četvrtak, 01 decembar 2022

Obaveštenje o pokretanju postupka međulaboratorijskog poređenja (PT šeme) iz oblasti refraktometrije

Direkcija za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: DMDM), Grupa za metrologiju u hemiji, planira da za sve zainteresovane laboratorije organizuje međulaboratorijsko poređenje (PT-šemu) u oblasti refraktometrije, i to za:

1. Etaloniranje automatskog refraktometra za određivanje sadržaja šećera iskazanog u stepenima Brix-a

Sva zainteresovana pravna lica koja žele da učestvuju u pomenutom poređenju mogu da podnesu zahtev/prijavu na obrascu Zahtev za izdavanje izveštaja o međulaboratorijskom poređenju (https://www.dmdm.rs/sr/obrasci), na adresu: Direkcija za mere i dragocene metale, 11000 Beograd, Mike Alasa 14 ili na email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., najkasnije do 04. 01. 2023. godine.

DMDM će, kao pilot laboratorija, nakon prikupljanja prijava, sa učesnicama usaglasiti tehnički protokol međulaboratorijskog poređenja i odrediti datum početka navedene aktivnosti.

Laboratorije učesnice biće u obavezi da transportuju artefakt do naredne laboratorije učesnice međulaboratorijskog poređenja o sopstvenom trošku i u skladu sa unapred dogovorenim rasporedom iz tehničkog protokola međulaboratorijskog poređenja.

Za učešće u međulaboratorijskom poređenju, u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama, plaća se republička administrativna taksa, i to:

- taksa za zahtev u iznosu od 330,00 dinara. Dokaz o uplati ove takse dostavlja se uz zahtev za izdavanje izveštaja o međulaboratorijskom poređenju;

- taksa za međulaboratorijsko poređenje po radnom času u ukupnom iznosu od 35.000,00 RSD. Ova taksa se plaća nakon podnošenja zahteva, na osnovu naloga za uplatu koji dostavlja DMDM.

Navedeni iznosi mogu biti izmenjeni u slučaju izmene Zakona o republičkim administrativnim taksama.

No Internet Connection