Mogućnosti merenja i etaloniranja (CMCs) objavljene su u bazi podataka Međunarodnog biroa za tegove i mere (The BIPM key comparison database).


Kontakt

Adresa
Direkcija za mere i dragocene metale
Mike Alasa 14,
11000 Beograd
Republika Srbija
telefon: 011 20 24 400
faks: 011 21 81 668

No Internet Connection