Послови и задаци

  • Остваривање, одржавање и преношење вредности јединице времена, фреквенције и брзине
  • Учествовање у реализацији светске скале времена UTC
  • Остваривање националне временске скале UTC(DMDM) – законско време Републике Србије - и стварање предуслова за њену дистрибуцију
  • Усавршавање и побољшавање метролошких својстава националног еталона времена и фреквенције и обезбеђивање његовог учешћа у међународним активностима
  • Признавање и потврђивање могућности мерења и еталонирања у оквиру Аранжмана о међусобном признавању националних еталона и уверења о еталонирању и мерењу (МRА)
  • Развој и примена нових метода преношења јединица времена и фреквенције
  • Усавршавање и побољшавање метролошких својстава постојећих еталона и метода
  • Еталонирање референтних еталона времена и фреквенције
  • Еталонирање еталона и мерила корисника у области времена и фреквенције
  • Иницирање и припрема прописа из области мерења времена и фреквенције

Основни задатак Лабораторије за време и фреквенцију је да установи и одржава националну временску скалу UTC(DMDM) и омогући стварање предуслова за њену дистрибуцију у Републици Србији. То подразумева реализацију јединице времена – секунде, фреквенције - херца и временске скале као непрекидне временске референце.

Национални еталон времена (фреквенције) је систем чији најважнији део чине атомски цезијумски часовници. Национални еталон јединице времена и фреквенције има троструку улогу: као еталон јединице времена – секунде, као извор националне временске скале UTC(DMDM) и као извор еталонских фреквенција.

LzaVF01

Национални еталон времена и фреквенције

LzaVF02

Опрема за поређење националног еталона путем сателитских система за глобално позиционирање

 UTC (DMDM) представља физичку реализацију UTC Републике Србије и званично законско време у Србији.
Универзално координирано време (UTC) је светски еталон времена - временска скала чије одржавање и објављивање података о њој врши Међународни биро за тегове и мере (Bureau International des Poids et Mesures, BIPM), у сарадњи са Међународном службом за ротацију Земље и референтне системе (International Earth Rotation and Reference Systems Service, IERS) и на које се примењује локална корекција у зависности од географске дужине, као и корекција за летње време.
Временска скала UTC изводи се из Међународног атомског времена (TAI). TAI је скала која се израчунава у BIPM на основу података за више од 400 часовника, које шаљу преко 80 лабораторија из целог света. Од јануара 2006. и наша лабораторија учествује у формирању TAI скале. У ту сврху врше се свакодневна континуирана мерења - поређења времена нашег националног еталона за време и фреквенцију са временом часовника на сателитима система за глобално позиционирање (GPS, GNSS), што представља и кључно поређење са ознаком CCTF-K001.UTC и начин одржавања следивости националног еталона.

Резултати наших мерења у оквиру кључног поређења објављују се у месечном билтену Circular-T.

(https://www.bipm.org/en/bipm-services/timescales/time-ftp/Circular-T.html)

Од 2013., наша лабораторија свакодневно учествује и у пројекту BIPM Rapid UTC (UTCr). UTCr је атомска временска скала која омогућава лабораторијама учесницама да прате управљање својих часовника на краћим интервалима, него са месечним Сircular-T. Одступање ове скале у односу на референтну UTC је мање од 2 ns.

Једном недељно, BIPM Time Department објављује резултате ових мерења у званичном билтену official "Rapid UTC" solution, UTCr.

(https://www.bipm.org/en/bipm-services/timescales/time-ftp/Rapid-UTC.html)

Могућности мерења и еталонирања (СМСc)

Могућности мерења и еталонирања (СМСc) за време и фреквенцију објављене су у бази података Међународног бироа за тегове и мере.

