sreda, 18 oktobar 2023

Pravilnik o overavanju taksimetara

Pravilnik o overavanju taksimetara objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 86/23 od 11. oktobra 2023. godine i stupa na snagu 19. oktobra 2023. godine, a primenjuje se od 1. januara 2025. godine.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju način i uslovi periodičnog i vanrednog overavanja taksimetara ugrađenih u taksi vozila, zahtevi koje taksimetar mora da ispuni pri overavanju, kao i način utvrđivanja ispunjenosti zahteva za taksimetre.

 
No Internet Connection