utorak, 31 oktobar 2023

Pravilnik o overavanju merila i mernih sistema za neprekidno i dinamičko merenje količine tečnosti koje nisu voda-uređaji za točenje AdBlue

Pravilnik o overavanju merila i mernih sistema za neprekidno i dinamičko merenje količine tečnosti koje nisu voda-uređaji za točenje AdBlu objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 93/23 od 27. oktobra 2023. godine i stupa na snagu 4. novembra 2023. godine, a primenjuje se od 1. januara 2025. godine.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju način i uslovi periodičnog i vanrednog overavanja merila i mernih sistema za neprekidno i dinamičko merenje količine tečnosti koje nisu voda-uređaja za točenje AdBlue, zahtevi koje uređaj za točenje AdBlue mora da ispuni pri overavanju, kao i način utvrđivanja ispunjenosti zahteva za uređaj za točenje AdBlue.

No Internet Connection