Пројекти

1. CIPM MRA BIPM CCTF-K001.UTC, ongoing key comparison in time (Calculation of the reference time scale UTC (Coordinated Universal Time)), from January 2006

2. BIPM Rapid UTC (UTCr), Rapid realisation of the Coordinated Universal Time UTC, ongoing comparison, from March 2013

3. ПТ шема, Међулабораторијско поређење „Еталонирање генератора функција“, Протокол PT-V-TF-1-2018, октобар 2018

4. ПТ шема, Међулабораторијско поређење „Еталонирање генератора фреквенција“, Протокол PT-V-TF-1-2017, јул 2018

5. BIPM Capacity Building & Knowledge Transfer Programme – „Effective participation in Coordinated Universal Time (UTC)”, February 2018

6. ПТ шема, Билатерално поређење „Еталонирање стабилности фреквенције“, Протокол PT-V-TF-2-2017, новембар 2017

7. EURAMET project 1152, GNSS receiver performance monitoring, ongoing from 2010.

8. ПТ шема, Билатерално поређење „Еталонирање генератора фреквенција“, Протокол PT-V-TF-4-2016, новембар-децембар 2016

9. ПТ шема, Билатерално поређење „Еталонирање генератора фреквенција“, Протокол PT-V-TF-3-2016, новембар 2016

10. ПТ шема, Међулабораторијско поређење „Еталонирање генератора фреквенција“, Протокол PT-V-TF-2-2016, октобар-новембар 2016

11. BIPM G1G2_1011_2016 (BIPM calibrations of time transfer equipment)/ EURAMET project 1156, European GNSS link calibration campaigns in support of CCTF-K001.UTC - GPS calibration of BIM, UME, BOM, DMDM, IMBH, INRIM equipment with respect to ROA G1 (1011-2016), May 2016.

12. Twinning project “Strengthening Capacities of National Quality Infrastructure and Conformity Assessment Services in the Republic of Serbia“, IPA 2013 – SR 13 IB EC 01, Partners: Czech Metrology Institute (CMI), Czech Office for Standards, Metrology and Testing (UNMZ), Czech Institute for Accreditation (CAI), Activity 1.1.2: Support in review of the secondary legislation in force in the area of metrology, April-May 2016

13. ПТ шема, Међулабораторијско поређење „Еталонирање генератора фреквенција“, Протокол PT-V-TF-1-2016, јануар-фебруар 2016

14. EURAMET Focus Group on Facilitating National Metrology Infrastructure Development (EURAMET FG-FNMID) - „Training on Time and Frequency Dissemination In Packet – Oriented Networks” in Belgrade, organized by Euramet, PTB and DMDM, November 2015

15. European Commission, Bilateral screening meeting with Serbia, Examination of the Preparedness of Serbia in the field of Chapter 14 Transport policy and Chapter 21 Trans-European networks, February 2015

16. EURAMET project peer visits and reviews of QMSs in BIM and DMDM, Ref. 1208, started: 2011-11-01: Group for Time, Frequency and Time Dissemination of Directorate of measures and precious metals (DMDM), in the technical field of time and frequency, December 2011.

17. ПТ шема, Међулабораторијско поређење: ²Еталонирање еталона фреквенције² (кварцног часовника), Протокол PT-V-EF-1-2011, јун-јул 2011.

18. EURAMET project 1117, Survey of European countries' legal time regulations and practices, January-April 2011

19. Project EuropeAid/125357/D/SER/YU, Technical assistance to quality infrastructure institutions in the Republic of Serbia - Тraining on standards for international time scales and dissemination of time and frequency standards, July 2009.

20. EURAMET project 1018, Survey of GNSS receivers in use for time transfer in T&F labs, January-March 2008

21. EURAMET project 1017, Workshop for EURAMET T&F laboratories, March 2008.

22. BIPM Relative characterization of GPS time equipment delays at the OP, AOS, GUM, LT, TP, BEV, OMH, NIMB, NMC, and ZMDM - Calibration of a GPS Receiver using the traveling TTS2 receiver, December 2006

23. EUROMET supplementary comparison TF.TI-K1 "Comparison of time interval (cable delay) measurement", November-December 2005


Контакт

Шеф одсека
Снежана Реновица, дипл. инж.
телефон: 011 20 24 461; 066 860 4117
факс: 011 21 81 668
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Адреса

Дирекција за мере и драгоцене метале
Група за време, фреквенцију и дистрибуцију времена
Мике Аласа 14,
11000 Београд
Република Србија

No Internet Connection