utorak, 31 oktobar 2023

Pravilnik o overavanju automatskih vaga sa sabiranjem kontinuiranih rezultata merenja

Pravilnik o overavanju automatskih vaga sa sabiranjem kontinuiranih rezultata merenja objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 93/23 od 27. oktobra 2023. godine i stupa na snagu 4. novembra 2023. godine, a primenjuje se od 1. januara 2025. godine.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju način i uslovi periodičnog i vanrednog overavanja automatskih vaga sa sabiranjem kontinuiranih rezultata merenja, zahtevi koje vaga mora da ispuni pri overavanju, kao i način utvrđivanja ispunjenosti zahteva za vage.

No Internet Connection