četvrtak, 26 oktobar 2023

Pravilnik o overavanju vodomera koji su predviđeni za upotrebu u domaćinstvu, poslovnom prostoru i lakoj industriji

Pravilnik o overavanju vodomera koji su predviđeni za upotrebu u domaćinstvu, poslovnom prostoru i lakoj industriji objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 90/23 od 24. oktobra 2023. godine i stupa na snagu 1. novembra 2023. godine, a primenjuje se od 1. januara 2025. godine.
Ovim pravilnikom bliže se propisuju način i uslovi periodičnog i vanrednog overavanja vodomera koji su predviđeni za merenje zapremine čiste, hladne ili zagrejane vode za upotrebu u domaćinstvu, poslovnom prostoru i lakoj industriji, zahtevi koje vodomeri moraju da ispune pri overavanju, kao i način utvrđivanja ispunjenosti zahteva za vodomere.

 
No Internet Connection