Група за време и фреквенцију задужена је за реализацију основне јединице SI система за време - секунде. Група се бави истраживањем и развојем еталона јединица основних и изведених величина; развојем и применом нових метода преношења вредности јединица; усавршавањем и побољшавањем метролошких својстава постојећих еталона и метода; обезбеђивањем и одржавањем следивости и метролошких својстава националних и референтних еталона; обезбеђивањем признавања и потврђивања могућности мерења и еталонирања у оквиру Аранжмана о међусобном признавању националних еталона и уверења о еталонирању и мерењу (МRА); припремом метролошких прописа за мерила која подлежу обавези испитивања типа и оверавања и метролошком експертизом.
У Групи се обављају и послови везани за реализацију дистрибуције законског времена.
У домену научне, индустријске и законске метрологије, Група за време и фреквенцију спроводи еталонирање еталона, као и испитивање мерила у сврху одобрења типа мерила из области времена, фреквенције и брзине.
Послови у групи покривени су интегрисаним менаџментом квалитета, а одвијају се у складу са свим релевантним техничким стандардима
Група за време и фреквенцију поседује национални еталон за време и фреквенцију.
При Европском удружењу националних метролошких института – ЕURАМЕТ, група припада Техничком комитету за време и фреквенцију (ТC-TF).

Лабораторије:

Могућности мерења и еталонирања (СМСs)
Могућности мерења и еталонирања (СМСs) за време и фреквенцију објављене су у бази података Међународног бироа за тегове и мере.
Пројекти

 • CIPM MRA BIPM CCTF-K001.UTC, ongoing key comparison in time (Calculation of the reference time scale UTC (Coordinated Universal Time)), from January 2006
 • BIPM Rapid UTC (UTCr), Rapid realisation of the Coordinated Universal Time UTC, ongoing comparison, from March 2013
 • EURAMET project 1519: UTC(k) definition point and reference delay measurement strategies, 2021-2022
 • EURAMET project 1485 (TF-S1): Comparison of time interval measurements, 2021
 • EURAMET project 1152: GNSS receiver performance monitoring, ongoing from 2010.
 • ПТ шема, Међулабораторијско поређење „Еталонирање извора фреквенције“, Протокол PT-V-TF-1-2022, новембар 2022
 • ПТ шема, Међулабораторијско поређење „Еталонирање генератора функција“, Протокол PT-V-TF-1-2020, јул 2021
 • ПТ шема, Међулабораторијско поређење „Еталонирање генератора функција“, Протокол PT-V-TF-1-2018, октобар 2018
 • ПТ шема, Међулабораторијско поређење „Еталонирање генератора фреквенција“, Протокол PT-V-TF-1-2017, јул 2018
 • BIPM Capacity Building & Knowledge Transfer Programme – „Effective participation in Coordinated Universal Time (UTC)”, February 2018
 • ПТ шема, Билатерално поређење „Еталонирање стабилности фреквенције“, Протокол PT-V-TF-2-2017, новембар 2017
 • ПТ шема, Билатерално поређење „Еталонирање генератора фреквенција“, Протокол PT-V-TF-4-2016, новембар-децембар 2016
 • ПТ шема, Билатерално поређење „Еталонирање генератора фреквенција“, Протокол PT-V-TF-3-2016, новембар 2016
 • ПТ шема, Међулабораторијско поређење „Еталонирање генератора фреквенција“, Протокол PT-V-TF-2-2016, октобар-новембар 2016
 • BIPM G1G2_1011_2016 (BIPM calibrations of time transfer equipment)/ EURAMET project 1156, European GNSS link calibration campaigns in support of CCTF-K001.UTC - GPS calibration of BIM, UME, BOM, DMDM, IMBH, INRIM equipment with respect to ROA G1 (1011-2016), May 2016.
 • Twinning project “Strengthening Capacities of National Quality Infrastructure and Conformity Assessment Services in the Republic of Serbia“, IPA 2013 – SR 13 IB EC 01, Partners: Czech Metrology Institute (CMI), Czech Office for Standards, Metrology and Testing (UNMZ), Czech Institute for Accreditation (CAI), Activity 1.1.2: Support in review of the secondary legislation in force in the area of metrology, April-May 2016
 • ПТ шема, Међулабораторијско поређење „Еталонирање генератора фреквенција“, Протокол PT-V-TF-1-2016, јануар-фебруар 2016
 • EURAMET Focus Group on Facilitating National Metrology Infrastructure Development (EURAMET FG-FNMID) - „Training on Time and Frequency Dissemination In Packet – Oriented Networks” in Belgrade, organized by Euramet, PTB and DMDM, November 2015
 • European Commission, Bilateral screening meeting with Serbia, Examination of the Preparedness of Serbia in the field of Chapter 14 Transport policy and Chapter 21 Trans-European networks, February 2015
 • EURAMET project peer visits and reviews of QMSs in BIM and DMDM, Ref. 1208, started: 2011-11-01: Group for Time, Frequency and Time Dissemination of Directorate of measures and precious metals (DMDM), in the technical field of time and frequency, December 2011.
 • ПТ шема, Међулабораторијско поређење: ²Еталонирање еталона фреквенције² (кварцног часовника), Протокол PT-V-EF-1-2011, јун-јул 2011.
 • EURAMET project 1117, Survey of European countries' legal time regulations and practices, January-April 2011
  Project EuropeAid/125357/D/SER/YU, Technical assistance to quality infrastructure institutions in the Republic of Serbia - Тraining on standards for international time scales and dissemination of time and frequency standards, July 2009.
 • EURAMET project 1018, Survey of GNSS receivers in use for time transfer in T&F labs, January-March 2008
 • EURAMET project 1017, Workshop for EURAMET T&F laboratories, March 2008.
 • BIPM Relative characterization of GPS time equipment delays at the OP, AOS, GUM, LT, TP, BEV, OMH, NIMB, NMC, and ZMDM - Calibration of a GPS Receiver using the traveling TTS2 receiver, December 2006
 • EUROMET supplementary comparison TF.TI-K1 "Comparison of time interval (cable delay) measurement", November-December 2005

Списак стручних радова

Објављени стручни радови метролога Групе за време и фреквенцију

 Списак стручних радова


Контакт

Руководилац групе за време и фреквенцију
Снежана Реновица, дипл. инж.
телефон: +381 11 20 24 461
мобилни: +381 66 860 4117
факс: +381 11 21 81 668
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Адреса
Дирекција за мере и драгоцене метале
Одсек за електричне величине
Мике Аласа 14,
11000 Београд
Република Србија

No Internet Connection