LzaIP05

LzaIP06 LzaIP07

 

Poslovi i zadaci
Po zahtevu korisnika, pored poslova etaloniranja, Grupa za termometriju sprovodi razna ispitivanja senzora temperature i drugih merila i proizvoda u temperaturno i klimatsko kontrolisanim okruženjima:

 • Ispitivanje industrijskih otpornih senzora u skladu prema zahtevima standarda SRPS EN 60751 ili OIML R84
 • Ispitivanja svih tipova termoparskih senzora prema zahtevima standarda SRPS EN 60584,
 • Ispitivanje staklenih termometara prema zahtevima međunarodne preporuke OIML R133
 • Ispitivanja medicinskih termometara svih vrsta prema zahtevima standarda SRPS EN 12470 ili međunarodnih preporuka OIML R7 ili OIML R114 ili OIML R115
 • Ispitivanja/etaloniranje tempraturnih komora prema zahtevima standarda SRPS EN 60068 i relevantnih dokumenata za etaloniranje
 • i druge vrste ispitivanja raznih proizvoda (mernih instrumenata i drugih) na temperaturne ili klimatske uticaje u skladu sa relevantnim standardima ili međunarodnim preporukama radi ocene usaglašenosti kao i za druge potrebe korisnika.

Ispitivanje osposobljenosti (PT šema) i organizacija poređenja
Laboratorija za termometriju sprovodi međulaboratorijska poređenja i ispitivanje osposobljenosti laboratorija (PT-šeme) u skladu sa standardom SRPS ISO 17043:2012 i mernim mogućnostima organizujući razne tipove poređenja po zahtevima korisnika u svrhu potvrde njihovih mogućnosti etaloniranja i merenja.

LzaIP01 LzaIP02 LzaIP03 LzaIP04

Primeri međulaboratorijskih poređenja

Spisak međulaboratorijskih poređenja u organizaciji Grupe za termometriju:

 • PT-T-OT-1-2010 – Međulaboratorijsko poređenje u etaloniranju industrijskih otpornih termometara
 • PT-T-TP-1-2012 - Međulaboratorijsko poređenje u etaloniranju termoparova
 • PT-T-OT-2-2012 (IPA 2011 PT 3) Međulaboratorijsko poređenje u etaloniranju industrijskih otpornih termometara
 • PT-T-OT-3-2016 - Međulaboratorijsko poređenje u etaloniranju industrijskih otpornih termometara
 • PT-T-RH-DTH-1-2016 - Međulaboratorijsko poređenje u etaloniranju digitalnih termohigrometara
 • PT-T-OT-4-2017 - Međulaboratorijsko poređenje u etaloniranju industrijskih otpornih termometara
 • PT-T-ST-2-2018- Međulaboratorijsko poređenje u etaloniranju staklenih termometara
 • PT-T-RH-DTH-2-2018 –Međulaboratorijsko poređenje u etaloniranju digitalnih termohigrometara
 • PT-T-TP-2-2018 – Međulaboratorijsko poređenje u etaloniranju termoparova

Stručni radovi
Objavljeni stručni radovi, učešća na domaćim i međunarodnim konferencijama i sličnim skupovima metrologa Grupe za termometriju dati su u spisku stručnih radova.


Kontakt

Rukovodilac Grupe za termometriju
Slavica Simić, dipl. inž.
Tel: +381 11 20 24 425
Mob: +381 66 860 41 19
Faks: +381 11 21 81 668
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Metrolog
Svetlana Stanisavljević, dipl. inž.
Tel: +381 11 20 24 425
Mob: +381 66 860 41 21
Faks: +381 11 21 81 668
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Metrolog
Vladan Stepanović, dipl. Fiz
Tel: +381 11 20 24 428
Mob: +381 66 860 40 45
Faks: +381 11 21 81 668
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Adresa
Ministarstvo privrede,
Direkcija za mere i dragocene metale,
Grupa za termometriju
Mike Alasa 14,
11000 Beograd
Republika Srbija

No Internet Connection