četvrtak, 26 oktobar 2023

Pravilnik o overavanju neautomatskih vaga

Pravilnik o overavanju neautomatskih vaga objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 90/23 od 24. oktobra 2023. godine i stupa na snagu 1. novembra 2023. godine.
Ovim pravilnikom bliže se propisuju način i uslovi periodičnog i vanrednog overavanja neautomatskih vaga, zahtevi koje neautomatska vaga mora da ispuni pri overavanju, kao i način utvrđivanja ispunjenosti zahteva za neautomatske vage.

 
No Internet Connection