Јединице и називи чија је употреба дозвољена само у специфичним областима:

Величина Јединица
Назив Ознака Вредност
 јачина оптичких система диоптрија   1 диоптрија = 1 m-1
 маса драгог камења карат   1 карат = 2 · 10-4 kg
 површина земљишта ар
хектар
a
ha
1 a = 100 m2
1 ha = 10m2
 дужинска маса текстилног влакна и конца текс tex 1 tex = 10-6 kg · m-1
 крвни притисак и притисак других телесних течности милиметар живиног стуба mm Hg 1 mm Hg = 133,322 Pa
 површина ефективног пресека барн b 1 b = 10-28 m2

Предмеци и њихове ознаке, наведени у табели у тачки 1. подтачка 1.3. овог прилога, могу се употребљавати заједно са јединицама и ознакама из табеле наведене у тачки 2. подтачка 2.1. овог прилога,
изузев јединице милиметар живиног стуба и њене ознаке.

Јединице дефинисане на основу SI јединица али нису њихови децимални умношци ни делови:

Величина Јединица
Назив Ознака Вредност
 Угао у равни обрт*   1 obrt = 2π rad
град, гон gon 1 gon = (π/200)  rad
степен (угаони) о 1о = (π/180) rad
минута** (угаона) ' 1' = (π/10 800) rad
секунда (угаона) '' 1'' = (π/64 800) rad
 Време минута** min 1 min = 60 s
сат, час h 1 h = 3 600 s
дан d 1 d = 86 400 s
* Међународна ознака не постоји.  
**Дозвољена је употреба и назива ,,минут,,

Предмеци наведени у табели у тачки 1. подтачка 1.3. овог прилога једино се могу употребљавати уз називе ,,град" и ,,гон" и ознаку ,,гон".
Јединице које се користе са SI јединицама, а чије су вредности у SI јединицама добијене експериментално:

Јединице које се користе са SI nјединицама , а чије су вредности у SI јединицама добијене експериментално

Величина Јединица
Назив Ознака Дефиниција
 енергија електронволт eV Електронволт је кинетичка енергија коју прими електрон при пролазу кроз поље потенцијалне разлике од 1 V у вакууму.
 маса унифицирана јединица атомске масе u Унифицирана јединица атомске масе једнака је 1/12 масе атома 12C

Предмеци и њихове ознаке, наведени у табели у тачки 1. подтачка 1.3. овог прилога, могу се употребљавати заједно са јединицама и ознакама из табеле наведене у тачки 2. подтачка 2.3. овог прилога.

No Internet Connection