu EURAMET, aktivnostima u okviru EURAMET Capacity Building i unapređenja platforme za transfer znanja (e-learning) postavljenoj na sajtu BIPM.
Prezentovani su i projekti koji su u toku, kao što su projekat o bilateralnim poređenjima i trenutno aktuelan “Early career training”.
I u daljem radu Tehničkog komiteta za interdisciplinarnu metrologiju očekuju se predlozi i inicijativa za nove projekte koji će doprineti daljem razvoju metrologije.

Dana 20. marta 2023. godine Međunarodni biro za tegove i mere (BIPM) objavio je novu mogućnost etaloniranja i merenja (CMC) Direkcije za mere i dragocene metale iz oblasti mase i srodnih veličina, podoblasti gustine, u bazi podataka КCDB 2.0.
Po prvi put objavljene su merne mogućnosti etaloniranja areometara Кukovom metodom (pomoću hidrostatičke vage) za opseg gustine [600 do 2000] kg/m3 na 20 °C.
Više informacija u vezi CMC iz oblasti gustine možete naći u BIPM bazi КCDB.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.gov.rs/sr/vesti#sigProId0abb5dbd90

Na osnovu Zakona o računanju vremena ("Službeni list SCG", br. 20/06), letnje računanje vremena u 2023. godini počinje 26. marta 2023. godine u 2 h, 00 min, 00 s, tako što se, pomeranjem za jedan čas unapred, vreme u 2 h, 00 min, 00 s računa kao 3 h, 00 min, 00 s.

Medije

Strana 1 od 2
No Internet Connection