sreda, 18 oktobar 2023

Pravilnik o overavanju materijalizovanih mera dužine - merila dužine opšte namene

Pravilnik o overavanju materijalizovanih mera dužine - merila dužine opšte namene objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 86/23 od 11. oktobra 2023. godine i stupa na snagu 19. oktobra 2023. godine, a primenjuje se od 1. januara 2025. godine.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju način i uslovi periodičnog i vanrednog overavanja materijalizovanih mera dužine – merila dužine opšte namene, zahtevi koje mere dužine moraju da ispune pri overavanju, kao i način utvrđivanja ispunjenosti tih zahteva.

 
No Internet Connection